DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Snittjen
 
door de tanden spuwen

Etsko Nap

Verhoal.

| | Lutje Tippe en t broene kedootje | Lutje Tippe en zien Henkel scooter | Lutje Tippe en t hounderhok van Opoe | Lutje Tippe op stap mit de zeege |


Lutje Tippe en zien Henkel scooter

Lutje Tippe was al n poar joartjes older en haar net as de andere jongens n olle brommer om mit te crossen.
Allain hai haar n olle Kaptein Mobilet, en dat ding was nait veuroet te branden.
As hai deur modder mos din bleef dat kreng stoan en ston hai midden in de modder en aal zien kammeroaden vlogen hom veurbie en laagden hom oet, hai was t hailemaol zat.

Moar ja, woar kreeg hai n aander brommer om mit te crossen.
Lutje Tippe ging ais bie de buren vroagen of dij wat wozzen.
En joa hur, overbuurjong dij altied mit motors bezig was zee tegen hom, kiek ains mien jong, ik heb hier nog n olle Henkel scooter. Dij staait hier mor wat te niksen. Neem hom moar mit, hai dut t toch nait. Zai mor dast hom aan de loop krigst, magst hom veur niks mitnemen, din bin ik hom kwiet.

Lutje Tippe het hom wel twinteg keer bedankt en nam de Henkel scooter mit.
Hai kon hom moar amper veuroet schoeven, man wat n swoar en groot ding is dit, as ik dizze aan de loop krieg den laag ik ze aalmoal oet.
Zien voader zag hom thoeskommen mit dat ding en zee, doe goist toch nait op dat monster rieden he?
Nou zee, Lutje Tippe, hai dut t nog nait, moar ik heb hom kregen Pa, kist mie helpen?
Zien voader was a-technisch en zee, ik heb gain tied mien jong.

Lutje Tippe keek sneu en docht, hou krieg ik dit ding aan de loop. Mits hai dit docht kwam buurjong thoes op motor.
Hoi ruip, was hest doar den veur moois Lutje Tippe. n Henkel scooter, kregen, mor hai dut t nait.
Zal ik der mërgen even noar kieken?
Lutje Tippe laagde en docht, as der aine is dij der verstand van het din is t de buurjong. Kist mie even helpen, zee Lutje Tippe, hai is zo swoar. Dat was gain probleem.
Kom mörnvroug mor even bie mie, meschien heb ik hom wel kloar mien jong.
Lutje Tippe gong laagent noar hoes.

Zien noaste buurman was in toene bezeg mit hege knippen en grasmaaien.
Mout ik even helpen buurman?
Zien buurman was zo sekuur dat hai noa t grasmaaien nog mit klaine schere der achteraan ging om te kieken of der gain spiertje stoan bleven was.
Magst de haarke wel even pakken en alles bie mekoar haarken.
Lutje Tippe was altied wel behulpzoam en dee dat broaf.

Buurvraauw ruip hom of hai ook pankouken hebben wol, nou, wat n vroag, Lutje Tippe luste alles wel, veural pankouken van de buurvraauw, kreeg hai loater ook nog opgerolde mit jam derop.
Buurman bedankde hom en Lutje Tippe bedaankde de buurvraauw veur de pankouken.

Geliek noar hoes en op berre, mörn n grode dag. Zien scooter hoalen.
Zien voader en moeke vonden dat hai wel overdreven vrolek was. Wat eten wie vandoage. Snert met dikke riest mien jong zee zien moeke.
Lekker zee lutje Tippe en schoof nog n moal aan. Dikke bord snert met n bord dikke riest mit geelsukker en botter. Hai kon wel rollen.
Mor gaauw op berre.
Man zee zien voader, wat hest wel, aans mout ik wel drij vaaier moal roupen dast op berre moust en nou gaaist oet diezulf, bist zaik?
Beetje liefzeere pa, komt van de snert dink ik.

Soavends om 10 uur wer hai wakker mit n roar geveul in zien lief. Hoi runde noar beneden om bie t huzie te kommen mor haar pech, zien voader zat erop. Hai bonkde op de deure en ruip, pa ik mout neudeg schieten, dou t sikkom in de boksom.
Zien voader ruip as geintje, din gaaist moar op de waskedel zitten en laagde.
Lutje Tippe keek om zich hén en zag de kedel, hai kon t nait meer opholden en ging der op zitten te schieten. Man, wat n opluchten, moar wat n stank. Nou ja docht hai, mien voader zit op t huzie, dij krigt toch de schuld dat t zo stinkt. Hai pakde n olle kraante en muik zien moase schoon. Zal der ook nog n kraante opleggen docht Lutje Tippe.

Hai gong weer op berre en sloapen.
Zien moeke docht loater op de oavend, mout voel goudje moar even in de waskedel doun en in de waike zetten, scheelt mie mörn weer. Zai kwam in schure en ruip, voader wat stinkst doe, man man, kist nait in schure weden.
Ze smeetde voele goudje derin en n poar emmers wotter in de wastobbe om zo rad meugelk oet schure te kommen, vot van de stank.

De volgende mörn was Lutje Tippe al op tied beneden om noar buurjong te goan, hailemoal nait dinkend aan de waskedel.
De buurjong ston hom al op te wachten.
En, zee Lutje Tippe, dut hai t?
Joa, dink ik wel, zee buurjong, allain kikstarter dut t nait, mouten hom mor even aansteuten veur t hoes.
Is goud, zee Lutje Tippe.

Buurjong zee, ik zet hom veur die in twijde versnellen en din steut ik die aan en as ik joa zeg din koppeling lösloaten en gas der bie en din koppeling intrekken en remmen, op de pedoale rechts. Hest dat begrepen?
Tuurliek, zee lutje Tippe, tou nou mor.
Buurjong stöt hom aan en as ze genog gang hebben, zegt hai, koppeling lösloaten en gas geven.
Lutje Tippe dut dit en de Henkel scooter begunt te lopen. Lutje Tippe geft goud gas en let de koppeling lös en vlogt mit n bloudgang veuroet.
Dat gaait mit zo'n geweld dat hai haalf van de scooter vlogt, mor let nait lös.

Remmen kon hai nait meer en hai vloog mit de scooter deur de mooie hege van de buurman over t mooie gras en mit n haarde klap tegen de veurdeure.
De veurvörke van de scooter ston in de deure en Lutje Tippe lag mit zien hazzens tegen de veurdeure, gas vol open, t gras vloog bie t achterad omhoog.
De buurjong luip der gaauw noar tou, stopde de scooter en ging der vandeur.
Net op tied, want doar kwam de buurman. De beste man had troanen in zien ogen en stommelde, och mien mooie toentje en mien mooie deure, van de week nog vaarfd.
Mits komt ook Lutje Tippe zien voader noar boeten op t lewaai òf en zugt lutje Tippe tegen de veurdeure aanliggen, boven op de scooter.
De buurman ropt allain mor, mien toentje, mien toentje, en lutje Tippe zien voader ropt, wat kin mie dien toentje schelen man, mien zeun, hou ist mit mien zeun?

Lutje Tippe is van de schrik bekommen en kropt van de scooter, mit n pienlek gezicht en lopt hai noar zien voader.
Toun dij zag dat hai niks mekaaierde gaf hai hom n beste peune in de moase van de schrik, en ruip, mok dast thoes komst.
Mits komt zien moeke om de hörn en ropt, voader, der is wat mit t wotter loos, t is hailemoal broen, kiek der even noar ast wilst, heb er even mit n vinger in west en veurzichteg pruift, beetje vrumde smoak en stinkt ook.
Kin der ook nog wel bie docht voader.

Lutje Tippe is geliek deurgoan noar boven, mor wér even loater deur zien voader noar beneden roupen.
Hest doe gusteroavend in de waskedel scheten doe daaier?
Moar pa, zee lutje Tippe, doe hest dat zulf noar mie roupen ja.
Nou, loat ook mor, zee zien voader, hest ook geliek, mor wos nait dast echt zo neudeg most en kist toch wel noagoan dat dat n geintje was?
Nee, zee Lutje Tippe, en ik wol mie nait in boksom schieten.

Zien voader mos de weken dernoa weer overuren draaien om alles te betoalen, en de scooter dij ging noar de iezerboer.
En Lutje Tippe dij kreeg van de buurvraauw kolle pankouken mit jam, want dij haar meelieden mit hom.
Bie de buurman mos hai veur straf de toene schierholden, wat hai mor aal te geern dee.
De veurdeure wér vervangen deur timmerman, en lutje Tippe zien voader het 3 weeke niks tegen hom zegt.
Most ook n pankouke mit jam pa? Vroug hai schijnheileg.
Ziem pa kreeg n kop as n rooie baite.| | Lutje Tippe en t broene kedootje | Lutje Tippe en zien Henkel scooter | Lutje Tippe en t hounderhok van Opoe | Lutje Tippe op stap mit de zeege |

De Schriever
Noam: Etsko Nap.
Geboren: 1953 in Beerte
Woont in: Harlingen
Schrift al: sunds 2016, verhoalen, gedichtn en laidteksten in t Grunnegs


Vind dat ik mien gevuil hier goud in kin verwoorden. In joen haart blift dat ook altied. Ik perbaaier mien verhoalen ook altied mit n lach te schrieven.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoal hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 24-04-2017Bezuikers: Grunnegers veur elk.