DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Dizze
 
deze

Joakop Kupers.

Verhoal.


Poedipoul

Jong was zestien joar en was an t waark goan bie zien pa.
Voader was verwoud voutballaifhebber, zeun vond der niks an, stom spel haar e wel es zegd. Luipen as haalf maaln achter baal an, en as ze hom dan haarn, trapten ze hom weer vot, wel bedinkt nou zukswat.

Voader haar hom wel es metnomen noar voutbalstadion Oosterpaark. Der was wat heul biezunders, de grootse voetballer dai der toun was zol der voutbaaln. Met tegenzin zat jong grammieterg noast zien pa. Voutbalers kwamen t veld op, der was gain grode voutbaler te zain en zegt jong:
"Pa woar is dai grode voutbaler nou?"
"Lopt door ja", en wiest met vinger man an dai in e weer rund.
Zegt jong: "Das mor n schietkereltje ja, is niks groot an ja"
Zien pa kiekt hom vergreld an: "Jong das Abe Lenstroa, grotere voerbaaler is der nog noeit west."
Jong het rest van wedstried niks meer zegt en bie thoeskomst zee zien voader: "Hoi gaait nait weer met. Wis hailemoal nait dat Abe Lenstroa de grootste voutbaler is. Zunde van mien centen."

Op zien verjoardag haar jong brommer kocht, en geld wat e te kört kwam haar zien pa der bie doan.
Op dag komt zien pa en zegt: "Zeg jong k heb mooi waark veur die, aale week voutbalpoel ophoalen bie heule pertij laifhebbers. Kenst wat geld met verdainen en helpst geliek mien voutbalklub."

Voader ging met zeun noar sikketoares van voetbaalklup Gruno en dai legde oet wat der gebeuren moz.
"Doe krigst van mie n lieste met noamen en adressen door most elke vrijdag bie laangs om voutbalpoel op te hoalen.
Krigst ook rol mit zegeltjes en dan most veur elk riegje woar ze kruuskes inzet hebben der boven n zegeltje plakken."
"Veur elk zegeltje motten ze betoalen. Dat geld bringst dan elke weke met de voutbalpoels bie mie. En doe krigst van mie veur elk zegeltje n dubbeltje."

Op vroag van jong: "Woar mot ik dij den weghoalen?"
"In buurt woar jullie wonen en onderweg hier noartou. Bennen der nog al wat. Dat leverd Gruno nog al wat geld op. Mor most wel elke vrijdag veur haalf zesse hier inlevern, want ik mot ze noar ketoor brengen."

Zien voader was best groots dat zien zeun toch wat veur zien voutbaalklub dee.
Jong zal wel docht hebben zoveul poels, zoveul zegeltjes, zoveul geld. Meschain ook wel nait en dat e t allaain mor veur zien pa dee.
Jong kreeg liest, en rollegie zegeltjes en voader en zeun gongen weer op hoes an.

Eerste vrijdag ging jong op pad. Waarkte lieste of bie hom in buurt en toun op weg noar sikketoares an Adriaan van Ostadestroat op Köstverloren. Onderweg haar ook nog partij adressen Coehoornsingel, Roamstroat, Ruuterstroat en zulfs aine in Naistad. Hoerebuurt joa, nou en doar mos jong hen?
Ast mor nait bie zo'n doame is. Even op lieste kieken, nee toch, das wel bie zo'n doame met n rood laampie ja.
Ree op brommertje der hén, zette op stander, en luip noar deure tou, belde an, hai ging met rugge noar t roam stoan woar vraauw zat te pronken bie heur rooie laampe.
Wer der tegen t roam antikt en vrouw ruip: "Kom maar binnen."
Jong docht vast bie zug zulf: 'Kiek wel oet, wel wait wat der gebeuren kin, k goa nait noar binnen'.

Jong begon t er benaauwd van te kriegen. En dee net of e niks heurd haar.
Duurde hom te laank en belde nog es. En promt heurde hai gestommel en deur ging open en doar ston vraauw in heur bienoa niksie.
Jong ston geliek oog in oog mit heur weelderege borstpartij.
Vraauw zee: "Jongeman, je kan gewoon binnen komen hoor, deur staat altijd open."
En vervolgde: "Dat doen alle anderen ook hoor."

Jong kreeg t nou heulemoal benauwd en stoamelde "Mor ik kom allaain veur voutbalpoel."
"Jongeman dat weet ik ook wel, maar daarom mag je wel gewoon binnenkomen. Loop maar even mee, want ik kan hier aan de deur wel kou vatten."

Jong ging met veul tegenzin mit noar binnen, vraauw gaf hom invulde voutbalpoel, jong plakde der zegeltjes op, vraauw gaf hom geld, mit fooi der bie, en jong moakte as de donder dat weer votkwam, want je wis mor nooit ja.
Jong haar zwait op kop stoan, pakte zien buusdouk en veegde over t veurheufd. Lopt der net kerel laangs: "Wast zo stoer jong?"
Jong wis nait hou gaauw brommer an de loop mos trappen en joekelde Naistad oet.

Week loater mos e der weer hén, met lood in de schounen ree e Naistad op. Sjaauwen der aalmoal kirrels op en deel.
Jong belde weer an, vraauw klopde en ruip: "Kom der maar in."
Jong noar binnen met zwait op de kop. Gaauw voetbalpoel aanpakt, zegeltjes der op, geld beurt en vot was jong weer. Komt boeten bie zien brommer, staait der n kirrel: "Dat was wel een vluggertje nait."

Week der op is jong der nait meer hen goan, gewoon doan of e t vergeten was, wat n opluchten.
Poar week loater ruip zien voader hom; "Zo mien jong, mot es even mit die proaten."
Dat gebeurde jong noeit, t was altied zien moe dai wat belangrieks vertelde.
"Most es even luustern jong, ik wait nait woar dast doe met bezeg bist, mor der klopt wat nait."
Jong wis nait woar t over ging en keek stom verboasd.

"Waist wel dat wie klant hebben in Euliemulderstroat, op ploatse?
Dai klant van ons sprak mie aan, woarom dast doe noeit meer bie heur in Naistad komst. Hou zit dat?"
Jong zee: "Nou gaait der mie lichie op."
"En bie heur een laampie oet" zee zien voader.
Jong keek oplucht: "Das dai vraauw woar ik voutbalpoel op hoalen mos, dat heb twai week doan mor ik duuf doar nait weer hén en hailemoal nait noar binnen, ben der nait weer hengoan."
"Īs dat alles?" vruig zien pa, "Dan ist goud mienjong."

Voutbaal, stomme sport, en bringt ook nogal wat te weeg.

Ploatst: 2-10-2017| Handeloar | Handeloar | Proemen | Feestdoagen aans as eerder | Sprutters mit stroalmotoraandrieven | Nou wie viefenzeuventeg joar bevrijd bennen | Wroak | Tain Vetekt | Begreep der niks van | Oale Kraanten | Draank ken hail wat om maans hebben | Bok in de buzze | Dreuge Dreugist | Poedipoul | Woest | Soms begriep je der niks van | Peerd het poept | Deurmatje | Broene hulsies | Boegbeeld | Gruine zaip | Swaarde Piet | Vizzen | Netuurfilm | Droppie | Wat roekt e lekker hé? | Ontdekkensraais | Nije Daans | Smokkeloar | Vogelloars | Rabbies | Bertie | Koespien? |

De Schriever
Noam: Joakop Kupers
Geboren: 1945 in Hoogkerk
Woont in: Oosterpooort in Stad
Schrift al: sunds 1980
Grunneger stukjes onner noam Joakop Kupers..
Eerst in wiekkraant, personeelsbloaden en gaf oetleg over Grunneger woorden en oetdrukkens.
Vertel stukjes voak op Grunneger oavenden, mooi met Mollebonen, metworst en Kaantkouke.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 06-05-2019Grunnegers veur elk.