DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Hou ver strekt zok dat oet?
 
wat zijn de gevolgen?

Klaas van Zonneveld.

Verhoal.


n Triatlon op joen tachtigste!

Veul oltjes denken, -deur t doageliekse gejammer in de media over gezond leven-, goud eten, veul bewegen' en dat soort 'welgemainde' adviezen, dat dat wel mout, as je n beetje schier old worden willen.

"Denkst derom, dat wie vannoamiddag n rondje op t rad goan!
Moust dien pillegies mor n haalf uurtje eerder innemen, kin best!
Kikst ook nog even of de banden wel haard genogt bennen?
Wie willen op tied vot, dus dien middag sloapke moust mor n moal over sloagen!
k Heb n schiere route in d kop."
"t Is goud", zeg ik en loop alvast noar beneden om d banden nog wat op te pompen.

Moeke en ik bennen nait aans as aandern...
As moeke heur zin krigt, wil ze aal doage wel op t rad... gezond!
Zai leest aal dij bloaden, dij t goud mit joe veur hebben.
Zond eten en veuraal bewegen!!

Net as bie mie dat t geval is, wordt t lopen der nait beter op en dat zel veur heur d reden weden, dat ze zo geern fietsen wil?

Om twaalf uur haren wie t waarm eten op en noa t oafwasken greep ze wat keeze en worst oet koelkaaste veur t geval je onderweegs 'geihonger' kriegen zollen...
Nog n poar deuskes met energiedrankjes (aal zuker!) mor... gezond. En wie wazzen kloar veur vertrek.

"Ik docht: over Nij Scheemde - t Woar, t Evert Kloosterpadje op en den langs d linker kaante van t Hondshalstermeer richten Zibboeren?"
"Prima!", mommelde ik.
Alle routes bie ons in de buurt hevve al wel honderd moal fietst, dus, t was mie om t even: linksom of rechtsom!

t Was dij middag oareg waarm. Wie zaten in t bloeske op fietse.
Op t pad langs t meer zit n oplopend brôgje en an t enne mout je zowat hoaks noar rechts...
"Ik stap oaf heur", ruip moeke achter mie.
Vraauwluu bennen veurzichteger as manluu!
Kerels mainen voak, dat ze nog n kwoajong bennen... (ik nait minder).
Fiets over t brôgje en draai t stuur noar rechts om de hoakse bocht te nemen...
MIS!!!
Mien veurrad komt an d linker kaante van t padje in de baarm en... woeps!
Mit n enorme zwaai -of k an t judo'en was- noar rechts en in de plomp!

Dou k bie d waale omhoog kroepen wol, bleek dat dij stail omhoog luip!
Verd... doch ik, hou kom k hier oet? Konditie was ook ja nait te roem!
Gelukkeg lag k oareg dicht bie t brôgje en overzied kroepen ging mie beter oaf den omhoog!
k Greep mie vast aan n baalkje van d brôgge en joa verduld!
Noa n ketaaiertje wurgen, poesten en klaastern kwam k op d bovenkaante van d waale.
Kreeg doarbie nog wat hulp van n passant.
Dou k fietse omhoog rieten wol, bleek dat dij haailndal vast zat in t gras.
Asof e kompleet vastbonden was!
Gelokkeg haar de passant alle tied om mie doar ook in bie te stoan.

"Bist slim nat?", vroug moeke...
"Allend d vouten en d onderenden van bainen", laachde ik wat zoer.
"Mouve noar hoes?"
"Nee heur, t is ja mooi en waarm weer, dij dreugen onderweegs wel", wol ik mie nait kennen loaten!

En net zo as t was. Dou wie Zibboeren inreden, wazzen sokken al sikkom dreuge.
Lekker op n bankje ons keeze en worst schier moakt en ons, zo neudege energiedrankje, nuttigd.
"Kinst der weer tegen?"
"Joa zeker!"
Moeke veuraan... Gelokkeg mor! Want bie t opstappen glee mie t veurrad oetzied en lag k bienoa alweer op bek!

"Mor nait wieder vertellen", zee moeke bie thoeskomst, "het ja gainaine wat mit te moaken!"
"Net!", mommelde ik.

Krieg k n poar doage loater n meeltje van nicht Frederieke oet Sodom...
'Hoi! Wat hoor ik? Ben je aan t oefenen voor de triatlon? Fietsen, zwemmen.
Goed afgelopen? Had erger gekund!'
"Verrek, hou ken zai dat nou waiten?", zee ik verboasd...
Kreeg der vanzulfs gain antwoord op!

Zulks humor slim waarderend, heb k heur onmiddelk antwoord:
'Joa, en noa t zwemmen nog 50 (k)m lopen!
Hast nait docht vast?'.

Old worden is mooi, mor nait elk blift zo vereg as wielen Jan Oetham!

Ploatst: 17 Oktober 2021| Alo - Alo | 2050 | n Triatlon op joen tachtigste! | Òfschaaid van De Kapitein (2) | Òfschaaid van De Kapitein (1) | De Kapitein en ik... | Fré Meis | Jan Kiete van de Wieke... | Corona... | Dou en nou...! | Fijne feestdoagen | Veurjoar in d haarfst? | In t Parredies... | Ich meinte: Es war eine Katze!! | Hunebettie punt en el | God zegen joe! | Van pankouk noar Fricandellen... | Die Wende... | n Knipoog en Mandarijnen... | Van zaand noar klaai | Haiti | Oranje-fan...! | Barre tieden veur Manske... | As ik de honderddoezend... | De Scheet... | Mekkern... | Koekoek | t Geluks Kloavertje... | Christy... n Wichtje mit pit! | Ernst mit puike kwaliteit | Tillefoon... | Nij Stoatenziel | Vot peerd | n Maale zaikte moar n Mooie dag!! | Kleurriek... | Jong Ootje (102) | Bie Manske heur je nog ais wat!! | Gloepenshaard... | Oet t Loug... | Honnekaare.. | n Haaibaai | Gain hekel aan swaarten meer | n Wilde slachtpartij! | n Lopende neuze... | n Knot(s) van n vraauw...! | Waarm... | Plof | Klinker(s) en Mit-klinkers... | Naantko en Lieske kriegen nije buren |

De Schriever
Noam: Klaas van Zonneveld
Geboren: 4-7-1937 in Roon
Woont in: Scheemde
Schrift al: al joaren


Schrief al joaren verhoaltjes en taimkes (nait aaldoage vanzulfs). Dou maisttieds mit aan schrieverswedstried in Scheemde. Van beroup was ik drôkker, eerst in t femiliebedrief (in kerke van Scheemde). Wie muiken in '59-'71 Mau-Mau-Neis ofwel M-M-Nieuws, (loater Veendammer Nijsblad) en wazzen ook oetgever van Scheemder Kraande.
Bin traauwd mit Hillechien Drent en heb mit heur twij kinder. n Jong (Bert gait mit Armanda) en n wicht (Karin traauwd mit Eefko). Leste stel het twij dochters, Marjolein en Daphne.
Schrief geern in dialect omdat ik veurstander bin het behoald der van.

Zeun Bert en Armanda kregen een zeuntje: Bram! Ons eerste stamholder. Hai is geboren op 26 juni 2014.
Ie zain
Ook al wonen ie in Drent, din nog kìnje bie Dideldom terechte.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 17-10-2021Grunnegers veur elk.