DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Pruifke
 
een weinig van iets om te proeven

Jan Prijt.

Verhoal.


Witte panheerns

Wie waren vrouger gek op vis bie ons in hoes. Soms gingen wie zulf vis vangen in de graachten bie de boeren, mor wie gingen ook wel op aandere plekken aan het vizzenn.
d Er waren haile goie visplekken rondom hörn. Veur snouken gingen wie voak even noar t stoomgemoal op Köstverloren. Doar werd voak veul vongen.

As t n moal nait bieten wol den gingen wie even bie Dieksterhoes achter thoes kieken. Dij haar doar foeken zet en dat wozzen wie. Wie wollen altied mit vis in hoes kommen en dus trokken wie even ain van dij oalfoeken van Diekstroa noar boven. Doar zaten voak wel tien van dij dikke oalen in. t Was allenneg hail stoer om zo'n rötding te pakken, want ze waren zo verrekte glad. Onze klaaier zatten onder t sliem van de oalen, mor het lukte ons toch en wie gingen hail groots noar hoes mit n poar oalen.

Wie konnen ze zulf nait opmoaken, dat was de toak van ons voader. Dij dee dat vrouger ook al dou hai zulf nog jonger was.
Ons moeke haar dij dag zulf net panheerns kocht en dij mozzen ook bakt worden, omreden bewoaren in een koelkaaste was der in dij tied nait bie.
De oalen werden bakt in botter en mien voader bakde de panheerns in eulie. Mien moeke bewoarde de eulie altied in n flezze woar n doppe op zat.

Het bakken van de oalen verlaip hail vlót, mor ons voader was nait tevree over de panheerns. De panheerns haren al n beste zet in de pane legen, mor ze wuiren mor nait broen.
Ons voader zee al, "Wat duurt dat ja n zet dat dij panheerns broen worden".
Moeke kwam ook even te kieken en zag toun de flezze stoan woar ons voader de eulie oet schonken haar. Ze rook even aan de flezze en zee: "Wat bist ook n kounavvel, doe bakst gain panheerns in de eulie, mor in witte wien".
Ons voader keek heur even aan en zee: "Wien en vis is toch nait verkeerd? Wie eten ze gewoon op, want ze binnen wel goar".

Ploatst 14 meert 2021| Witte panheerns | Braand op t kerkhof | Zundagschoule | Wild in t laand |

De Schriever
Noam: Jan Prijt
Geboren: 2 juli 1946 in Nijbeerte
Woont in: Heiligerlee
Schrift al:

Ik heb ongeveer vatteg joar als ambtenoar waarkt bie de gemainte Beerte en Scheemde. De leste 25 joar als direkteur van socioale zoaken.
Zo'n 35 joar leden bin ik begonnen mit t schrieven van kórte verhoaltjes in het verainsbladje van de voetbalclub en van een aantal gymnastiekverainens. Doarnoast heb ik regelmoateg verhoalen schreven veur de gemaintelijk informoatie kraante (het 7-blad) dij moandelijks verscheen. Dij verhoalen schreef ik destieds in het Nederlands onder een speudoniem (Drs. Zesje).
Ik schrief ook al hail wat joaren in het Grunnegs. Het is begonnen mit gedichtjes veur verjoardoagen in het Nederlands, mor ik vond dat t aigenlieks in het Grunnegs mos. Doar bin ik den ook zo'n 25 joar leden mor mit begonnen. Het binnen mainst gedichies over de persoon en over dingen dij wie doagelijks beleven, woar ik een aigen draai aan geven heb. Doarnoast heb ik körtleden ook hail wat verhoaltjes in het Grunnegs schreven over mien jeugdtied in Nijbeerte. Als lu dat interesseerd den wil ik dij verhoalen ook wel insturen.
Mien Grunneger schrieftoal komt nait hailemoal overain mit het Grunnegers zoals wie dat lezen van bekende Grunneger schrievers. Ik schrief het Grunnegers hoofdzoakelijk in de toal dij wie hier in het Oldambt broeken.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegers en willen joen verhoalen hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 14-03-2021Grunnegers veur elk.