DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Miedzoam
 
timide, elke aanvaring vermijdend

Joakop Kupers.

Verhoal.


Dreuge dreugist

An Meeuwerderweg op nummer draienvetteg, tussen de polderstroade en de poort was tot veur kört een soort kantoor van het bejoardenwaark, of zo as ze dat tegenswoordig zeggen olderenwaark. Het pand is leeghoald en naischiereg as dat k ben keek ik even over de gedientjes hén noar binnen. t Was mor goud dat ter gain aine was, want as ze mien kop zain haren, haren ze zug wel doodschrikken kend.
Der wordt heul wat an vertimmerd en as k goud informeerd ben komt Gruno der in met een buurtkantoor.

t Zol nait de eerste keer wezen dat ze van moi konnen schrikken, lange tied leden was der in dit pand een dreugisterij vestigd van Jans. Ook toun al zat de winkeldeure op dezulfde plek as nou en recht veuroet de deure van de bovenwoning in dezulfde portiek.
Ik mos geregeld wat bie Jans ophoalen, boeten zien dreugisterij, ontwikkelde hai ook foto's, mor op een keer mos ik bie de bovenwoning wat oafgeven. Zoas dat voaker gebeurd, in gedachten stap ik zo de dreugisterij binnen, geliek da k de winkeldeure open dou bedenk ik dat doar heulemoal nait wezen mos en trek geliek de winkeldeure weer dicht en bel boven an.

Mor de winkelbelle was netuurliek wel overgoan en doar kwam Jans de winkel instoeven, kikt verbouwereerd in t rond dat ter gain klant in de winkel staait, kiekt overal verwilderd, mor ontdekt niks. Hoi was der dudelk nait met te vreden en gaait op zuik, kikt achter de teunbaanken, in de eteloages mor vind netuurliek niks.
Volgens Jans mot der netuurliek wat wezen en hoi zuikt deur, in de kassies onder de teunbanken, achter in de winkel, alles zöcht hai of.
Op de onmogeliekste ploatsen. Dou ontdekte hai mie doar in de portiek, stoof op de winkeldeure of, ik denk nou krieg ik n oetbrander, dee de deure open en vruig an mie "hest doe ook zain wel der net in de winkel goan is?"
"Nee Jans, k heb gain aine de winkel in zain goan."
Jans snapte der dudelk niks van en ging schudkoppend de winkel weer in en keek veur de zekerhaid nog even in de prullebakken en onder de teunbanke.

t Is nog wel es gebeurd dat de winkeldeure open en dicht ging en de klant in t niks verdween, of wel in de portiek.

Ploatst: 27-11-2017| Handeloar | Handeloar | Proemen | Feestdoagen aans as eerder | Sprutters mit stroalmotoraandrieven | Nou wie viefenzeuventeg joar bevrijd bennen | Wroak | Tain Vetekt | Begreep der niks van | Oale Kraanten | Draank ken hail wat om maans hebben | Bok in de buzze | Dreuge Dreugist | Poedipoul | Woest | Soms begriep je der niks van | Peerd het poept | Deurmatje | Broene hulsies | Boegbeeld | Gruine zaip | Swaarde Piet | Vizzen | Netuurfilm | Droppie | Wat roekt e lekker hé? | Ontdekkensraais | Nije Daans | Smokkeloar | Vogelloars | Rabbies | Bertie | Koespien? |

De Schriever
Noam: Joakop Kupers
Geboren: 1945 in Hoogkerk
Woont in: Oosterpooort in Stad
Schrift al: sunds 1980
Grunneger stukjes onner noam Joakop Kupers..
Eerst in wiekkraant, personeelsbloaden en gaf oetleg over Grunneger woorden en oetdrukkens.
Vertel stukjes voak op Grunneger oavenden, mooi met Mollebonen, metworst en Kaantkouke.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 06-05-2019Grunnegers veur elk.