DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Op schobberdebonk lopen
 
scharrelen, omlopen, klaplopen

Gert van der Wal.

Verhoal.


Pizzen

Meester ik moet plassen, had je het daarnet niet kunnen doen voor het instappen!, toen hoefde ik nog niet meester, ik vraag de chauffeur of hij tijdens de reis wil stoppen.

Klas vaaier 1967 krapaan onderwegens noar Slagharen, Ponypark Slagharen, wie binnen al n tiedje aan raaize en chauffeur het nog aal gain plek kinnen vinden, ik wèl vatteg.
Mien bloas hold nait laang meer en Slagharen nog laang nait ien zicht, ik vroag meester nog mor es en dij zee dat we der zo waren, dèn geleuf ik dat t nog net vol holden kin.

Bie ponypaark aankommen zet chauffeur bus veur ingang, onderwegens har k aal bedocht hou ik t snèlst de bus oet kom. Ik zit mit ain bain ien looppad en half op stoul, zodroa deur open gaait ren ik veuroet mor wor weerom roupen deur meester.
Wie mouten eerst in rieg stoan om ain verhoal aan te heuren wat oaf wie wèl en nait maggen, en as we dörst kriegen!, konnen we bie meester drinken hoalen, tou even docht ik nou even gain drinken.
Drinken ranja, was bie schoul ien melkbussen doan en stoan onder ien bus. Dat spul was zo aaldernoast zuit dat je t noa t drinken der dörst van kregen, van t verhoal heb k nait veul mitkregen. Wie maggen oans oetleven in t paark en ren zo haard ik kin noar wc's gebaauw woar alweer n rieg stoat, èlk ien rieg ston te huppeln en mossen denk mie net zo neudeg as ik.

t Lopt mie nou wèl hail aarg ien t gemoud, ik docht goa achter t hokje stoan, en doar stoan meer dij t zulfde docht hebben. Gaauw snèl lös, nee!, verrek knopen!, boksem haar ik zulf oetzöcht omreden ik dij knoopen zo schier von, mor dat komt mie nou min oet.
Knoop veur knoop löspeutern en de leste loat ik dr bie, op t gevuil grabbeln, of mien vingers binnen körter worden oaf dr zit niks meer.

Noa t pizzen mien mooiste moment van dag tou nou tou.
Stoat der n jong noast mie en zag dat e zuch tegen zien boksem pist haar, hest die tegen de boksem pist?, vroag ik, joa t was n spannende moment, dreugd ien loop van dag wèl, ruip ik om noa, dag is verder schier verlopen en veur vertrek noar hoes heb k toch mor eerst pist.

Ploatst: 31 maai 2020| Pizzen | Vertraauwen | Neefkes | Kollega Jan | Fietsbaand | Dauwtrappen | Hernia | Missen en ófschaaid nemen | Mam ik hól van Die | Dieken | Zummerklaaier | Laamp vernijen | Dikdoun in toene |

De Schriever
Noam: Gert van der Wal
Geboren:
Woont in: Scheemde
Schrift al:

Schrief verhoalen en vertelsels op Facebook, sunds begun twijdoezendtwaalf ien t grunnegs omdat luu mie dat vroagt haren. En de Grunningse toal zich der goud veur laint.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegers en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 31-05-2020Grunnegers veur elk.