DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Hai keek der mit verstand noar
 
hij keek er vol verbazing naar

Joakop Kupers.

Verhoal.


Nou wie viefenzeuventeg joar bevrijd bennen

Dut mie denken an vraauw dij bie ons in Boeten Oosterpoorde woonde in de Joacobstroat op nummer 14. Dat ik dat zo goud wait komt omdat wie paitereulieventer waren en dij mevraauw klant van ons was.
Altied heul vrundelk en beleefd en ook nog belangstellend in joe.

Mevrouw F. Kapinga-Mulder woonde in n ainsgezinshoes links van de stroade.
Ze waarkte ook, in Stad was ze waarkzoam bie de GGD. En wel bie de schoularts dij n praktiek haar in Klaine Kromme Elleboog.
Bie heur waark as hulp van de schoularts, woar wie joarlieks als schoulkiender onderzöcht worden mozzen. Doar stelde zai de kiender op heur gemak, en huilp bie alles wat de schoularts dee.

Mor hail wat aans wér ik pas veule joaren loater gewoar.
In twijde Wereldoorlog woonde zai ook al op t zulfde adres.
En loater bleek dat heur moeke der toun ook woonde, recht tegenover heur an rechterkaant van stroade in n wat groter aingezinshoes op nummer 7.
Heur moeke brocht ze elke dag eten, ook waarm eten in panne. Niks biezunders zol je zegn, mor t was aans.

Pas noa de oorlog bleek dat heur moeke op zolder Jeudse Grunnegers verscholen haar. Een hail gezin, verburgen veur de Duutsers en de NSB'ers.
En doar was die panne met eten veur. Hail gewoon dee dij mevraauw dat. Dat nuim ik duuf hebben.
Te meer dat der noast an baide kaanten en de achter ook nog NSB'ers woonden.
En zo bennen der veul meer west dij aandern holpen hebben, zunder an zug zulf te denken.

Zolang as wie met paitereulie lopen hebben heb ik dat nait waiten.
Een vrundelke vraauw met gries hoar en ze schudde nou en dan wel es met heur heufd, ik vergeet heur nooit weer.

Ploatst: 3-5-2020| Handeloar | Handeloar | Proemen | Feestdoagen aans as eerder | Sprutters mit stroalmotoraandrieven | Nou wie viefenzeuventeg joar bevrijd bennen | Wroak | Tain Vetekt | Begreep der niks van | Oale Kraanten | Draank ken hail wat om maans hebben | Bok in de buzze | Dreuge Dreugist | Poedipoul | Woest | Soms begriep je der niks van | Peerd het poept | Deurmatje | Broene hulsies | Boegbeeld | Gruine zaip | Swaarde Piet | Vizzen | Netuurfilm | Droppie | Wat roekt e lekker hé? | Ontdekkensraais | Nije Daans | Smokkeloar | Vogelloars | Rabbies | Bertie | Koespien? |

De Schriever
Noam: Joakop Kupers
Geboren: 1945 in Hoogkerk
Woont in: Oosterpooort in Stad
Schrift al: sunds 1980
Grunneger stukjes onner noam Joakop Kupers..
Eerst in wiekkraant, personeelsbloaden en gaf oetleg over Grunneger woorden en oetdrukkens.
Vertel stukjes voak op Grunneger oavenden, mooi met Mollebonen, metworst en Kaantkouke.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 03-05-2020Grunnegers veur elk.