DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Ie zellen der mor verlet om hebben
 
je zult het maar nodig zijn

Roel Sanders.

Verhoal.


n Onschuldege Belg

Körtsleden mos k noar t Zaiikenhoes veur n MRI- scan. Mien rechterhaand gong bie toeren zien aaigen wegen. Nait gevoarlek, mor bie toeren wel lasteg.
Veur de wizzeghaid mos k van hoesdokter noar t zaikenhoes. De 'zenendokter' mos der mor ains noar kieken.
Noa wat weken kreeg k oetslag. Nait alermerend, mor har doch n vroage. Aan rechterkaande van mien hazzens zag e bie sloape n swaarde stee van sikkom elf centimeter dij doar aigenlieks nait heurde. Roar en unverkloardboar! Har zoch dat aan linkerkaande dinken kind, mor nait rechts!

Dou schoot mie plotsklaps wat in t zin. Dou k zo'n beudel was van roem vaar joar, har k n trap van n peerd had. Veur t waark op baauwploats har mienvoader n Belgisch peerd aanschaft. Dij har wel wat forsie in bainen.
Dij dag aanders was voa achter in t veld op n aanmoakte bunder aan t waark west. Dou e snommerdags op t iezend peerd noar hoes korkjede, bedocht e, dat e peerd mit vool wel gliek mitnemen kon. Har aans gain helster mitnomen, mor n regte boer is nait veur ain gat te vangen. Kreeg zoch n stok boertaauw (n stok ofrasterndroad), dee dat om haals van t peerd en gong verdan noar hoes. t Vool fokselde vlaigachteg noast heur meer.

Bie hoes wer fietse aan kaande zet; t hek lösdoan en peerd en vool op t kaampke veur schuure loaten. Bie schuurdeure stond k as lutje boer t span op te wachten. Kreeg van voa t lösse stok droad en toak rusteg stil te blieven stoan. Mien voader wol t hek sloeten en zol votdoadelk weeromme kommen. t Luip wat aans. n Oomke van mie kwam der krek langes en muik n proatje. Van proat komt proat, van dij gevolgen, dat n nogal n zet duurde veur en aleer mien ol heer mien 'toak' overnemen kon.

t Was aal goud goan, as t vool nait om heur mouder lopen goan was. Om te zain, woar heur jong zoch ophuil, draaide t peerd heur omme. Kreeg n stok droad tegen heur bain, schrok heur t oapezuur en tilde t bain op.
Ik kreeg zo klaain as k was n schop veur de hazzens! t Gaf mie doch n bult konsternoazie. Voa het mie votdoadelk op aarm kregen en mie in hoes droagen. Ollu zellen der wel terdege over proat hebben. Voa zel wel ofgemieterd op t jak kregen hebben veur zien onachtzoamhaid. Zel wel n zet vol zölfverwiet zeten hebben!

Loater het hoesdokter (Dokter Bangma) mie opereerd op toavel van t kebof. Het mit wat 'kloare' de wond oetspuild en hoed mit vattien krammen weer bie n kaander trokken.
Gelokkeg is t aal goud kommen. Gain melleur aan n oog of zokswat meer. Kreeg van mien ollu, as goudmoaker n speulkammeroadske, n levverd.!
Doar heb k aans nait laank wille van had. Dou e noa n poar moand boetendeure wat op blaik rond gingelde, was t krek oet mit plezaaier. Hij mos doadelk t veld roemen. k Zel der wel nait wies mit west wezen. Wieders heb k der niks aan overholden.

t Belgisch peerd het voader overdoan aan zien bruier, terwiel dat dij volsloagen onschuldeg aan t veurvaal west was. Mien laifde veur dij edele vaarvouters is doarbie nooit bekould. Nog aaltied heb k veurlaifde veur dij daaier.

Dokter in t zaikenhoes het t plekske op de 'foto s' nog ains noader bekeken en nam mien verhoal veur woar aan. Aal mit aal, was melleur van dien oard, dat e t underzuik stoakte, in ofwachten wat zoch messchain in toukomst nog veurdoun zol. End goud aal goud, moij mor reken.

29 oktober 2018| n Onschuldege Belg | Volg joen haart | Behelpen is gain zat eten | Mien veureg levent | n Keerske veur t roam - Kerstverhoal | Grietje van Jans Mak | Verstommeld bewies | Moust mie zain? | Herdershond op older | Iegelswienen op vlocht | Retoer ofzender | n Nijemoodse autorees | Levensvroagen | Geeeef aaach t! | Overbezörgd | Otje Wiekens | n Dikke deugnait | Zie zwaaiden tegen mie | De wilde hengst | De snijkeunegin | Zingen as medisien | De lamme en de blinde | De koezenropper | Grootknecht Rieks | Oarend Rieks | Belofte moakt schuld | Alles mit moate | Ab van der Loan | Aan de Sonja | Jantje van Teun Willems | Onderdukers | Jan Aalbers | Geert Dikmaans | t Grode Gehaaim | t Kin verkeren | Bertha van Jan | Derk Mik | Flappie | De 'Schaive' juvver | Otje Wiekens |

De Schriever
Noam: Roel Sanders
Geboren: 1942 in Buunderveen
Woont: op Knoal
Schrift al: sunds 1996 in t Grunnegs

Noa mien ofkeuren as directeur van n grondschoule in 1996 heb k mie as tiedverdrief wat toulegd op t Grunnings. Veur mien klaainkinder heb k n twijtoaleg boukje schreven over n hondje dat oetnaaid was en van aal beleefd. Doarnoa bin k wieder goan mit n boukje over n schouljuvver dij noa n hazzeninfarct in n verleeghoes te laande komt. Heur ervoarens stoan in: "Getwiende droaden", woar k nog n oetgever veur hoop te vinden.
Nou bin k mien twijde bouk: "Losse flodders" aan t deurplougen om t zoakie wat leesboarder te moaken. t Bestait oet n twintegtaal lösse verhoalen en evenzoveul verskes.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoal hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2019 Dideldom.comBiewaarkt: 08-04-2019 - Grunnegers veur elk.