DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Pruiven
 
proeven

Harry Hoeksema Dzn.

Verhoalen.

| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |


Touval, bestaait nait ...

In leste week van schoulvekaansie wazzen wie mit baide klainkiender noar speultoene in Glinz, omreden wie doar veureg joar aal eerder moal west wazzen en ons klaindochter groag nogains hén wol.
Dou wie doar ankwamen zetten wie ons an toavel bie nog ain poar grootollen, dij doar ook mit heur baide klainkiender wazzen.
Wie kwamen wat meer an proat dou onze klaindochter en heur klainzeun mit heur baiden ankwamen om te vertellen dat ze bie ainaander nait in zulfde klas moar wel op zulfde schoul zaten en zuch zodounde wel konnen.
Haile middag wazzen dij baide doarnoa soamen mooi an t speulen en wie as grootollen kwamen dou nog wat meer in gesprek mit mekoar.

Bleek dat wie, de baide opa's, oeit noa n fusie van twij bedrieven, in t zulfde pand waarkt hadden en wat van de collega's doardeur van noam kenden.
Nog wat meer an proat vertelde de aander opa dat ain van zien veurollen ain echte Grunnense veurnoam haar en dij noam kwam mie as genealoog mit sikkom 107.000 noamen in stamboom wel bekend veur en zee ik dat wie as wie moar wat deurproaten deden nog wel femielje van mekander wezen konnen.

Dou wie noa ain haile gezellege middag ofschaaid namen keek ik soavens in mien stamboom en joa, wis en woarachteg, ain van de veurollen van de aander opa ston der as ain van de veurollen van mien vraauw in optaikend.
Acht generoaties terug, zo'n 200 joar, en zo wazzen hai en mien vraauw toch echt nog femielje! En zo onze baide klainkiender doardeur dus ook!

Bleek loater dat onze dochter en heur dochter mekander ook nog nait onbekend wazzen want mien dochter schrift verhoaltjes (van wel zol zai dat nou hebben?) en heur dochter zat in redaksie van t blad dat dij verhoaltjes publiceerde.
En of dat nog nait genog was: zien pa en moeke woonden ook nog ains in zulfde stroat in Stad as mien schoonmoeke.

Wie bennen nou vrunden op 'Face-bouk' en bennen van plan nog ains soamen mit klainkiender noar dij mooie speultoene te goan in toukomst.
Zo ist moar weer ains woar moakt dat ik aaltied zeg: "touval, bestoat nait!"| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |

De Schriever
Noam: Harry Hoeksema Dzn.
Geboren: 17-1-1944
Woont in: Stad
Schrift al: vanof 1994/1995 in t Grunnegs

Harry Hoeksema Dzn.
Harry zulf.

Ie zain
Ook körte verhoaltjes kennen de muite weerd weden.
Ie ook?
Schrieven ie ook wel ais zukse verhoaltjes?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 18-02-2019 - Grunnegers veur elk.