DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Neulen
 
brommen, pruttelen

Klaas van Zonneveld.

Verhoal.


Die Wende...

Noa de val van de muur in Berlien 1989, besloten wie in t veurjoar '90 mit ons vw-buske doar hin oaf te raizen.

Van bruier in Lübeck haren wie al veul heurd over de ritten, dij zien zeun dee as medezien-bezörger. Aal weke op en dele noar Berlien!
En aal weke n pas vol stempels! En.... nait te vergeten: bekeurns!
Onderweegs kwam t voak n moal veur, dat der schrikhekken op stroate stonden, dij aangaf, dat e links aanholden mos...
As e den zo'n vief kilometer wieder was, wuir e deur de vopo's aanholden mit de vroag, woarom hai aigenlieks links ree?
As e den zee, dat der n endje trogge borden stonden dij dat aangavven, kreeg e te heuren: 'Du bist ja verrückt mensch! Wo stehen die den?'
Zai haren ze den al gaauw vothoald!
Zien boas het t vanzulfs aal betoald... kaptoalen kwiet an bonnen!
Zel e wel deurberekend hebben vast?
Ain en aal corruptie!

Mit zien paspoort was t ook n boudel...
De Ozzi's wazzen gek op stempeln.
Zo mos neef elk haalf joar n nije pas! Vol!
Op n duur kreeg e mitwaarken en kon e aine hoalen mit 100(!) bladzieden.
Koren op de meulen van de grensbewoakers! Aine?
Drije kon toch ook? 'Du hast ja genug seiten!'

In Berlien zulf was t nog beter! Mainegmoal wuir zien bestelbus openbroken en was e n smak pillechies kwiet...
Totdat... e n grode swaarde bouvier mit nam!
Doan! Hai huifde deuren zulfs nait meer sloeten!
Van zien boas kreeg e t aankoopbedrag veur d hond dubbel trogge!

In de wereldstad ankommen hevve eerst oetkeken noar n camping...
Ston naarns aangeven, dus mor even vroagen.
'Camping?' Gain reaktie! Nog aal anti Amerikoans?
Kon k mie wel n beetje begriepen...
'Wir wollen kampfieren....'
'Kampfieren. Was ist den das?'

'Jezus!, wat is kamperen in t Duuts?'
Mien vriendin kwam der ook nait op.
Ik n lucifers-deuske oet buutse en der gauw n tènte op taikend.
'Ah....! Sie wollen zelten!' en spontoan begon e mie oet te leggen, dat e gain zeltplatz wos.
Gelokkeg kwam der n jong deerntje bie, dij ons wieder oet douken doun kon en zo kon wie soavends in t duuster asnog n steegie vinden.
Aan d raande van t vlaigveld... waineg sloapen!
Mit de metro noar t centrumm glad n belevenis! Mooi? Nou neu!
De stad op zog was nait verkeerd. n Hoop te zain en te beleven.
t Vuil ons op, dat der nog zoveul olle gebouwen stonden!
'Zeker vergeten' docht ik sinisch.

In n ziestroate van t Alexanderplaz, n hail schiere winkelstroate, was n hoop reuren. Modeshows midden op stroate, stroatnuzikanten en... rond n klain plaintje zo'n vatteg Chinesen, dij heur woar an de man brochten -sieroaden, horloges- en zokswat.
In tied, dat wie bie ain van heur stonden te kieken, -t leek altmoal prachteg, mooi oetstald op n muurtje en schitternd in d zunne, stoven ze as muskes oet n kander! Wie schrokken ons lam!
Drij buskes mit plietsies kwamen der aangieren en stoven op de spleetogies oaf! Ik kreeg nog n beste roam en ging sikkom onderoet!
'Moust dij kieken' ruip mien vriendin... n Luttje pindaatje stroekelde over t muurtje, woarop e zien woar oetstald haar en kwam plat op bek omdele. Hai kreeg zien kovvertje, dij opensprongen was, nog wel mit, mor mie ducht, dat dij al wel haalf leeg was?
'Vot hier! k Wil hier gain dag laanger wees n!'
k Mos goud op heur inproaten, mor k kreeg heur nog wel zo wied, dat we bie Chackpoint Charly de restanten van de muur bekeken, n stokje stain kochten en... in t draaiende restaurant, hoog in de locht lekker smikkeld hebben. Onder t genieten van t toetje zee ik: 'Wat n oetzicht he... Kikst over d haile stad hén en zuchst ook pesies woar of de muur aal ston het.'
'k Ben laiver in d luttje dörpkes as in dit gekrioul' zee ze nukkeg.

Aanderdoags den mor t Oosten in... Wat n ainvoud... (armoude?). Grauwe hoezen, woar in aal dij vatteg joar noeit meer n kwaaste vaarve op kommen was! Stroaten mit koelen en zulfs goaten! Oetkieken gebloazen!
Nait allaind veur dij gammele wegen, mor ook veur dij mieghummels, dij t joe hoast onmeugelk muiken om n aigen koers te voaren!
'Wat n Trammelanten!' Tientallen Trabantjes (Trabi's) stoven joe aan alle kanten veurbie en haren schienboar minder last den wie van de slechte stroaten...? Aalgedureg stoiterde der wel aine deur d locht, mor kwam wonder boven wonder weer op zien vaar pootjes trechte. n Belevenis!

Bie de wainege tankstations stonden de twijtakjes in riegen om bie te tanken. Benzine der in, kofferbakje open... n praane eulie der deur, even goud hinneweer schudden...(deden ze deur t t kofferje noar omdele te drokken en trogge te stoitern) en.... joagen mor weer!

Op t laand net zo n boudel! Zes luttje combines noast n kander...!
'Kiek doar ais! Pond Tebak in zesvoud' ruip ik verwonderd. (Pond Tebak was n man bie ons in t dö rp, dij in zoad handelde en op zien proefveldjes n hail luttje combine broekte.)
'Zo hol je wel waarkgelegenhaid' zee mien vriendin.
Manluu en vrauwluu, zai haren apmoal waark en n inkommen. Leek mie nait verkeerd!

Net as in d winkels: gain vaarkleuren etiketten, gewoon gries en swaart-wit! Dou ik t doar mit krudenier over begon zee e dapper: 'Das sol man ja alles bezahlen! Wofür ist das den nötig?'
Geliek haar e! En ik zeg joe, dat t meroakels goud smuik!

De camping, dij wie dou opreden, was as t woare gewoon n groot grasveld mit in t midden n hokje woaras je joen behuifte doun konden.
Gain pot of niks... Gewoon n hail daip gat, woar je striedewiets boven stoan mossen. Niks veur mie!
Noa drij doage vroug k n mitkampeerder, woaras ik betoalen kon? 'Ach wasz! Scheize! Hier brauchst Du nicht bezahlen!'
t Bleek, dat dat n kampeerploatse veur t volk west was.
Op t strand bie d Oostzee was dat wel even aans. Zwanzig D-Mark!
'Ie waiten van wanten!'
'Wie bitte?'
'Ie hebben joe al nuuver aanpast!'

Dat was ook zo mit de vaileghaid. Noeit wuir hier stolen of inbroken... nou is t de orde van de dag!
Of dat de toeristen wazzen, of aigen volk is mie nait duudelk worden.

Van bruier wait ik, dat de Ossi's over t algemain veul geld hadden...
Wollen zai n Trabantje of Wartburg kopen, den wazzen zai wel vattegdoezend Maark kwiet! En dat konden zai spoaren omdat baide an t waark gingen. Noa d aanvroag van n autochie duurde t den voak n joar of tiene, dat ze aan beurt wazzen!
Noa die Wende konden ze dat weerdeloze geld inwisseln veur westduurse Maarken en was ook doar t kapitalisme geboren!

Aarg jammer!? Elk zien mainen!
Bruier haar in dij tied n bult stress van aal dij Trabi's, dij de centra van Hamburg, Lübeck inpikten. Zai smeten mit geld en de neerndounden haar n ter goud mit!
'Ik ken ja nait meer op tied mien klanten beveurroaden!'
Noast hoesgeroad en klaar wuiren der ook veul BMW's en Mercedessen verkocht.
Hou gek ken de 'bling-bling' joe moaken!
Volgens bruier vuilen der dou ook veul doden in t verkeer aan 'd aander kaante'. Mit zo'n westduutse slee over dij strontwegen ging t ja veuls te haard!

Veur ons was t n haile ervoaren en n slim enerveernde vekansie!

Nou anno 2015 vroag ik mie voak oaf of t kapitoalisme doar inmiddels net zoveul vernaild het as hier bie ons?
Ik denk het! En dat te waiten, dut mie zeer!

Ploatst: 12 feberwoarie 2018| Alo - Alo | 2050 | n Triatlon op joen tachtigste! | Òfschaaid van De Kapitein (2) | Òfschaaid van De Kapitein (1) | De Kapitein en ik... | Fré Meis | Jan Kiete van de Wieke... | Corona... | Dou en nou...! | Fijne feestdoagen | Veurjoar in d haarfst? | In t Parredies... | Ich meinte: Es war eine Katze!! | Hunebettie punt en el | God zegen joe! | Van pankouk noar Fricandellen... | Die Wende... | n Knipoog en Mandarijnen... | Van zaand noar klaai | Haiti | Oranje-fan...! | Barre tieden veur Manske... | As ik de honderddoezend... | De Scheet... | Mekkern... | Koekoek | t Geluks Kloavertje... | Christy... n Wichtje mit pit! | Ernst mit puike kwaliteit | Tillefoon... | Nij Stoatenziel | Vot peerd | n Maale zaikte moar n Mooie dag!! | Kleurriek... | Jong Ootje (102) | Bie Manske heur je nog ais wat!! | Gloepenshaard... | Oet t Loug... | Honnekaare.. | n Haaibaai | Gain hekel aan swaarten meer | n Wilde slachtpartij! | n Lopende neuze... | n Knot(s) van n vraauw...! | Waarm... | Plof | Klinker(s) en Mit-klinkers... | Naantko en Lieske kriegen nije buren |

De Schriever
Noam: Klaas van Zonneveld
Geboren: 4-7-1937 in Roon
Woont in: Scheemde
Schrift al: al joaren


Schrief al joaren verhoaltjes en taimkes (nait aaldoage vanzulfs). Dou maisttieds mit aan schrieverswedstried in Scheemde. Van beroup was ik drôkker, eerst in t femiliebedrief (in kerke van Scheemde). Wie muiken in '59-'71 Mau-Mau-Neis ofwel M-M-Nieuws, (loater Veendammer Nijsblad) en wazzen ook oetgever van Scheemder Kraande.
Bin traauwd mit Hillechien Drent en heb mit heur twij kinder. n Jong (Bert gait mit Armanda) en n wicht (Karin traauwd mit Eefko). Leste stel het twij dochters, Marjolein en Daphne.
Schrief geern in dialect omdat ik veurstander bin het behoald der van.

Zeun Bert en Armanda kregen een zeuntje: Bram! Ons eerste stamholder. Hai is geboren op 26 juni 2014.
Ie zain
Ook al wonen ie in Drent, din nog kìnje bie Dideldom terechte.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 13-05-2019Grunnegers veur elk.