DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Bloaze
 
opschepper

Klaas van Zonneveld.

Verhoal.


Òfschaaid van De Kapitein (1)

Belevenissen mit de Kapitein...
k Zol der nog even op trôogge kommen...
In n veureg verhoal konden ie lezen, hou as k aan de Kapitein kommen ben.
Nou t ain en aander tussendeur, en doarnoa de leste: t òfschaaid...?

As wie t aits wachten konden, smoandags, den gingen wie geern richten t Damsterdaip in Grunnen, noar d automaart.
Mien kameroad haar n olle Austin kocht van Pijp oet Boertange. Omdat e nait an de proat te kriegen was, en mien kameroad doar nogal nusteg over was, zol Pijp hom dij moandagoavend trogge nemen en perbaaiern om hom in Stad te slieten. Mien kameroad zol zien betoalde geld den trôgge kriegen.

Berend haar mit veul muite t ding an de proat kregen en Pijp zol hom rieden...
"Gas geven blieven! As e die oafslagt, lopt e nooit weer!"
"Ie kommen achter mie aan he", ruip Pijp oet t openstoande roampie.
"As e mie stoan let, reken ik op joe!"
"Aal op stee", ruip Bé, en wie sprongen in t aander òl ding, woaras Pijp mit kommen was.

Nog veur Zuudbrouk zagen wie Pijp al in de baarm van de weg stoan te zwaaien.
"Hest n stuk taauw?", vruig Bé.
"Nee, mor messchain kinst hom wel drukken?", kwam nogal benaauwdereg oet Pijp zien strödde...
"Schoade veur die!", zee Bé en stapde in zien grode Ford Custom.
"As dat mor goud komt", was onze reaksie.
"Dat leuven ie toch nait? Veur dat wie in stad bennen zit k in zien kovver!", laagde Bé.
En n lol dat wie haren!

Noa n poar kilometer, rolde t bumper over t stroade en even loater zwaaide Pijp nogal hefteg mit zien linkeraarm, dat e stoppen wol!
"En nou?", ruip Bé.
"Wacht mor even", antwoordde Pijp en sprong over t sloot richten n kwekerij.
n Zetje loater kwam e trogge mit n laank stuk taauw.
"Dat liekt mie nait veul beter as dien ol brakje", gaf Bé hom te kennen.
"Staark genogt", was Pijp zien mainen.
De Custom der veur, taauw der tussen en doar scheet t weer hén...

In opdracht van Pijp reden wie rusteg de maart op en dou hai docht, dat e wat aargens n steegie vinden kon, trapde op rem en draaide wat noar rechts om hom tussen t aander òl rommel te stallen.
Zien tactiek was, dat koopluu den mait zain konden, dat e sleept worden was!
Veur de Custom was ook al gaauw n steegie vonden en noa hier en doar wat snuustern zagen wie Pijp bie n ol Renooltje stoan.
"Ik stoa veur de gebreken', was zien proatje en inderdoad, hai ston an veurkaante!
"t Austinnechie al kwiet?", wol Bé waiten.
"Joa, en ook nog schier aan verdaind".

Loater vertelde hai ons, dat e der n poar ,'redelke' accu's in zet haar veur n vlottere verkoop.
Onderweegs noar hoes kwam d geldbuul teveurschien en vertelde hai ons, dat e dij oavend 9 auto's verhandeld haar en der 100 gulden beter van worden was.
"k Leuf, dat k aander weeke weer goa", zee ik. "Den wil k perbaaiern of k de Kapitein verpatsen kin...?
Jongs wazzen ter nait mit ains, mor beloofden wel weer mit te goan.
"De mazzel en tot d aander weeke", was t oafschaaid in Scheemde.

Ploatst: 23 maai 2021


©

| Alo - Alo | 2050 | n Triatlon op joen tachtigste! | Òfschaaid van De Kapitein (2) | Òfschaaid van De Kapitein (1) | De Kapitein en ik... | Fré Meis | Jan Kiete van de Wieke... | Corona... | Dou en nou...! | Fijne feestdoagen | Veurjoar in d haarfst? | In t Parredies... | Ich meinte: Es war eine Katze!! | Hunebettie punt en el | God zegen joe! | Van pankouk noar Fricandellen... | Die Wende... | n Knipoog en Mandarijnen... | Van zaand noar klaai | Haiti | Oranje-fan...! | Barre tieden veur Manske... | As ik de honderddoezend... | De Scheet... | Mekkern... | Koekoek | t Geluks Kloavertje... | Christy... n Wichtje mit pit! | Ernst mit puike kwaliteit | Tillefoon... | Nij Stoatenziel | Vot peerd | n Maale zaikte moar n Mooie dag!! | Kleurriek... | Jong Ootje (102) | Bie Manske heur je nog ais wat!! | Gloepenshaard... | Oet t Loug... | Honnekaare.. | n Haaibaai | Gain hekel aan swaarten meer | n Wilde slachtpartij! | n Lopende neuze... | n Knot(s) van n vraauw...! | Waarm... | Plof | Klinker(s) en Mit-klinkers... | Naantko en Lieske kriegen nije buren |

De Schriever
Noam: Klaas van Zonneveld
Geboren: 4-7-1937 in Roon
Woont in: Scheemde
Schrift al: al joaren


Schrief al joaren verhoaltjes en taimkes (nait aaldoage vanzulfs). Dou maisttieds mit aan schrieverswedstried in Scheemde. Van beroup was ik drôkker, eerst in t femiliebedrief (in kerke van Scheemde). Wie muiken in '59-'71 Mau-Mau-Neis ofwel M-M-Nieuws, (loater Veendammer Nijsblad) en wazzen ook oetgever van Scheemder Kraande.
Bin traauwd mit Hillechien Drent en heb mit heur twij kinder. n Jong (Bert gait mit Armanda) en n wicht (Karin traauwd mit Eefko). Leste stel het twij dochters, Marjolein en Daphne.
Schrief geern in dialect omdat ik veurstander bin het behoald der van.

Zeun Bert en Armanda kregen een zeuntje: Bram! Ons eerste stamholder. Hai is geboren op 26 juni 2014.
Ie zain
Ook al wonen ie in Drent, din nog kìnje bie Dideldom terechte.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 23-05-2021Grunnegers veur elk.