DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Houd
 
hoed

Roel Sanders.

Verhoal.


n Onschuldege Belg

Körtsleden mos k noar t Zaiikenhoes veur n MRI- scan. Mien rechterhaand gong bie toeren zien aaigen wegen. Nait gevoarlek, mor bie toeren wel lasteg.
Veur de wizzeghaid mos k van hoesdokter noar t zaikenhoes. De 'zenendokter' mos der mor ains noar kieken.
Noa wat weken kreeg k oetslag. Nait alermerend, mor har doch n vroage. Aan rechterkaande van mien hazzens zag e bie sloape n swaarde stee van sikkom elf centimeter dij doar aigenlieks nait heurde. Roar en unverkloardboar! Har zoch dat aan linkerkaande dinken kind, mor nait rechts!

Dou schoot mie plotsklaps wat in t zin. Dou k zo'n beudel was van roem vaar joar, har k n trap van n peerd had. Veur t waark op baauwploats har mienvoader n Belgisch peerd aanschaft. Dij har wel wat forsie in bainen.
Dij dag aanders was voa achter in t veld op n aanmoakte bunder aan t waark west. Dou e snommerdags op t iezend peerd noar hoes korkjede, bedocht e, dat e peerd mit vool wel gliek mitnemen kon. Har aans gain helster mitnomen, mor n regte boer is nait veur ain gat te vangen. Kreeg zoch n stok boertaauw (n stok ofrasterndroad), dee dat om haals van t peerd en gong verdan noar hoes. t Vool fokselde vlaigachteg noast heur meer.

Bie hoes wer fietse aan kaande zet; t hek lösdoan en peerd en vool op t kaampke veur schuure loaten. Bie schuurdeure stond k as lutje boer t span op te wachten. Kreeg van voa t lösse stok droad en toak rusteg stil te blieven stoan. Mien voader wol t hek sloeten en zol votdoadelk weeromme kommen. t Luip wat aans. n Oomke van mie kwam der krek langes en muik n proatje. Van proat komt proat, van dij gevolgen, dat n nogal n zet duurde veur en aleer mien ol heer mien 'toak' overnemen kon.

t Was aal goud goan, as t vool nait om heur mouder lopen goan was. Om te zain, woar heur jong zoch ophuil, draaide t peerd heur omme. Kreeg n stok droad tegen heur bain, schrok heur t oapezuur en tilde t bain op.
Ik kreeg zo klaain as k was n schop veur de hazzens! t Gaf mie doch n bult konsternoazie. Voa het mie votdoadelk op aarm kregen en mie in hoes droagen. Ollu zellen der wel terdege over proat hebben. Voa zel wel ofgemieterd op t jak kregen hebben veur zien onachtzoamhaid. Zel wel n zet vol zölfverwiet zeten hebben!

Loater het hoesdokter (Dokter Bangma) mie opereerd op toavel van t kebof. Het mit wat 'kloare' de wond oetspuild en hoed mit vattien krammen weer bie n kaander trokken.
Gelokkeg is t aal goud kommen. Gain melleur aan n oog of zokswat meer. Kreeg van mien ollu, as goudmoaker n speulkammeroadske, n levverd.!
Doar heb k aans nait laank wille van had. Dou e noa n poar moand boetendeure wat op blaik rond gingelde, was t krek oet mit plezaaier. Hij mos doadelk t veld roemen. k Zel der wel nait wies mit west wezen. Wieders heb k der niks aan overholden.

t Belgisch peerd het voader overdoan aan zien bruier, terwiel dat dij volsloagen onschuldeg aan t veurvaal west was. Mien laifde veur dij edele vaarvouters is doarbie nooit bekould. Nog aaltied heb k veurlaifde veur dij daaier.

Dokter in t zaikenhoes het t plekske op de 'foto s' nog ains noader bekeken en nam mien verhoal veur woar aan. Aal mit aal, was melleur van dien oard, dat e t underzuik stoakte, in ofwachten wat zoch messchain in toukomst nog veurdoun zol. End goud aal goud, moij mor reken.

29 oktober 2018| Kees Dik | n Onschuldege Belg | Volg joen haart | Behelpen is gain zat eten | Mien veureg levent | n Keerske veur t roam - Kerstverhoal | Grietje van Jans Mak | Verstommeld bewies | Moust mie zain? | Herdershond op older | Iegelswienen op vlocht | Retoer ofzender | n Nijemoodse autorees | Levensvroagen | Geeeef aaach t! | Overbezörgd | Otje Wiekens | n Dikke deugnait | Zie zwaaiden tegen mie | De wilde hengst | De snijkeunegin | Zingen as medisien | De lamme en de blinde | De koezenropper | Grootknecht Rieks | Oarend Rieks | Belofte moakt schuld | Alles mit moate | Ab van der Loan | Aan de Sonja | Jantje van Teun Willems | Onderdukers | Jan Aalbers | Geert Dikmaans | t Grode Gehaaim | t Kin verkeren | Bertha van Jan | Derk Mik | Flappie | De 'Schaive' juvver | Otje Wiekens |

De Schriever
Noam: Roel Sanders
Geboren: 1942 in Buunderveen
Woont: op Knoal
Schrift al: sunds 1996 in t Grunnegs

Noa mien ofkeuren as directeur van n grondschoule in 1996 heb k mie as tiedverdrief wat toulegd op t Grunnings. Veur mien klaainkinder heb k n twijtoaleg boukje schreven over n hondje dat oetnaaid was en van aal beleefd. Doarnoa bin k wieder goan mit n boukje over n schouljuvver dij noa n hazzeninfarct in n verleeghoes te laande komt. Heur ervoarens stoan in: "Getwiende droaden", woar k nog n oetgever veur hoop te vinden.
Nou bin k mien twijde bouk: "Losse flodders" aan t deurplougen om t zoakie wat leesboarder te moaken. t Bestait oet n twintegtaal lösse verhoalen en evenzoveul verskes.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoal hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 08-04-2019 - Grunnegers veur elk.