DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Zuk tou de tonen oet schoamen
 
zich heel erg schamen

Martinus Kloosterman.

Verhoal.

| Slootjespringen | Halt, plietsie |


Halt, plietsie.

Wie waren 15 joar of doaromtrent en dikke kammeroaden. Woarom? Van mien kaant omdat ik n bult van hom kon leren. Hai zat ja net zo vol kuren as n bok vol keudels. Van zien kaant wait ik t aiglieks nait precies. Wie hemmen dat noeit zo besproken. t Ging goud zoas t ging. Doar huifde je verder gain drokte om te moaken.

k Zel joe ain veurbeeld neumen van wat ik zoal van mien kammeroad leerde.
Hai broesde op n gegeven dag op n lainde brommer deur t dörp. Nou was der ien dei tied ien haile gemainte (vief dörpen!) mor ain politieagent meer, mit as standploats t hoofddörp netuurlijk. Onder ons haitte hai: Pietje Potlood. Dai noam haar e kregen, omdat hai zich bot gewichtig veur dee (en ook vuilde, denk ik) as er es n keer wat te schrieven was ien t dörp. t Was der ja aaltied rustig. Nou ja, s zoaterdaags kreeg Kees Klokje wel es ain teveul, zodat hai dei moanen mos om zien ber op te zuiken. En ook waren d er wel es n poar knoapen dei heur appels nait bie Proem, mor aargens aans betrokken, woar ze wat gekoper waren. En t was natuurlijk ook hail bot tegen de wet as d er n ploatselijke timmerman zunder achterlicht van t waark noar hoes fietste. Mor dat waren den ook wel zowat de zwoarste vergriepen, dei der ploats vonden. Nou ik t schrief schut mie n nog zwoarder vergriep te binnen, mor dat hol je nog tegoud.

Je mouten mie nait vroagen wat zien echte noam was. Dat kin k echt nait meer bedenken, das ook gain wonner noa zeveul joar.
Mor goud, man haar t dus drok genog. Hai mos nou aale waark allain doun, wat eerder deur hom mit nog nog n stuk of vaaier collega's doan wer. En alles mos op fiets. Zo'n fiets, tja, dei haren allain plietsies mor. Echt n rechtveerdige fiets. Mit n zuuver recht model stuur. Mit n bel, dei wel op vieftig meter ofstand duulek heurboor was. Mit n "gezondhaidszoadel", woar allain goud getrainde plietsiemensen laanger as 2 minuten op zitten kennen. En nait te vergeten, n flink model koplaamp "Noorderlicht", n helder rood achteroetschienend achterlichtje, woar t woord 'Koets' op ston, monteerd op n strak stuk wit (k leuf 30 cm.) van t achterspatbord. Mor hai dee zien best, das zeker.

Hai zicht - en wat meer is - heurd dat jong op dai brommer deur t dörp rausen. Hai wis ja wel dat t ding nait van hom was.
Hai posteerd zich dus op t oetvogelde moment () midden op Börgweg. Mien kammeroad kon nait links of rechts en ook nait achteroet.
Hai geft dulek t stoptaiken, zoas hai dat leerd het: Halt POLITIE!! Mien kammeroad stopt, let t lawaai van ol plof wat oetroazen, zodat e Pietje Potlood zowat verstoan ken.
Plietsie: Hoe old ben je? Mien kammeroad mot zich even beroaden en vragt: Wat blief? Zogenoamd haar e t nait heurd vanwege t lawaai en kon e even wat bedenken. Hai kon ook nait mit twei woorden spreken, zoas e dat leerd haar van zien moeke. Zeg nou eerlijk, ken dat: 'Wat zegt Potlood'? En: 'Wat zegt u meneer de agent' is ook onmeugelk; want den docht onze plietsieman doalijk dat e veur gek hollen wer.

Doarom: Wat(1) blief(2). Dus nog ais vragt e: 'Hoe old ben je'? Ientied haar mien kammeroad zich bedocht op n antwoord, dei hom d er oet helpen kon. Want op t zulfde moment dat hai opains dei ver... Pietje Potlood zo mor opaains stoan zicht doar midden op stroat mit zien haand ien lucht, goan d er allerhaande visioenen van t mainst onplezaierige soort deur zien kop. En juust dat hielp hom om op t volgende antwoord te kommen en ook nog zunder te laigen: 'k Hoop 17 te worden'! 'Nou, rie dan maar deur', zegt ons aigen, bovenstebeste gerechtsdainoar.
n Poester gas en weg was mien kammeroad!
Of e hiernoa nog weer zo driest deur t dörp raust het, wait ik nait zo goud meer...| Slootjespringen | Halt, plietsie |

De Schriever
Noam: Martinus Kloosterman
Geboren: 1944
Woont in: Roon
Schrift al:

Ik ben geboren en opgruid ien Ollerom, nou gemainte De Marne. Dat is ientied al weer hoast 60 joar leden. Sunds ons traauwen woon we ien Roon, ien Drent. t Begun van schrieverij was aiglieks: der bennen zoveul herinnerns aan joen jeugdtied. Doarnoast vertelden mien opa en mien moeke groag dingen over vrouger en wat der ien omgeven aal verannerde. Op zeker moment wil je dat geern vastleggen. Toen ik langzoamerhand wat thoes wer op computer ben ik doar dus mor es mit begonnen. En zo komt t.
Ie zain
Ook al wonen ie in Drent, din nog kìnje bie Dideldom terechte.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.