DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Omsunts
 
vergeefs

Wim Pekelder.

Verhoal.


Appelsiene

Net n week veurdat wie n joar traauwd waren, wuiren wie verblied met de geboorte van onze eerste zeun.
Vroedvraauw vond t beter dat we noar Sunt Jozef gingen, om doar de geboorte of te wachten.
Alles ging zien gangetje en wie waren d er nog mor net, of wie konden onze zeun al bewondern.
Noa n poar doage mochten de trotse moeke en zeun noar huus tou.

Dat is n beste, zee de gezinshulp, dij ons de eerste week wegwies muik, dat wordt loater schounmoat 45, dat ken k nou al wel zain.
Zai vertelde ons, dat moudermelk het beste was veur de grui van t kind, want, zee ze, doar zitten veul vitaminen en aander goie stoffen in.
Ook elke dag n appelsiene, wis ze ons te vertellen, is slim gezond.

Gruinteboer haar t der goud met, want wie aten sikkom elke dag wel n poar appelsienen.
Zai waren nait allain gezond, mor bovendes nog lekker ook.
Dat hebben we joaren laank volholden, ook toun noa vaaier joar ons twijde zeun geboren wuir en ook weer moudermelk en veul vitaminen hebben mos.

Jonkjes gruiden goud op en gingen voak mit noar Albert Hein om mandarijntjes of appelsienen te kopen.
t Was hail biezunder, want ze gingen ze zulf al n noam geven, zai wuiren albertheintjes nuimd.
Elke oavend tegen n uur of negen, noa t kovviedrinken, aten wie elk n appelsiene dat was zo de gewoonte worden.

Leste tied komt t aal voaker veur da'k n appelsiene tref, dij nait te proemen is. d Aine keer zo zoer as kreuze en n ander moal zo dreuge as n sponze.
Most nait zeuren zee de vraauw, bist veuls te veul verwend. Hier, pruif mor ais n stukje van mienend, hou lekker dat is.
t Was woar d appelsiene van heur was lekker zuit en sappeg zoas t heurd.

Mor t was net as of t zo wezen mos, mien appelsiene smuik naargens noar.
De vraauw zat lekker te smikkeln en veur mie d aine moal n zoere en d aander moal n toaie, om flaauw van te worden.

Waist wat we doun, zee de vraauw, wie pakken elk n appelsiene, pulen om òf, moaken ze middendeur en ruilen den elk n haalve.
t Was roar mor van stond of aan, smuiken ze mie net weer as vrouger...

Ploatst: 15-09-2019| Ontluchtingskroantje | Vouertoavel | Op vekaansie | Tieden veraandern | Nije buren | Domme honden | Nije gedienen | Duukboot | De Buurman | Sprutternust | Op fietse | Dikke tone | Horlosie | Nije schounen | Appelsiene | Stoomtraain | Brommelwien |

De Schriever
Noam: Wim Pekelder
Geboren: 1943 op t Sapmeer
Woont in: Nijwolle
Schrift al:


k Heb tot 1996 op t Sapmeer woont, doarnoa bin t wie verhuust noar Nijwolle. k Heb waarkt bie de maatschappelijke Dienstverlening. In '96 binnen wie n bootjeverhuurderij in Nijwolle begonnen.
Riemseltjes mos k aaltied moaken veur Sunderkloas veur aal de femilie en ofschaid van collega's.

Ie ook?
Ie schrieven ook (wel ais) in t Grunnegers en willen joen verhoalen hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 17-11-2019Grunnegers veur elk.