DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Knooien
 
zwoegen, lang en zwaar werken zonder merkbaar vooruit te komen.

Truus Engels.

Verhoal.


Memories

Ie hebben vast aalmoal wel ains noar dat programma "memories" keken op tillevisie. Nou ik leuf dat mien verhoal doar hail goud in paast haar. Luuster moar ains:

In ons dörp in Westerwolde, woar ik geboren bin, haaren wie ains n mooie oavend. t Zangkoor van de kerke gaf heur joarliekse oetvoeren. Ik kwam te zitten noast n jong van mien leeftied, hai woonde in Hengelo en was n neef van de zanglaider. Wie kwammen wat aan de proat, en in de pauze gingen wie mit n aander aan de wandel en spraken of, dat wie mekoar geregeld schrieven zollen.

Zo is t den ook gebeurd en toun t zummer was hebben wie mekoar weer trovven en der was n mooie kaalverlaifde tot stand kommen.
Moar ja, as je mekoar nait aal te voak zain, wil dat wel ains overgoan. Toun ik den ook n aander jong trof, (woar ik loater mit traauwd bin) heb ik krek zo ast t heurt, dij schriefvrund mien leste braif stuurd en zegd, dat ik nait langer schrievenen wol.

t Was al wel n joar loater toun ik in n houkje van t kamnet braiven von, van dij schriefvrund, woar in ston, dat hai t zo sneu von, dat ik nait meer schrieven wol.
Mien olders hadden mie dij braiven nooit geven. Ie kennen joe wel veurstellen luu, dat er wel n hartig woordje sproken is, moar ik heb ter verder moar bie loaten.

Nou is dat alles zo ongeveer 55 joar leden, moar t zat mie nog aaltied hoog, dat ik nait reageerd heb toun, want t was netuurliek nait netjes van mie.
Nou ik n beetje wegwies wor op mien kompjoeter, heb ik de noam van dij schriefvrund ais intikt op "google", dat is toch zo'n loos zuikmesien, en wat krieg ik te lezen? "Kiek ains op www.schoolbank.nl". Tot mien grote verboazen lees ik zien noam en hai woont in Kannedoa.
Ik bin gaauw lid worden van "schoolbank", anders ken je ja nait mailen.
Ik heb hom as de weerlicht n berichtje stuurd en was wel hail nijsgiereg of ik de goie te pakken har.
En joawel heur, hai was t wel en ik kreeg bericht weerom. Hai kon zuk alles nog hail goud herinnern.

t Is hom goud goan in t leven, hai het n laive vraauw en 2 zeuns.
Wie mailen mekoar geregeld en ik kon toch nog t ain en aander rechtzetten, wat betreft zien leste braiven.

Noaderhand bin ik bliede dat mien olluu mie dij braiven noeit geven hebben en ik nait in Kannedoa woon, want wat gaait nou boven ons mooie Grunnigerlaand?

Ploatst 11 juni 2008| Zukswat ken je toch gain 'pech' nuimen! | Noaberschap | Trotse Tine | Bruloft | Noabers hebben der niks mit neudeg | Op raaize | Memories |

De Schriefster
Noam: Truus Engels
Geboren: 1935 in Vraiskelo
Woont in: Sapmeer
Schrift al:

Ik waarkte in mien jonge joaren op t gemaintehoes in Bennewolle. Ainglieks heb ik nog nooit wat in t Grunnings schreven, wel heb ik 21 joar de grafische bewaarken doan van ons kerkblad en wat versloagen schreven over biezundere gebeurtenissen omtrent t kerkgebeuren.
Vrouger op de middelboare school mog ik geern opstellen moaken en ik haar aaltied n achte.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 29-09-2019Grunnegers veur elk.