DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Had is gain hebben
 
wat je had ben je kwijt

Klaas van Zonneveld.

Verhoal.


Haiti!

"Joa, dat liekt mie wel wat, mor hou stelst die dat veur den?" Mien doofhaid speulde mie weer ais paarten, dou moeke veurstelde om n haai-tie te doun mit mien 79e joardag...

Zai ging onlangs deur t knije en zag aarg op tegen de kommende drokte. Begriepelk. d Haile dag in t enne en s oavends nait sloapen van aal dij drokte!

"Loat dien oren toch ais oetspoiten! En goa den ditkeer mor noar de brandweer! Ik denk nait an n vekaansie mor an dien joardag! n Haai-tie! In Mewoll bie Simone, waist ja wel... woar ik van t veurjoar mit wichter west bin!"
"Oh, dat Engelse gedou? Dat is toch wat veur vrauluu?"
"Joa, en ook veur ol wieven, zoas doe!, bist nou lekker?"
"Doe waist ja wel, da k al joaren van thee of bin....?"
"Dat wait k! Mor kinst der ook wel kovvie kriegen en t is der hail biezunder! Elk dijst der over heurst von t n belevenis. Ik dou t!"
"Doe dust mor" was mien antwoord. Al laank bliede, da k nait in t vlaigmesjien huifde en laange enden over t strand sjouwen mos.

t Feit, da k mien kovvie en tebak nait missen huifde was al n zegen!
En..., de lokoatie, dij ze kozen haar, dee mie ook deugd!
d Olle gaiterei in Mewoll, woaras vrogger kerkklokken goten wuiren deur Van Bergen en anno twijdoezendzestien t domein is van jongeluu mit n klaine bepaarken.
k Haar aait al n zwak veur luu, dij zogenoamd n beetje boeten de boot valen wazzen.

Dou ons dochter en schoonzeun de stap muiken om krisiskinder op te vangen, haar k doar wel n beetje mien bedenkens bie, mor dou k mit aigen ogen zag, hou dij bie heur weer op verhoal kwamen, was k ain en aal trots! Onveurstelboar houveul pech dat je bie joen geboorte al hebben kinnen!!

Bie aankomst wuiren wie al welkom haiten via n bord boven d ingang: 'Welkom Familie Zonneveld'. Vuilde waarm aan!

De vraauw van de oetboater dee doar nog n schepke bovenop en gaf oetleg hou ain en aander waarkte.
Zai felesiteerde mie ook noamens aal t personeel en ik wuir zowoar verrast mit n klain kedoochie! Ain van d wichter mog mie t aanlangen.
Wat schuchter langde zai mie t tou...
"Wat ja mooi, da k n kedochie van die krieg! Dat is n kuske weerd!", zee ik. Trok heur noar mie tou en gaf heur, zoas men dat tegenswoordeg dut, drij doekjes.
Volgens mien klaindochter schrok ze eerst even, mor glunderde doarnoa van oor tot oor! ("dat je dat zomaar deed...!")

Der zol hail wat lekkers opdaind worden en t wotter laip mie al in mond.
De bedainen was prima. Jonges en wichter deden heur uuterste best om t ons noar de zin te moaken en dat ging heur best oaf. Kon nait beter!
En de hapjes op d schoalen ... Kerel man, wat lekker!

Manluu wazzen t dik mit vraauluu ains: 'Beter kon t nait!'
Schoonzuske oet Hoorn haar nog wel wat laanger wilt... Zai kon mit heur twij loagere schoul vriendinnen herinnerns ophoalen en den heb je an n poar uur nait genogt!
Dat elk zo genoten het, dee mie slim deugd.

"Aandermoal mor weer", was mien antwoord, dou moeke vroug: "Hou vondst?"
"Bist maal? Dat douve nait elk joar! Elke bod wat aans!"

"Is mie goud heur. Doe hest goie ideeen!" En k gaf heur n ekstroa smokje veur wie sloapen gingen.

"k Haar t aans braid noar zin in Taiti!" sputterde ik noa... "k Huif nait aans!"

Ploatst: 14 november 2016| Alo - Alo | 2050 | n Triatlon op joen tachtigste! | Òfschaaid van De Kapitein (2) | Òfschaaid van De Kapitein (1) | De Kapitein en ik... | Fré Meis | Jan Kiete van de Wieke... | Corona... | Dou en nou...! | Fijne feestdoagen | Veurjoar in d haarfst? | In t Parredies... | Ich meinte: Es war eine Katze!! | Hunebettie punt en el | God zegen joe! | Van pankouk noar Fricandellen... | Die Wende... | n Knipoog en Mandarijnen... | Van zaand noar klaai | Haiti | Oranje-fan...! | Barre tieden veur Manske... | As ik de honderddoezend... | De Scheet... | Mekkern... | Koekoek | t Geluks Kloavertje... | Christy... n Wichtje mit pit! | Ernst mit puike kwaliteit | Tillefoon... | Nij Stoatenziel | Vot peerd | n Maale zaikte moar n Mooie dag!! | Kleurriek... | Jong Ootje (102) | Bie Manske heur je nog ais wat!! | Gloepenshaard... | Oet t Loug... | Honnekaare.. | n Haaibaai | Gain hekel aan swaarten meer | n Wilde slachtpartij! | n Lopende neuze... | n Knot(s) van n vraauw...! | Waarm... | Plof | Klinker(s) en Mit-klinkers... | Naantko en Lieske kriegen nije buren |

De Schriever
Noam: Klaas van Zonneveld
Geboren: 4-7-1937 in Roon
Woont in: Scheemde
Schrift al: al joaren


Schrief al joaren verhoaltjes en taimkes (nait aaldoage vanzulfs). Dou maisttieds mit aan schrieverswedstried in Scheemde. Van beroup was ik drôkker, eerst in t femiliebedrief (in kerke van Scheemde). Wie muiken in '59-'71 Mau-Mau-Neis ofwel M-M-Nieuws, (loater Veendammer Nijsblad) en wazzen ook oetgever van Scheemder Kraande.
Bin traauwd mit Hillechien Drent en heb mit heur twij kinder. n Jong (Bert gait mit Armanda) en n wicht (Karin traauwd mit Eefko). Leste stel het twij dochters, Marjolein en Daphne.
Schrief geern in dialect omdat ik veurstander bin het behoald der van.

Zeun Bert en Armanda kregen een zeuntje: Bram! Ons eerste stamholder. Hai is geboren op 26 juni 2014.
Ie zain
Ook al wonen ie in Drent, din nog kìnje bie Dideldom terechte.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 13-05-2019Grunnegers veur elk.