DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Gerust
 
stellig

Klaas van Zonneveld.

Verhoal.


Jan Kiete van de Wieke...

Jan Kiete
Foto: Historische vereniging Scheemda

Jan woonde an de Laangeweg in Scheemde, gitswaart hoar en vlaigens rad as t om voetballen ging.
k Haar nog noeit zo n speuler zain!
Joa, loater wel vanzulfs, dou Cruiff in beeld kwam...
Volgens mie was Kiete nait minder as Cruiff, al vinden ie dat messchain gain vergelieken.
Loater, in de joaren viefteg -hai was n joar of zestien zeuventien?- speulde hai al in t eerste van Scheemde! (dou dertied daarde klasser)
k Heb ait al n moal over hom schrieven wilt, mor t bleef der bie.

Tot in 2018 t WK op t beeldschaarm kwam...
Al ben k al joaren gain laifhebber meer, de partij woarin de Kroaten speulden, brochten hom veur mie weer in beeld!
Doar zaten ok n poar Kietjes tussen, zag ik!
Al mout ik der bie zeggen, dat dat der meer op leek den as t was.

Kiete was fel en fanatiek en was nait baange om n aander baaintjen te loaten of n scholder te geven. Eelsk noar de grond omdele goan, as e t nait redden kon, dee e nait! Noeit n keer! Vechten! Nait jeuzeln!
Mor vergeten? Doar was e barre slecht in...
Bie t eerstvolgende duel tegen dij speuler, zol dij zien haile leven bieblieven, dat e tegen Jan Kiete voetbalt haar.

Dat wos zien voar Alko ook bliksems goud! Dij wol, as ze op n veldje aan d Laange weg an t trappen wazzen ook wel ais stoer doun en hoalde d jeugd den lachend onderoet...
Bie Jan was dat noa n poar keer wel oaflopen... Dij spoarde ook zien voar nait!

Jan was n echte vechter! Gaf noeit op en haar n conditie as n peerd!
In t eerste van Scheemde kwamen zien tegenspeulders hom wel drij keer tegen in n wedstried. d Bek vuil heur open van verboazen, as ze hom passeerd hadden en hom vannijs tegen kwamen.

Jan verdween bie mie oet beeld...
Hai haar waark vonden in Veendam.
Doar haar e joaren bie n boas waarkt, mor was e mit n kwoaie kop votlopen...
Dat haar veur hom male gevolgen: Gain oetkeren!
Laip n beetje bie t pad te zwindern en verveelde zok steveg!
Niks veur Jan.

'Gaist mit noar Sodom? Doar is braand!', vruig zien moat Wilm.
Omdat e zok toch verveelde, was hom der gain koare an hakken bonden en togen ze richten Winschoot.
In Westerlij kreeg zien kameroad n lekke baand en is Jan allend deur goan.
Zien kameroad wol nait wieder.

Aankommen in Winschoot, bleek dat de Venne oafsloten was.
NEMA ston in de fik! En wat veur aine!
Dikke rookwolken boven t centrum, d locht was der swaart van.
Mit fietse an d haand perbaarde Jan zo dicht meugelk in de buurt te kommen.

n Poar uur loater, onderweegs noar hoes het e besloten aanderdoags nog ais te kieken en dou was t gelok mit hom...
'Zit der wat veur die bie?' 'Wait k nait, mag k ais kieken?' Zo kwam hai bie n bult zaklanteerns, dij wel swaart van t rout wazzen, doch oareg nuuver in tact.
'Mag k dit ook aal mitnemen?'
'As t ons der viefteg gulden veur dust, bennen ze veur die!'
Jan haar sikkom gain inkommen, dus ook gain viefteg gulden!
'k Zuik d boudel bie n kander en den kom k dammeet weer... Goud?'
Hai noar zien moeke en vraauw om geld te lainen.

Aanderdoags haar e baide an t poetsen, om de boudel verkoopboar te moaken.
Smiddoags vot op stap om te kieken of dat 'goud' te slieten was...
Tegen acht uur soavends kwam e mit n grijns op t gezichte en n dikke rooie kleur op kop weer thoes.
'Super! Wat n handel! Hier hebben ie de vief sofies weer en den heb k ook nog zeuventeg gulden over! Wat n schiere dag!'
Bie zien leste klant dij dag haar e n bestellen van 150 stôk!
Mos e wel binnen n weke levern... Moeke en vraauw tot daip in de nacht an t poetsen. Lanteerns inclusief batterij veur fl...?
Batterijen kon e veur niks mitnemen haar de verkoper zegd! (omdat dij gevuileger wazzen veur hitte)

n Poar joar loater mos ik van mien voar noar Zuudwenden en De Wieke.
Volgens hom kon ve doar ook nog wel wat adverteerders vinden?
En verdold! Dou kwam k bie Jan in d winkel... (n ol bakkerijchie)
'Ah, Klaassie, wat bist doe ja wied van hoes mien jong. Verdwoald?'

Ik zee woar k veur kwam, mor wol wel geern eerst waiten woarom hai noar d Wieke goan was en doar n bedrief start haar.
'Goa mor mit! Wat wilst van mie kopen? n Wasmesjien, n fietse, n plof of n zak mit onderdailen? Ik heb t aal!'
k Heb mie d ogen oetkeken. Zulfs in zien hoeske en rond t berre lagen honderden onderdailen van fietsen en brommers!
t Wiefke mout der mor over hín stappen as ze op berre wil, k heb veuls te min roemte!

'Hou wordst weer kwiet? Of beter: hou komst doar wel aal aan?'
'Oh, dat is gain probleem! Aal zundagsoavends vlaig ik noar d maarkt in Apeldoorn en Utrecht!'
'Ik sloap in mien bestel. En k heb voak tegen vief uur al koopluu bie deure.'
'Jan? Ben je wakker? En den gaait de handel loos!'

'n Poar moand trogge haar k in Apeldoorn nog n koetse kocht...
Dij heb k achter de bus knupt en ben k mit noar Utrecht voaren...
Onderweegs aanholden deur twij blauwpetten...
Mag ik uw paieren even zien? Joazeker! Asjeblieft!
Jan Mulder?
Joa!
Familie van?
Ja, das mien neef. Beste voetballer hé!
Zekers! Rijdt u maar door. Wel voorzichtig hé!'

'In Utrecht kon k dat ding ruil n veur tiendoezend fietsbanden...
Aal swaarten zunder reflectie... (even veur de reflectie verplicht wuir!) Kl.
Heb k sleten an n boetenlander!'

Voetballen haar e overgeven. Joaren laank dee e an motorcross...
Bienoa tot aan zien dood! t Leste joar mit nummer 62 (zien leeftied)
Ook toun kwam de jeugd hom voak tegen...
Was der aine, dij hom van de boane drôkde, den ging dij gegarandeerd in de volgende race zaand vreten!
Kondietsie gain gebrek, hai trainde aal doage: 25 boantjes om zeuven uur in t zwembad en noa t waark mit de 'jeugd' noar Gaiten om zien rondjes te runnen in t bos.

Op zien drij-enzestegste is e oet tied kommen... haartstilstand, in d ol eerappelmeelfabriek op Zuudwenden, woaras hai dou woonde.

Febriek op Zuudwenden
Zuudwenden was sikkom te klain, dou Jan zien gigantische veurroad vailt wuir! (foto: Fam. Sluis, archief O'wijk-Zuidwending)
t Febriek was wel honderd moal groter as zien eerste winkeltje in d bakkerij op de Wieke!

Graf Jan Kiete
Daip respect!!

Ploatst: 29 november 2020| Alo - Alo | 2050 | n Triatlon op joen tachtigste! | Òfschaaid van De Kapitein (2) | Òfschaaid van De Kapitein (1) | De Kapitein en ik... | Fré Meis | Jan Kiete van de Wieke... | Corona... | Dou en nou...! | Fijne feestdoagen | Veurjoar in d haarfst? | In t Parredies... | Ich meinte: Es war eine Katze!! | Hunebettie punt en el | God zegen joe! | Van pankouk noar Fricandellen... | Die Wende... | n Knipoog en Mandarijnen... | Van zaand noar klaai | Haiti | Oranje-fan...! | Barre tieden veur Manske... | As ik de honderddoezend... | De Scheet... | Mekkern... | Koekoek | t Geluks Kloavertje... | Christy... n Wichtje mit pit! | Ernst mit puike kwaliteit | Tillefoon... | Nij Stoatenziel | Vot peerd | n Maale zaikte moar n Mooie dag!! | Kleurriek... | Jong Ootje (102) | Bie Manske heur je nog ais wat!! | Gloepenshaard... | Oet t Loug... | Honnekaare.. | n Haaibaai | Gain hekel aan swaarten meer | n Wilde slachtpartij! | n Lopende neuze... | n Knot(s) van n vraauw...! | Waarm... | Plof | Klinker(s) en Mit-klinkers... | Naantko en Lieske kriegen nije buren |

De Schriever
Noam: Klaas van Zonneveld
Geboren: 4-7-1937 in Roon
Woont in: Scheemde
Schrift al: al joaren


Schrief al joaren verhoaltjes en taimkes (nait aaldoage vanzulfs). Dou maisttieds mit aan schrieverswedstried in Scheemde. Van beroup was ik drôkker, eerst in t femiliebedrief (in kerke van Scheemde). Wie muiken in '59-'71 Mau-Mau-Neis ofwel M-M-Nieuws, (loater Veendammer Nijsblad) en wazzen ook oetgever van Scheemder Kraande.
Bin traauwd mit Hillechien Drent en heb mit heur twij kinder. n Jong (Bert gait mit Armanda) en n wicht (Karin traauwd mit Eefko). Leste stel het twij dochters, Marjolein en Daphne.
Schrief geern in dialect omdat ik veurstander bin het behoald der van.

Zeun Bert en Armanda kregen een zeuntje: Bram! Ons eerste stamholder. Hai is geboren op 26 juni 2014.
Ie zain
Ook al wonen ie in Drent, din nog kìnje bie Dideldom terechte.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 29-11-2020Grunnegers veur elk.