DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Hai ken niks oet stro zetten
 
hij heeft niet de kracht, of de macht, iets te ondernemen

Marten Mulder.

Miemeroatsie.


Grafstain kerkhof Leerms As n klountje goaren krigt men t leven toubedaild.
D ain wat groter, d aander klain.
D ain waarkt mit twij, d aander mit vair of meer praimen tougelieks.
Wordt t n sok of n borstrok?
Petronen binnen ook nait geliek: spril of slicht.
Paardie kriegen t nooit doan, aanderman dei hèt nog over.
Braait doarom ook veur t goie doul.
Zol haile wereld wel in aarms willen sloeten.
Aander hèt aan homzulf genogt.
t Is hom aaltemet te veul.
Meschain haar e t laifst t klountje weerom geven.
Dat kwam bie mie op, toun k op Leerms bie dizze stain ston.

De Schriever
Noam: Marten Mulder.
Geboren: 07-12-1943 in Woagenbörgen
Woont in: Assen
Schrift al: bin dr nog moar net mit begonnen.

1951 - 1968 Amsterdam (schoul en Universtiteit)
1968 - 1971 domie in Leermens en Oosterwijtwerd
1971 - 1973 domie op Texel
1973 - 1976 domie op schoul in Grunnen en in Scheemterhammerk
1980 - 1999 legerpredikant bie verschillende onnerdailens, Joegoslavie, Sinai en St.Maarten
en van dei tied of aan tied veur studie en aander laifhebberijen.
Gedichten
Lees ook ais de gedichten van Marten:
klik hier.

Dideldom.comBiewaarkt: 04-04-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.