DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Meschain
 
misschien

Evert Diekhoes.

Verhoaltje (Plaazerij zegt Evert zulf).


Nij grasmesien.

"Evert", zee Gezinoa, "zel ik ook n stukje maaien?"
"Goud, mor kiek oet dast gain stainen roaken dust", zee ik.

Ons òl grasmesien was òf, schoon òf, der was gain oplappen meer aan, roaden vuilen derof van ellìnde.
Ik mos mor n nije kopen von Gezinoa, ain dij vanzulf rit, den kon zai ook nog ais n moal maaien.
Der was mie gain koare aan hakken bonden, ik bin vot héngoan en heb mie n schier mesien oetzöcht.
Elektries starten, zulfriedend, aal noar 'eisen des tijds'.
As Gezinoa geern maaien wol, den mos ik dat veuraal nait tegenhollen von ik...

Gezinoa drukde op t knopke en motor sluig aan, zai gaf vot vol gas (Gezinoa kent mor ain soort gas en dat is volgas).
Zai reet ais wat aan hendels dij aan voarboom zitten en doar ging t hén, Gezinoa der zowat in draf achteraan.
t Gong veuls te haard, ik ruip nog "Gas mindern!", mor zai heurde mie nait.
Gezinoa bounderde over t grasveld as n onwieze, strompelde over heur aigen bainen, mor huil t mesien vast.
Zai sleepde der achteraan, liek op schoapekaamp of, dou t mesien tegen t stroomdroad aankwam gilpde Gezinoa t oet, zo'n petetter kreeg zai der van.
Eindelk luit zai lös, t mesien gong vanzulf oet.

"Zo", zee Gezinoa, "dat was ainmoal mor nooit weer, dat rötmesien is ja levensgevoarlek".
"Doe bist levensgevoarlek", zee ik, "woarom luitst dij hendel den ook nait lös, den was e vot stoanbleven".
"Dat hast mie den ook wel even zeggen kent, ik was der ja sikkom bie om haals kommen", zee zai.

Minste van haile boudel is da'k nou weer zulf maaien mout mit dat 'levensgevoarleke' mesien.


| t Hangt in de gaange... | Sikkebok | Nij grasmesien | Snuk | Noar Sodom | Recreatiebiggen | Vrouger | Beune | Hamster | Toal | Slikken | Moezen | Computer | Sloot | Keuken | Zwoar | Knarrie | Kloas | Haarst | Lezen | Bladvulling |


De Schriever
Noam: Evert Diekhoes.
Geboren: 12 april 1938
Woont in: Westerwolde
Schrift al: sunds juli 1997

Evert is begonnen mit zien plaazerij (zo nuimt hai t zulf) op verzuik van n redacteur van n ofdailens-kraantje bie Philips op Knoal.
Doar haaren ze nait genogt nijs om t krantje te vullen.
De eerste dattien van dizze stukjes hebben in t ofdailenskraantje stoan.
Ie ook?
Schrieven ie ook in t Grunnegers, en willen ie joen verhoaltjes hier ook wel op dit webstee zain loaten?
Kiek den ains op de Openings bladziede en vul t formeliertje in.

Gain rekloame?
Nee, mor dat ken nog wel kommen, nait om der geld mit te verdainen, mor om de kosten te drukken.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 06-07-2021Grunnegers veur elk.