DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Mien vondst hail, gain paart of dail
 
gezegde van een vinder die zijn vondst niet wil delen of afstaan

Klaas van Zonneveld.

Verhoal.


Òfschaaid van De Kapitein (2)

In de joaren viefteg haar ik n Opel Kaptän van t geboartejoar 52.
Zoas ik in n veureg verhoaltje al schreef; n lekker ding! Hail rustege motor, Fl. 12,50 belasten in drij moand en veur n tientje n volle tank.
Mout je nou ais om kommen!

t Is moandag en zoas ofsproken bennen wie onderweegs noar d automaarkt in Stad.
Wie, bennen dizze raaize Derk Puck, Bonzo en mien persoontje; laifhebbers van alles wat mit auto's te moaken het.
Veur mie wordt dit n zwoare raaize. Ik heb besloten om mien 'traauwe Kaptein' te verbatsen en omdat e hier en doar wat goaten in t pokkel het, is d automaarkt n oetstekend stee om te sloagen.
"Aiweg zunde, dast hom vot dust, hai lopt as n naaimesientje", zee Bonzo en ik wuir der nait zekerder op, of k hom wel weg doun mos...

Mor dou wie in Stad, t Damsterdaip op reden, wos k t weer wizze: Hier mout t weden. Wat n volk, vandoage! Dat gaait lokken!
Aalgedureg kreeg k bezuik van n sjacheroar, mor zoas aait, braaken ze hom tot op t droad òf en begon ik te twiefeln, of k der wel goud aan doan haar...
In elks geval, wos ik, dat pries oareg zakken mos, wol ik hom hier slieten.
Van vaarhonderd den mor noar drije...?
Dat scheelde wel. n Òl voelderd, mit n board van zeuven weeke was al drij moal langskommen en dee zowoar n bod van honderd doalder!
"Dat is veuls te min", zee Puck, dij ondertied n olle plof kocht haar en an t oetzuiken was of dij in de koffer paasde.

t Wuir elf uur, haalf twaalm en wie dochten der over om noar hoes te goan...
Puck pakte zien plof op en schoof hom mit t achterende in de koffer.
"As t n stukje taauw hest, zet ik t stuur vast, den kin der niks mit gebeuren..."
Pijp haar t der nait op begrepen, dat e n omraize moaken mos over Scheemde...
"Hou laank ben k den wel nait onderweegs!"

n Poar handeloaren gingen op de voeste. t Ging der gewoapend an tou!
Pijp kreeg t der benauwd van en zee: "Vot den mor. Instappen en wegweden. Doar komt dij draanksteern weer aan... nait meer op ingoan..." was zien remedie. Hai zag t aankommen... Auto vot en den...?
"k Geef die twijhonderd gulden", zee de draanksteern.
Dou ik zag, dat e sikkom nait op zien bainen stoan kon, zag ik mien kaans...
"Twijhonderdviefenzeumenteg", was mien antwoord, en der vot achteraan: "As t n kerel bist, den pakst nou deur... dit is dien leste kans!"
"Twijhonderdviefteg den", sputterde hai.
"Gelok!"

"Dat ken nait", ruip Puck, "leste bus en train bennen al vot. Hou kommen wie thoes? Enne. Woar mout ik mit dij plof hén?"
"Pijp is nog nait vot, regel t mor mit hom. Zeg hom mor, dat e over Scheemde rieden mout".
Wie konden maarken, dat t al oardeg loat was... Hoogoet nog zo'n twinteg sjacheroars stonden nog wat te kwakken en haren lol mit n stok of vaaier wilde wieven, dij nog geern n poar buudscenten pakken wollen.
Twije luipen op ons of en haren al gaauw deur, dat wie gain sjoege gavven.
Wel kregen zai de Garribaldi in de smiezen, dij ik aait op d houdenplaanke liggen haar.

En dou ging t loos! Mit t houdje op kropen zai op t dak van de Kaptein.
'Draanksteern' kreeg nou n auto, woaras hai wel n volkstoentje van moaken kon.
In n deuk van rond 80 centimeter kon hai, mit wat swaarde grond der in, zo zien praaien poten.
De sfeer wuir der nait beter op. Puck haar zien plof bie zien bruier stald, mor mos hom doarveur eerst oet bêrre bellen!
Wie blied! Al was de roemte in de Hilmann nait om over te snaren.

Gelokkeg konden wie der onderwegens aalgedureg n moal oet.
Wotterslaange lekte. En t motortje sluig aalgeduureg oaf.
Mit n fleske evem noar t sloot en 'Even steuten' was Pijp zien devies.
Vlogen wie normoal in zo'n drijketaaier noar Stad, dizze raaize wuir t wat laanger.

Om vaaier uur reden wie Scheemde in! "k Goa nait meer op berre", zee Bonzo, "mout om haalf zesse de kroane al weer draaien loaten! k Leuf da'k mie n oetsmieter bak en den mor richten Delfziel goa."
"Ik doek der nog wel even in, ken nog wel drij uurkes pakken", zee ik.
"Tot vrijdagoavend MOI!!!"

Ploatst: 5 september 2021


©

| Alo - Alo | 2050 | n Triatlon op joen tachtigste! | Òfschaaid van De Kapitein (2) | Òfschaaid van De Kapitein (1) | De Kapitein en ik... | Fré Meis | Jan Kiete van de Wieke... | Corona... | Dou en nou...! | Fijne feestdoagen | Veurjoar in d haarfst? | In t Parredies... | Ich meinte: Es war eine Katze!! | Hunebettie punt en el | God zegen joe! | Van pankouk noar Fricandellen... | Die Wende... | n Knipoog en Mandarijnen... | Van zaand noar klaai | Haiti | Oranje-fan...! | Barre tieden veur Manske... | As ik de honderddoezend... | De Scheet... | Mekkern... | Koekoek | t Geluks Kloavertje... | Christy... n Wichtje mit pit! | Ernst mit puike kwaliteit | Tillefoon... | Nij Stoatenziel | Vot peerd | n Maale zaikte moar n Mooie dag!! | Kleurriek... | Jong Ootje (102) | Bie Manske heur je nog ais wat!! | Gloepenshaard... | Oet t Loug... | Honnekaare.. | n Haaibaai | Gain hekel aan swaarten meer | n Wilde slachtpartij! | n Lopende neuze... | n Knot(s) van n vraauw...! | Waarm... | Plof | Klinker(s) en Mit-klinkers... | Naantko en Lieske kriegen nije buren |

De Schriever
Noam: Klaas van Zonneveld
Geboren: 4-7-1937 in Roon
Woont in: Scheemde
Schrift al: al joaren


Schrief al joaren verhoaltjes en taimkes (nait aaldoage vanzulfs). Dou maisttieds mit aan schrieverswedstried in Scheemde. Van beroup was ik drôkker, eerst in t femiliebedrief (in kerke van Scheemde). Wie muiken in '59-'71 Mau-Mau-Neis ofwel M-M-Nieuws, (loater Veendammer Nijsblad) en wazzen ook oetgever van Scheemder Kraande.
Bin traauwd mit Hillechien Drent en heb mit heur twij kinder. n Jong (Bert gait mit Armanda) en n wicht (Karin traauwd mit Eefko). Leste stel het twij dochters, Marjolein en Daphne.
Schrief geern in dialect omdat ik veurstander bin het behoald der van.

Zeun Bert en Armanda kregen een zeuntje: Bram! Ons eerste stamholder. Hai is geboren op 26 juni 2014.
Ie zain
Ook al wonen ie in Drent, din nog kìnje bie Dideldom terechte.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 05-09-2021Grunnegers veur elk.