DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Lekkeris
 
drop (snoep)

Etsko Nap

Verhoal.

| | Lutje Tippe en t broene kedootje | Lutje Tippe en zien Henkel scooter | Lutje Tippe en t hounderhok van Opoe | Lutje Tippe op stap mit de zeege |


Lutje Tippe en t broene kedootje

Lutje Tippe en Puk zaten achter de heege en haren n olle porremenee mit n taauwgie der aan.
Ieder bod as der aine stopde gaauw vottrekken, wel het dit nait doan as kind.
Al gaauw was de oardeghaid der òf en baide keken ze mekoar aan mit n blik van, 'en wat nou doun'.

Ze luipen noar t buurthoes om te strunen in t ol pepier hok, toun Lutje Tippe 3 rollen inpakpepier von en Puk n poar mooie deuzen.
Lutje Tippe zee, as wie in dij deuzen nou ains peerdekeudels doun en din mooi inpakken mit dit pepier en midden op stroate zetten, din liekt t net n kedootje, wedden dat ze dizze stiekum mitnemen noar hoes en doar oetpakken.
Ze zagen t aal veur zok en lagen dubbel van t lagen bie dizze gedachte.

En din hahhahaha pakken ze om oet hahahahaha en zitten der stinkende hahahaha peerdekeudels in whaaahahaha, ze rolden baide over de grond van t lagen.
Zo zegt zo doan, vaaier deuzen, peerdekeudels derin, dij lagen deur t haile dörp, en inpakt mit pepier.
t Leek net n echt kedo.

Gaauw weer noar stroate en n deuze op weg, en achter heege votkroepen.
Duurde mor even, doar kwam n auto aan. Oh jé, t was plietsie Keurs. Hai stapde oet, keek links en rechts en legde de deuze op de achterbaanke.
Nou votweden dochten baide, veur hai der inkikt en weerom komt. Moar ook lagen ze baide in n deuk van t lagen. Ze zagen t al hailemoal veur zok hou hai de deuze aaan zien vraauw gaf mit de keudels der in.
Whaaaahahahaha.

Volgende stroate, Veenweg, ook altied wel auto's te bekinnen.
En joa, weer n auto en weer nam dij de deuze mit, links en rechts kiekend of aine t nait zag.
t Was al wat loat en Lutje Tippe en Puk kregen n beetje smacht. Torenklokke gaf ook al vief uur aan. Wie holden der mit op zeden ze, tot mörn. Dizze deuze leg ik wel in de Hoofdstroat zee Puk, k mout der toch hén.

Lutje Tippe ging lagend noar hoes, moar mos nog wel even bie Puk aan, zien jaase lag doar nog.
Kreeg vanzulf weer n stôk worst mit van de slager, Puk zien Pa, en ging vrolek noar hoes.
Doar aankommen ston zien voader lagend boetn. Lutje Tippe zee, wat bist vrolek Pa. Joa zee zien voader, ik kom net mit noaber over in zien auto van Schaanse, vonnen wie n deuze op de weg, nog hailemoal in kedoverpakken.
Heb hom op toavel zet, kin dien moeke hom openmoaken, nin benijd wat der in zit.

Oh je docht Lutje Tippe, ik wait t wel, en haar al binnenpret.
Waist wat pa, zee lutje Tippe, moust zeggen dast n kedootje veur heur mitnomen hest. Is ze wizze hail bliede mit.
Joa, zee zien voader, dat kin k wel doun, as toe die moar stil holst, oke?
Vanzulfs pa, ik zeg niks. Wil t gezichte van ons moeke wel zain. Hai kon zoch moar amper inholden van t lagen.

Zien moeke kwam thoes en Lutje Tippe ruip heul haard, moeke, pa t n kedootje veur die mitnomen, staait op toavel.
Moeke kreeg nait zo voak wat en was hail bliede, dank je wel, zee ze tegen voader, en haar troanen in ogen.
Oh, jankde ze, bin zo nijschiereg wat der in zit.

Zai pakde t oet en trok wat mit neuze, het aine stront onder de schounen, vruig ze, t roekt net zo.
In de deuze zat n kraande en dij was wel swoar. Ze huil kraante oet deuze scheurde hom open.
De peerdekeudels rolden over de toavel en Lutje Tippe meeg zok sikkom in boksem van t lagen (in gedachten zag hai vraauw van plietsie Keurs dit al doun, dij haar ook ja n deuze mitnomen).
Lutje Tippe zien moeke begon mie toch te schelden tegen voader. Dij twij kregen mie toch n roezie.

Baide gingen ze elk mit n stoens gezichte op n stoule zitten, Lutje Tippe zee, zel k dij deuze mit dien mooi kedo mor even oprumen Moeke?
Hai haar deuze en keudels nog mor net opruumd, dou Pukkie der inkwam. Gaist ook mit speulen?
Moi mien jong, zee Lutje Tippe zien voader tegen Puk, nog wat moois beleefd vandoage?
Joa, zee Puk, wie hebben n poar deuzen mit peerdekeudels mooi inpakt en op stroate zet, en der wazzen n poar idioten dij ze stiekum mitnamen, Plietsie Keurs het ook aine mitnoamen.
Whaaaahahahahah, ik zai t al veur mie as zien vraauw dij deuze openmoakt.
Lutje Tippe keek inains hail benaauwd en schudde van neee.
Voader en Moeke luipen poars aan en Lutje Tippe kreeg n schup in moaze. Goa moar noar hoes Puk, ik leg die het mörn wel oet.

Man man, was waren zien olders kwoad, moar ainmoal op berre heurde hai zien voader en moeke haardop lagen en zeggen, dij plietsie Keurs, k wol zien gezichte wel ains zain. whaaahahahahaha. En mit zeere moaze en n laag op zien gezichte ging Lutje Tippe vredeg sloapen.| | Lutje Tippe en t broene kedootje | Lutje Tippe en zien Henkel scooter | Lutje Tippe en t hounderhok van Opoe | Lutje Tippe op stap mit de zeege |

De Schriever
Noam: Etsko Nap.
Geboren: 1953 in Beerte
Woont in: Harlingen
Schrift al: sunds 2016, verhoalen, gedichtn en laidteksten in t Grunnegs


Vind dat ik mien gevuil hier goud in kin verwoorden. In joen haart blift dat ook altied. Ik perbaaier mien verhoalen ook altied mit n lach te schrieven.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoal hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 12-06-2017Bezuikers: Grunnegers veur elk.