DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Törf
 
turf

Gert van der Wal.

Verhoal.


Hernia

Lig al n dag of wat plat en mien blikveld ist t plafond en liek wel n ofspoigeln van mien leven op dit moment sligt en aintonig zunder kleur of franje, creëer mien aigen leefwereld zai aal meer figuren aant widde firmament, mot d’r sums om lachen wat ik in mien verbeelns denk te zain. n Hond zit achter n knien aan, knien spurt ient hol en hond perbaaierd hom oet te groaven, ik schrik wakker en denk dat dij hond mien plafond over de kop aant hoalen is. Het zellen de verdovende pillen en broestabletten wel wezen dij mie woanbeelden zain loaten.

Gelukkig heb k mien laptop om aander beelden op mien netvlies te kriegen, aal vaalt t nait tou, krieg zere plekken van t liggen.
Dokter is der wést en het mie aander pillen veurschreven, dizzen motten mie minder singelier en waik moaken. Hoi het nog wat reflexen test mit zien hoamertje. dij bleken goud te wezen, loater bliekt dat e zien stethoscoop (heb t woord pas bie twijde keer goud schreven), liggen loaten haar. Heb om mor eefkes op mie zulf oetperbaaierd, aal wat ik heur is mien aigen oorzoesen en ast der op tikst ist oft boeten onweert mit flinke dundersloagen woar ik van opschrik. Volgens mie hedde hom allenneg bie zuch om indrok te mokken, of batterijen binnen leeg.

Boetenkaant glas kiekt aal n tiedje ain mie aan en het mie stief ien de goaten, ik vanzulf haar hom ook aal zain, mor let om goan, elk zo zien ding. Wat zol e dinken woarom ik hier lig en niks dou, n beetje de tied aan t verknapbuzzen bin, het zel mie ook wat wezen as Wia de glimmers schoonmoakt van de week binnen dij gliesporen wel weg van dij slak.

Dit is nou de twijde moal mit mien Hernia, zes joar weerom bien ik d'r aan opereert, ain klaine Hernia is dou zitten bleven, dij speulde n onbelangrieke bierol as figurant veur t opvullen van t gehail. As figurant kienst vörderingen moaken, die ontpoppen as hoofdrolspeuler dij de eer noar zich tou hoald en zain loaten wel mit de scepter zwaait, ain woar in de toukomst reken mit holden worden mout en t allainrecht zuch touaigent het.

Ain dij welhoast n Olympisch medaille verdaind het veur zien oetzunderlieke prestoatie. Ain dij alleneg mit het beste middel tevreden en tot zien beschikken het, zuch mit niks aans tevreden stelt. Zo ain worn je den je loaten je nait òfschepen mit kwakzalverij en zo joa den protesteerst, desnoods speulst veur Tiran om dien zin deur te drieven, aal mot t heul gezin d'r aan mit doun, heur vekansie d'r om òfbreken mout en weerom noar hoes keren.

Mor doe vuilst dat dien strategie aan t wankeln komt dien attractief levenke ien t geding is, het verzet ain bedraigen vörmt en van zich heuren loat. Magnetische en radiogolven deur die hén goan en van alle kaant bekeken en ien de goaten holden worst, dien bewegensvrijhait inpaarkt word. De prognose veur de komde tied d'r minder rooskleureg oetzicht.

Mit injecties word die het stilzwiegen oplegd de Tirannie oet die verdrieft, doe inzichst dat dit gain leven veur die is en stilzwiegend het firmament en toneel oafschoit most nemen de spotlichten motten goan missen. Dien gastheer die oafdankt en weer ain leven weerom kriegt. Mor sums krieg je ain terogval en lig ik mit Zulfmedelieden op baank, mit pien zo as het guster was is het vandoag om te grienen.

Mien blik is weer op t plafond zol willen dat het aanders kon. De pillen dosis verdubbelt misschain was het guster te veul van t goie en liek ik nou wel n loie. Oet vervelen schrief ik dit bericht en dink dat het de pien verlicht. Dink dat het mörn beter gaait t is ain lutbeetje vervelens verdrait. Gain dag is geliek al hoapert mien fysiek. Het beste moak ik van dizze dag en wait dat ik d'r mörn om lach. Doezend gedachten goan deur mie hén, tis nou nait as veurhen. Dou t zunder pien de dag begon en nou steunend deur t hoes hénkom.

Mot mie de komde tied d'r mor ien schikken t zal mien toukomst nait verstikken. De pien verdroagen as last, loater wor ik wel weer enthousiast en zai de dingen nait zo duster en weer noar vogelgezang luster. Pien is nait mien grode vrund, ach mörn lach k as dag begund.

Ploatst: 2 maai 2016| Pizzen | Vertraauwen | Neefkes | Kollega Jan | Fietsbaand | Dauwtrappen | Hernia | Missen en ófschaaid nemen | Mam ik hól van Die | Dieken | Zummerklaaier | Laamp vernijen | Dikdoun in toene |

De Schriever
Noam: Gert van der Wal
Geboren:
Woont in: Scheemde
Schrift al:

Schrief verhoalen en vertelsels op Facebook, sunds begun twijdoezendtwaalf ien t grunnegs omdat luu mie dat vroagt haren. En de Grunningse toal zich der goud veur laint.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegers en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 22-03-2020Grunnegers veur elk.