DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Kaalfzusters
 
als een vrouw met kinderen uit een vorige relatie trouwt met een man met kinderen uit een vorige relatie worden de kinderen kaalfzusters en kaalfbruiers.

Wim Pekelder.

Verhoal.


Horlosie

Bie ons in toene staait n mooie ôlle pereboom. t Is Noord-Hollandse sukerpeer.
De boom zit altied stiefvol met de lekkerste peren.

Noa vattien doage met regen en störm, is t wat opkloard en kennen we eindelek de boom in.
t Liekt n goud perejoar te worden en t mout vandoage mor gebeuren. De sprutters hebben ze ook al zain en din mot der hoast moakt worden met plukken.
Toun k met muite in de boom klommen was en k de eerste pere pruift haar, sluig mie de schrik om t haart. Peren waren boekzaik, aan t boetenkaant zagen ze der goud uut, mor van binnen waren ze verröt.
Toun k nog n poar peren aanbeten en pruift haar, bleek t er nait veul gouds te verwachten was.

k Haar der vot gain oardeghaid meer aan en k zee tegen de vraauw k hol der met op, dit is n grode misoogst.
k Goa n endje fietsen dat liekt mie veul beter. Mainstied as mie de kop nait goud staait pak k fietse en goa k langs t Hondshalstermeer en zo richting Sipboeren, den weer terogge over Woagenburgen weer noar huus.
t Was schier weer en sikkom windstil, fietsen is zo n groot plezaaier.

Op terugweg, even veurbie de rozekweker, zag k in ainmoal wat op de weg liggen.
Toun k van t fietse oafstapt was en wat beter keek, zag k dat n doameshorlosie was.
t Leek mie n duur ding tou, hai zag der goud uut met n mooi golden baindje. t Was nog n olderwetse, want k kon hom tikken heuren toun k hom veur t oor huil.
k Docht wat mou k t er met doun, noar t plietsiebero of noar t gemaintehuus schoot mie deur de kop.
k Stak hom eerst mor in buutse van mien bezoen. k Stapte weer op fietse om mien weg te vervolgen noar huus.

n Endje wieder zag k op n bankje n man en vraauw zitten met elk n blikje drinken in haand.
k Docht misschain binnen zai t horlosie wel verloren. k Zee "goidag, hebben joe misschain tied bie joe?"
"Wah zaggd u", zee de vraauw, zai kwamen hier dudelk nait vot, dat kon k wel heuren.
k Perbaaide t nog n moal, "weet u misschien hoe laat het is?"
"Nee dat weet ik niet", zei ze met n foek gezicht, k heb net mijn horloge verloren.

k Docht dat is roak, dat ken nait missen, dit binnen de mensen dij k hebben mout.
k Pakte t horlosie tot buutske van t bezoen uut en keek noar de vraauw. k Haar nog noeit zowat zain, heur ogen wuiren groot en zai trok hailemoal wit weg.
t Leek wel of ze wotter branden zag. k Zee, "is dit misschain joen horlosie, k heb t net vonden, t lag midden op de weg, doar bie de tochtsloot, nog gain kilometer hier vandoan".
"Dat mainen je nait", zee ze en begon te snokken. "Mag k joe wel n smokje geven", zei de vraauw, "joe waiten ja nait hou bliede dat k ben".

"Den maggen je mie wel twij geven", zee ik.
t Ies was nou broken en de vraauw bleef mor proaten. Zai vertelde dat t horlosie van heur moeke west was, dij vief joar leden uut tied kommen was.
k Zee, "k mout wieder, joe mouten der nou goud om dinken, dat je hom nait weer verlaizen, k ken nait altied achter joe aan fietsen".

Ploatst: 12 jannewoarie 2020| Op vekaansie | Tieden veraandern | Nije buren | Domme honden | Nije gedienen | Duukboot | De Buurman | Sprutternust | Op fietse | Dikke tone | Horlosie | Nije schounen | Appelsiene | Stoomtraain | Brommelwien |

De Schriever
Noam: Wim Pekelder
Geboren: 1943 op t Sapmeer
Woont in: Nijwolle
Schrift al:


k Heb tot 1996 op t Sapmeer woont, doarnoa bin t wie verhuust noar Nijwolle. k Heb waarkt bie de maatschappelijke Dienstverlening. In '96 binnen wie n bootjeverhuurderij in Nijwolle begonnen.
Riemseltjes mos k aaltied moaken veur Sunderkloas veur aal de femilie en ofschaid van collega's.

Ie ook?
Ie schrieven ook (wel ais) in t Grunnegers en willen joen verhoalen hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 12-01-2020Grunnegers veur elk.