DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Ik heb n stee aan d haand
 
ik heb een wond aan de hand

Greta Tempel.

Gedichten


Was alles naar wens?

Ome Berent en tante Jo
Waren vatteg joar traauwd.
Kregen van kinder ain etentje cadeau,
Bie dat idee kreeg Berent het Spoans benaauwd.

Tante Jo zag het wel zitten,
Defteg eten aan ain grote toavel.
Berent zee, zeker eten in vaaier of vief ritten,
En wat je op het bord kriegen is montje ploagen.

Op ain Zoaterdagoavond gingen ze met hun baide,
Schiere kleren hadden ze aandoan.
Okè zee Berent loaten we t moar pebaaiern,
Wie kennen ja altied nog noar de snackbar goan.

Ze hadden bie restaurant Viola reserveert,
Het was er sjiek met zweverege meziek
op de achtergrond.
"Ojee eten met zoveul geraidschop", zee Berent,
"heb ik ja nait leerd.
Hij kiekt bedachtzoam even goud in t rond.

Tegen de ober wiest hij noar ain plekje in t houkie,
"doar willen wie groag zitten goan"
"Dit is niks veur mie", zee Berent, "geef mie mor gaauw dat boukie",
De ober had ze alvast ain vlezze wien doan.

Ze hadden veur vaaier personen besteld,
Want anders hadden ze nait genog.
Stel die veur dat ze nait zat werden, wat mouten ze de kinder vertellen,
Berent zee "dat!! veur twij personen is bedrog".

Het eten was lekker, het smoakte goud,
De lege kommetjes en schoaltjes stonden zulfs op de grond.
Berent zee "toavel is te klain, dat is hun fout"
En de ober luip zuch de hoaken uut de kont.

Toun de schoaltjes leeg waren, en het ijs was op,
Schonk Berent de flezze leeg en wreef over zien pens.
"Jo" zee hai, "dit doun we voaker, lekker man..." hai was in zien nob,
En de ober vruig vermuid "Was alles naar wens?"

Accapella

Het gebeurde in t Kerke,
In Musselknoal.
t Was midden in Psaalm 23,
opains ain hels keboal.

De vlouer woar het
Ögelbankie op stond,
Was al hail wat joar,
Nait meer zo gezond.

Toun de örganist,
Even steveg op de pedoalen stond,
Begon opains de vlouer te kroaken,
En hai vuil noar benee op de grond.

De mensen in de kerke,
Zongen duchteg deur.
d örganist bleef beduust zitten,
En Dominee docht 'tis accapelle wat ik heur'.

Lang zal ze leven

Ze is joareg, 80 joar, wat ain leeftied.
Ze lopt nog in heur duster,
en kraapt zich even deur t hoar.
In de spaigel kiekt ze
noar zichzulf en geniet.

Heur hoar zit nog nait in de plooi,
ze rekt zich nog even lekker uut en goapt.
Straks kommen Doames en moaken heur weer mooi.
Ze gaait nog even zitten mit heur
vouten in de petovvels lekker waarm.

Ze dinkt nog even stief noa over heur leven,
ain veurbeeld wezen veur iederaain.
Ze zegt 'Trix' doe magst best trots wezen,
Konigin wezen is nait zo fraai.

Je mouten altied laachen en netjes wezen,
ain joggingboksem aan is dr nait bie.
Moar alles wordt veur mie doan k heb niks te vrezen,
en doar mout ik moar van genieten.

Ze gaait heur snoetje poetsen,
Ja, dat wordt nait veur heur doan.
Ze denkt 'aal dij regels kennen mie de kont roesten,
zal ik er even stiekkom tussen uut goan?'

Gaauw even op de fietse noar de Bakker,
in joggingbroek, mit vest en mutze op.
haha wat zal de hofdoame kwakken,
En ik eet intussen op fietse, mien gebakkie op.

Nou dat ze kloar is, giebelt ze en is tevreden,
kiekt ondeugend in t spaigel en knipoogd nog even.
Ze gaait gestoag de trabbe noar beneden,
en t Hof personeel zingt "LANG ZAL ZE LEVEN".


De Schriefster
Noam: Greta Tempel.
Geboren: 1968
Woont in: Twijde Mond
Schrift al: sunds 2017

Ik ben deur gezondhaids reden ofkeurd en heb zeeën van tied veur mien hobbies. Ik ben in oktober 2017 begonnen met gedichten te schrieven in t dialect, had dat nog noeit doan. Ik hol van gedichten met n grappeg verhoal, het gaait mie erom dat je genieten.

Ie ook?
Schrieven ie ook gedichten in t Grunnegs, en willen ie ze hier ook wel ploatsen?
Kiek den ais op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 04-02-2019 - Grunnegers veur elk.