DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Der was gainent
 
er was niemand

Nico Torrenga.

Verhoal.


Hai, wat ja n koeskas...

"En... Wat zegs der van?", vroagt Jannoa as ze ien koamer komt en ze draait even n rondje veur Wubbe dij heur verboasd aankiekt en zegt...
"Da's toch t zulfde klaidje as verleden keer?"
"Dat hes goud zain, mor zigs niks aans aan mie?"
Wubbe mout even stief noadenken en wait ienainen wat of t is. "Doe bis òfvalen!"
"Kins t zain?", en ze moakt van wiezeghaid nog even n rondje veur Wubbe.
"Joa laiverd... t Klaidje zit die nou zo schier om t gat. n Stuk beder din veurege keer", zegt e gekscheerend. "Houveul bis kwiet?"
"Hoast n kilo! Nait maal, hè?! En dat ien n week tied." Jannoa trekt heur jas aan en roupt tou gaang oet, "Bistoe ook zo wied?"
"Joa... k Wil nog wel even noar t leutje hoeske tou en din kinnen we vot. k Heb der zo'n zin ien, Jannoa!"
"Aans ik wel... t Het ook veuls te laank leden dat wie mit kiender votwèst binnen. Bert zee, dat t n hail schier restaurant is. Dut mie nij wat veur eterij der altmoalwezen zel."

n Dik uur loater lopen ze mit heur kiender t wereldrestaurant ien. t Is der smoordrök, mor n vrundelke vraauw, woarvan Wubbe aanneemt dat ze oet China komt, staait heur te woord. Bert haar n toavel reserveerd, mor Wubbe haar al zegd dat reken op zien noam mog.

"Goellemillaag!", zegt dij vraauw mit n glimlach. "U wilt tewee uul of tewee en half uul?"
Op t moment dat dij vraauw t vroagt, waiten Jannoa en kiender al dat der wat gebeuren gaait...
"Wat zeggen ie?", zegt Wubbe en veur hai der aarg ien het neemt Bert t gesprek al over. Bert kent zien pa al langer as vandoag en het gain verlet om toustanden, zeker nait mit dizze drökte.
"Ze bedoult houlaank of joe eten willen, pa!"

Wubbe kiekt hom verboasd aan, "Wat is dat nou veur n vrumde vroag?" en kiekt din dij Chinese vraauw aan, "Wij willen gewoon eten tot wij zat zijn!"
Jannoa draait van schoamte heur om en dut net of ze der nait bie heurt.

"Zel ik t mor regeln, pa... Liekt mie wel zo goudtou!" en de rest lòpt alvast mit ober mit noar n toaveltje. Schoondochter legt Wubbe en Jannoa oet hou of t altmoal waarkt ien n wereldrestaurant en n zetje loater komt Wubbe mit zien eerste bordje aan toavel.
"Wat hes altmoal veur lekkers?", vroagtJannoa.
"t Duurste vanzulf! Runderhoas, peultjes en zukswat meer. Ze hemmen hier van ales, wat wie thoes nooit kriegen en dat bami en nasi goud, kin ik bie ons Chinees ien dörp wel kriegen!"

Klainzeun Bickel het n bord petat mit n frikandel en kaauwd mit baaide houken van mond touglieks en as t jong aan Jannoa vroagt woarom zien oma aan dij Chinees vroug of e ook n witte liest veur heur haar, is Wubbe slap van t laggen en versloekt hom hoastien zien eten.
"Oma het thoes ja allinneg mor van dij broene fotoliesten en ik vien t ook mor stom om ien n restaurant fotoliesten te verkopen, of nait opa?"
"Doe hes geliek, Bickel!" en Wubbe kiekt noar t jong dij van stoul springt en op zuik gaait noar n stuk pizza.

"Ik vien t hier meroakel, Jannoa. Der is veur èlk wat wils en t smoakt mie goud! Volgens mie is dat wokken zo maal nog nait... Wie hemmen thoes toch ook zo'n paan onder ien kaast stoan?"
Jannoawait mor aal te goud woar of dit op oetdraaien zel en begunt mor gaauw over aans wat te proaten...

Aanderdoags is Jannoa nait aal te lekker. Ze is slim muid en het kopzeerde en zegt tegen Wubbe dat ze nog even n zetje op bèr gaait. "Roups mie tegen vief uur?"
Verboasd kiekt Wubbe heur aan. "En t eten din?"
"Moak die doar mor nait drök om! k Heb eerabbels al schilt, gruinte is sneden en t vlees is mor even om en om."
Jannoa neemt nog n paracetamol en gaait noar boven tou.

t Begroot Wubbe dat Jannoa heur zo min vuilt en bedenkt hom ienainen wat... Hai zel heur es even verrazzen! Hai zel vandoag veur t eten zörgen... 'Hou moeilek kin t wezen?!' en doekt onder ien keukenkaast en pakt Jannoa heur wokpaan en zet dizze op kookploat. Jannoa haar praai al sneden en ien koelkaast vient e nog n paprika, knoflook en n stuk of wat siepels.
'Even denken, hur... Wat haren ze doar nog meer bie?! Oh joa... Witte riest!' en wubbe mout weer laggen as e noar foto van Bickel kiekt dij op bozzem staait ien n donker aikenlieske.
'Verhip... Eulie! Dat bruken ze doar ook...' en hai zuikt ien ale kasten, mor gain eulie te vienden. 'Da's ja weer roar...', mompelt e ien hom zulf. As e t deuske mit paracetamol dij Jannoa bruukt het, weer ien t medesienkaastje leggen wil, zigt e ienainen de euliestoan.
'Wat ja n vrumd stee om eulie hén te zetten! t Benul wordt Jannoa oarreg minder volgens mie', zegt e al laggend. Wubbe dut eulie ien paan en smakt ale gruinten der tougelieks ien en dut riest ien kòllewotter en wacht tot de bröd begunt te koken. Der komt n vrumde geur oet wokpaan en binnen n mum van tied hangt der n grieze waalm ien keuken tegen t plefon. Wubbe zet woasemkap gaauw op hoogste stand en gooit roamen en deur noar boeten tou open...

"Mien laivetiedpot, wat is der hier wel nait loos", roupt Jannoa as ze ien keuken komt. "Wat hes ommaans?", en ze stikt hoast van benaauwde lucht.
Wubbe het swait dik veur kop stoan en zegt, "Ik wol die verrazzen, laiverd. Ik dòcht, dat wokken is ja mor even biegoan, mor t is nait veul soeps worden..."
"Wat hes der din iendoan?" en mits zigt ze t fleske mit eulie op t aanrecht stoan... "Doe domme boekou! Doe hes mien Arganeulie bruukt!"
Wubbe kiekt heur onneuzel aan. "Dat is veur mien hoar!"
"En doe zees lèstdoags nog dat je dat goudje overaal veur bruken kinnen!"

Jannoa begunt te laggen en verteld Wubbe dat t n cosmetische eulie is en je t ook op joen vel smeren kinnen en zukswat meer. "Wat bis ook n gozzel bie tieden! Dij staait nait veur niks ien dij kaast... Je kinnen doar toch ook nait mit wokken?!" en ze blieft mor laggen.
"Joa laag mor... Dat wis ik ja nait! k Haar t aans wel goud bedould, hur", zegt Wubbe sneu. "Hou is t aiglieks mit dien kopzeerde?"
"Dij is over, hou dat zo?"
"Nou, wie zellen toch wat eten mouten en dizze rommelpot kin mit paan en al wel ien container!"
"Zellen we weer noar t wereldrestaurant goan?"
"Bis gek worden?! Doar heb k niks gain verlet om... k Heb mien buuk eerst wel vol van dij koeskasboudel..." En hai kiekt noar t fotolieske op bozzem en zegt, "Ik goa wel even noar ome Joop op houk... Ik heb net as ons Bickel wel zin ien n bord petat mit n frikandel en n klodder mayonaise der op!"| Doezend smokjes | Votmovveld | Aanderkaant deur... | Viefteg | Spiet | Wiereg | Verwoarlozen | Rust | Kiek oet! | Zundoags goud! | Wat is t hier toch schier | Bred veur de kop! | Hai, wat ja n koeskas... | t Is n aarmverdrait... |

De Schriever
Noam: Nico Torrenga
Geboren: 1971 Wij
Woont in: n Daam
Schrift al: sunds 2015 in t Grunnegs

Ik schrief teneelstukken. Kluchten/bliedspullen, mor ook drama. Schrieven ien t grunnegs dou k nou n leutje drij joar, proaten al mien haile leven. As n kwoajong oet Wij en nou woonachteg ien Daam, hoal ik de bröd wel es deurnkander, mor wie begriepen n kander ja wel!

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 29-04-2019Grunnegers veur elk.