DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Puutholder
 
penningmeester

Klaas van Zonneveld.

Verhoal.


Van pankouk noar Fricandellen...

k Mos vanweke noar dokter veur n gesprek...
Dat zit zo: ik haar last van de pillechies tegen chorestorol.
Veul piene in de gewrichten en doar was k bepoald nait blied mit.
Staarker; k Heb ze van gramnieteghaid stoanloaten en dat leek dokter nait zo verstandeg...
'Zal best, maar ik heb ze gekregen ter voorzorg...' was mien reactie.

In d wachtkoamer zatten twij doames, dij nait hail proatsk wazzen...
Dus, mor wat in t rond kieken en folders lezen.
Noa n zetje kwam der n nogal stevege 'boy' in.
d Ogen wat troanderg en zo hai zee: ook kolle handen.
"t Is kolder as k docht", zee e en wreef zok zien kolle handen.
"Ook even n apeekaatje?" vroug ik.
En dou kreeg we op nogal n haarde toon te heuren, wat hai wel nait aal haar:
Choresterol, zuker, reuma en nog hail wat meer! En... veuls te zwoar!
Mor dat haar n wie zulf al wel zain!

"Laive tied, dat is nogal wat! Mout je joe ook spoiten, vast?"
"Zes moal doags! En oafvalen! Das nait zo makkelk, mor k heb der al wel tien kilo oaf in drij moand! Ik at nogal vet en doar ben k mit an t mindern! Helpt echt!
t Was ook wel bar, houveul of ik at. As k om zes uur op berre ging, zette moeke mie aait n schuttel mit fricandellen op t nachtkaske...." "Om zes uur al op berre?", vruig ik schrikkend.
"Joa, en den knabde ik der even twinteg fricandeltjes deur", zee e laachend.
"Ik lach der om, mor t is vanzulfs wel n beetje belachelk!"

"n Beetje?" raip ain van d vraauwluu, dij aans nog niks doan hadden as luustern...
"Joa, n versloaven he! Heb ik ook heur! k Ben al dik zeuvemteg joar an de tebak. t Veurdail doarvan is, dat je der nait echt dik van worden...", zee ik.
"En nait groot he! Bist mor n luttje schietertje!". En hai schotterde van t laachen.
"Ik ben van veur d oorlog en dou kregen wie voak pankouk mit n beker zegemelk! En k leuf verduld, dat dij zegemelk veuraal, mie deur t leven holpen het!"

Wat de baide vraauwluu van ons gesprek docht hebben, ken je gissen!
Dat dokter zien mainen der over ook nait echt positief west is, ken k mie best begriepen!
Mor dokters hebben ja n eed oaflegd, dat zai mensken helpen zellen...
En of dat nou gruinen, blanken of swaarten bennen, moakt nait oet!
Versloavens valen doar ook onder, net as soorten geleuf!
Schier dus, davve dokters hebben!

Ploatst: 2 april 2018| Alo - Alo | 2050 | n Triatlon op joen tachtigste! | Òfschaaid van De Kapitein (2) | Òfschaaid van De Kapitein (1) | De Kapitein en ik... | Fré Meis | Jan Kiete van de Wieke... | Corona... | Dou en nou...! | Fijne feestdoagen | Veurjoar in d haarfst? | In t Parredies... | Ich meinte: Es war eine Katze!! | Hunebettie punt en el | God zegen joe! | Van pankouk noar Fricandellen... | Die Wende... | n Knipoog en Mandarijnen... | Van zaand noar klaai | Haiti | Oranje-fan...! | Barre tieden veur Manske... | As ik de honderddoezend... | De Scheet... | Mekkern... | Koekoek | t Geluks Kloavertje... | Christy... n Wichtje mit pit! | Ernst mit puike kwaliteit | Tillefoon... | Nij Stoatenziel | Vot peerd | n Maale zaikte moar n Mooie dag!! | Kleurriek... | Jong Ootje (102) | Bie Manske heur je nog ais wat!! | Gloepenshaard... | Oet t Loug... | Honnekaare.. | n Haaibaai | Gain hekel aan swaarten meer | n Wilde slachtpartij! | n Lopende neuze... | n Knot(s) van n vraauw...! | Waarm... | Plof | Klinker(s) en Mit-klinkers... | Naantko en Lieske kriegen nije buren |

De Schriever
Noam: Klaas van Zonneveld
Geboren: 4-7-1937 in Roon
Woont in: Scheemde
Schrift al: al joaren


Schrief al joaren verhoaltjes en taimkes (nait aaldoage vanzulfs). Dou maisttieds mit aan schrieverswedstried in Scheemde. Van beroup was ik drôkker, eerst in t femiliebedrief (in kerke van Scheemde). Wie muiken in '59-'71 Mau-Mau-Neis ofwel M-M-Nieuws, (loater Veendammer Nijsblad) en wazzen ook oetgever van Scheemder Kraande.
Bin traauwd mit Hillechien Drent en heb mit heur twij kinder. n Jong (Bert gait mit Armanda) en n wicht (Karin traauwd mit Eefko). Leste stel het twij dochters, Marjolein en Daphne.
Schrief geern in dialect omdat ik veurstander bin het behoald der van.

Zeun Bert en Armanda kregen een zeuntje: Bram! Ons eerste stamholder. Hai is geboren op 26 juni 2014.
Ie zain
Ook al wonen ie in Drent, din nog kìnje bie Dideldom terechte.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 13-05-2019Grunnegers veur elk.