DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Sputter
 
spat, druppel

Truus Engels.

Verhoal.


Trotse Tine

Wat mankaiert mie toch, denkt Tine Boven, terwiel ze zuk een beetje doezeg aan deurpost vastgript. Vanmörn mit t opstoan haar k ook al wat last.
Ze is zoas elke dag, bezig mit de waarkzoamheden mit maid deur te nemen. "Ale weckflezzen oet de kelder mouten schoonmoakt worden mit hait sodoawoater, wie goan vandoag begunnen met de inmoak van de bonen."
Jeltje kikt heur boazin ains aan en nikkopt heur tou. "Goud vrauw Boven, begrepen vrauw Boven, goanie zulf nog mor even weer in stoul, zo te zain heb ie dat wel neudeg, ie binnen wat blaik om snoet, ik ken mie der wel mit redden."

De komende doagen wordt Tine der nait beter op, ze is voak te vinden in t leutjeste koamer van t hoes en vanoet dat vertrekje komen vremde geluden...
Ze is aans noeit zaik en staait bekend as ain dij der wezen mag. Ze het ook ja alles mit: ze is n mooi vrauwmens, het n rieke, laive man traauwd, soamen hebben ze zeun Albertjan, de toukomstige opvolger van "WAARKLUST", noam van boerderij.
Doarvan binnen ze volledig onbezwoard aigenoar. n Stee dij der wezen mag mit 50 bunder laand en 40 koien op staal en nuim verder moar op!
n Pronkkoamer mit de duurste meubels dij n mens zuk mor denken ken. Zulf is Tine de ainegste dochter van n rieke boer van t Hoogelaand.
Mor... en dat is zo spieteg: Tine is trots, slim trots, lu nuimen heur den ook aaltied "trotse Tine". Abaidersvolk het ze niks in d reken: stand bie stand en geld bie geld, zo is t ja aaltied west en zo mout t blieven!!
Hendrikjan is aans, hail aans, hai het heur der al voak op wezen, dat zai as boer en boerin veul aan d abaiders te danken hebben!

"Goa toch ains noar dokter Middelkoop," zegt Hendrikjan, "doe bist ja lang nait in odder wicht, dat ken zo nait deurgoan."
En noa veul vieven en zezzen is t zo wied: n fleske mit heur woater komt in tazze mit de zulvern slöt en doar gaait t hèn.

"Goedendag mevrouw Boven, zegt U het eens, wat zijn de problemen?" vragt dokter.
Tine nuimt aal heur kwoaltjes op en den onderzöcht dokter t gele vocht in t fleske...
Verder wil e nog groag n klain onderzuikje doun, mor den is e ook kloar...
"Spreekt uw grote zoon u met moeder aan, mevrouw Boven? Ja?" Zou u het niet leuk vinden om over enige tijd weer met mama aangesproken te worden?"
Woar wil dij man hèn, wat bedoult e? Tine is riddersloagen en kikt hom mit grode ogen aan... "Dokter ik bin 45 joar, bin al n beetje n olle vrauw, ik ken der nait bie, main ie..."
Wat er verder zegt is, wait ze loater nait meer, t ainegste wat heur bieblift is dat ze volgende moand weer komen mot veur contrôle.

Doagen, weken, moanden goan veurbie. n Biezundere tied brekt aan. t Nijloatje gaait rap deur t dörp: "Heb je t al heurd van trotse Tine? Hendrikjan Boven het tè voak noar de gevel van boerderij keken... -waarklust- begriep ie t wel?"
Loat ze kletsen zoveul ze willen, Tine krigt de mooiste en duurste waige oet Stad en zulf is ze voak in de weer mit n braai- of n hoakwaarkje; is soms een beetje onredelk tegen elkain, mor ja, n vrauw in gezeegende omstandigheden...

Veurjoar is in zicht en den wordt er op n mooie mörgen n klain wichtje geboren: Tineke Jantina Henderika, nuimd noar heur baiden.
t Volk mag ain veur ain op hozevörrels noar de opkoamer komen om t wichtje te bekieken.
Nee, n mooi wichtje is t nait, stoan d oogjes nait n beetje schaif en is t koppie nait wat aan de klaine kaant? Boakerske Betje zegt niks, maar denkt zoveul te meer. Ofwachten moar...

Tine en Hendrikjan binnen nait achterliek. Ze goan noa n dikke moand ains mit dokter Middelkoop proaten. Wat Tine zuk loater nog van dat gesprek herinnert is dit: Chromo... dingen, of hou zuks ook haiten mag, dat mout 46 wezen en Tineke het er 47 van. Hou is t meugelk! Mor dat zuksoort kinder hail laif binnen, is zo kloar as n klontje!

Trotse Tine mout nog veul leren in t leven: te bedenken dat Kloas de eerste abaider en zien vrauw Margie n jonkje hebben mit d zulfde kwoal. Hai komt wel ains mit, as Margie melk hoalt. t Ken roar lopen in wereld: kinder worden groter en van rang of stand hebben ze gain wait. Tonnie en Tineke vinden mekoar in d zandbak, binnen onòfschaidelijk, vouern d hounder of zitten net as swienen ook te knorren bie tswienhok.
Vergeten snöttebel weg te vegen, valen in d modder, mor hebben gain zörgen gelukkeg. Ze binnen te benieden, dij klaine beudels ... "Loat dij kinder toch," wiest Hendrikjan Tine voak terechte.

Jammer dat Tineke voak zaik is en op bèrre ligt. Tonnie komt den even kieken of ze al weer speulen ken vandoag.
"Nee, mien jong," zegt Tine, "ze is nog te mui."
Verdraiteg keert e zuk om en wil al weer òfraizen. Wat... hèt Tonnie ook verdrait om Tineke, net as grode Tine zulf? Den vuilen ze ja t zulfde, den heuren ze ja bie mekoar!
"Zellen wie veur heur t laidje zingen van: "hop, mien peerdje, rie noar Stad, bring mie kouk en hoaver zat." vragt ze. "Hail zachies heur!"
Ze trekt lutje jong op schoot en soamen vörmen ze n klain koortje. Het klinkt wat vaals, mor dat geft niks, bedoulen is goud, meroakels goud!

Hendrikjan staait op drempel van deur te luustern. Hai gniffelt even... Is dat zien Tine?

Vleden joar bie de Grunneger Schriefwedstried was ik nr. 5. De jury schreef over t verhoal: "t Verhoal is goud schreven in heldere toal. Zoas t ter staait, zo is t.| Zukswat ken je toch gain 'pech' nuimen! | Noaberschap | Trotse Tine | Bruloft | Noabers hebben der niks mit neudeg | Op raaize | Memories |

De Schriefster
Noam: Truus Engels
Geboren: 1935 in Vraiskelo
Woont in: Sapmeer
Schrift al:

Ik waarkte in mien jonge joaren op t gemaintehoes in Bennewolle. Ainglieks heb ik nog nooit wat in t Grunnings schreven, wel heb ik 21 joar de grafische bewaarken doan van ons kerkblad en wat versloagen schreven over biezundere gebeurtenissen omtrent t kerkgebeuren.
Vrouger op de middelboare school mog ik geern opstellen moaken en ik haar aaltied n achte.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 29-09-2019Grunnegers veur elk.