DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Joenent
 
uw, het uwe, de uwe

Joakop Kupers.

Verhoal.


Handeloar

Oeit was ik vrachtwoagensjeffeur bie holthandel Stoit in Stad.
t Was gain gewone holthandel mor een fienholthandel, aalmoal hardhold en zukswat.
Ook ploaten zoas meubelploaten, triplex met aiken der opplakt en zukswat.
Veul veur meubelmoakers en veur timmerluu, mor knuteroars konnen der ook wat met ja.

Ik ree deur de noordeliekse vaaier pervincies en soms nog wieder.
Wie reden voak routes en legden veurof alles op volgorde zodat wie nait aal hén en weer rieden mozzen. En zo legden wie t ook in de auto.

Wie kwammen ook regelmoateg in Oost-Grunnen.
Mor dan vanòf Drenthe, Emmen, Weerdinge, Valtermond, Troapel, Troapelknoal, (bie grode eerappelmeelfebriek) en zo deur Stadsknoal, Nij Pekel, Òl Pekel en op noar Winschoot.
Eerste was grode holthandel an Blijhamsterweg, ik docht Maaijer. Dan noar aannemer Heikens in Krugerstroat, dan noar Techinische schoul en doarnoa kwamen wie bie De Grooth an de Hofstroat.

Dat was mie altied wat. De Grooth kocht bie holdhandels en bouwmaterioalenzoaken restpartijen op. Spul wat nait gangboar meer was en zulfs verpakkingsmaterioal.
Dan kwam e op de zoak en ging met directeur rond, dij wis voak wel wat vot kon. De Grooth wis alles zo goudkoop meugelk in hannen te kriegen.
t Was n echte handeloar. Partij wér biemekoar zöcht en kloarzet tot we zien kaant oetgingen.

As wie alle klanten op route ofleverden en wie stonnen met auto bie hom veur de deure, melden wie ons om t spul oet te loaden.
Meneer kwam der den bie stoan en bekeek alles vol aandacht. Haar overal aanmaarkens op.
"Nou ik het goud zai vaalt mie t tegen. Der mekeerd van alles aan, as k dat waiten haar."
En zo gingt e mor deur.
Doar wér je saggeraineg van man. t Oetloaden duurde veuls te laang.
Mor ja, klant is keunenk en wie bleven vrundelk.

Draaide der dan op oet dat man nait de ofsproken pries der veur betoalen wol.
Ik zee: "Dan bel je de zoak mor en vertel je dat."
Dat dee e, kwam der op deel dat e alles veur de helft van ofsproken pries in hannen kreeg.
Hai wis bliksemse best dat as wie zien spul der nait oethielen, wie de haile weg met de bestellen van hom in de moag zaten.
Want onder al dij ploaten en zukswat lagen nog hail veul bestelns van aandern woar wie dan nait bie konnen kommen. Mozzen wie eerst noar Stad om dat van hom der oet te hoalen ja.
Ondertied dat man aan t bellen was, keek ik wel es rond en zag dat hai alles verkocht veur de normoale pries. Niks goudkoper.

Soamen met boas hebben wie der wat op vonnen.
Personeel wol het ja ook wel veur zo'n belachelk loage pries hebben.
Man in Winschoten mos mor kontant betoalen en wie spraken of: eerst ofsproken pries betoalen aans hoalden wie ter nait oet.

De Grooth kwam weer es langs en kocht weer heule partij op.
Pries wer òfmoakt en op dag van bezörgen haar ik t in auto.
Ree veur deur, ruip de handeloar en zee: "As wie eerst even ofreken dan hoal ik t der wel oet".
Nee, hai wol t eerst zain, ik zeg: "Mor op de zoak hebben ie t al zain".
Zien gezicht ging aans stoan, en hai kroop op de loadklep van auto en keek noar zien stoapel.
"k Zai aal wel, zucht der slechter oet as ik docht, mot mor even bellen, der mot mor even wat van pries òf."
Ik zeg: "Dat huift nait, eerst betoalen aans hoal ik t der nait oet. Neem ik alles weer met."
Hai gloop mie aan en zee: "Nee, dat ken ja nait, want most ook nog noar aandern tou, dat wil ja nait."
Ik zeg: "Ik vroag nog ain moal, eerst betoalen."
Mor hai bleef tegensputtern.
Ik zeg: "Goud, dou ik klep weer dicht en goa wieder."
En dat heb ik doan. Man ston roar te kieken en ruip nog: "Mor dan kinst dat van aandern der nait oet kriegen ja."
Ik ben votreden. Heb bie volgende klant zien bestellen rechtop zet en heb route gewoon ofmoakt.

Op de zoak hebben wie t spul oetloaden en verdaild onder t personeel elk het metbetoald, aal tevreden en de boas was t ook.
En zo hebben wie dat voaker met nait gangboare spullen doan.
De Grooth is der wel es weer west en mos redelieke pries betoalen aans wer t nait meer brocht.
Man was rasechte handeloar, aandern zeden n Sjaggeroar.

Ploatst: 20-03-2022| Handeloar | Handeloar | Proemen | Feestdoagen aans as eerder | Sprutters mit stroalmotoraandrieven | Nou wie viefenzeuventeg joar bevrijd bennen | Wroak | Tain Vetekt | Begreep der niks van | Oale Kraanten | Draank ken hail wat om maans hebben | Bok in de buzze | Dreuge Dreugist | Poedipoul | Woest | Soms begriep je der niks van | Peerd het poept | Deurmatje | Broene hulsies | Boegbeeld | Gruine zaip | Swaarde Piet | Vizzen | Netuurfilm | Droppie | Wat roekt e lekker hé? | Ontdekkensraais | Nije Daans | Smokkeloar | Vogelloars | Rabbies | Bertie | Koespien? |

De Schriever
Noam: Joakop Kupers
Geboren: 1945 in Hoogkerk
Woont in: Oosterpooort in Stad
Schrift al: sunds 1980
Grunneger stukjes onner noam Joakop Kupers..
Eerst in wiekkraant, personeelsbloaden en gaf oetleg over Grunneger woorden en oetdrukkens.
Vertel stukjes voak op Grunneger oavenden, mooi met Mollebonen, metworst en Kaantkouke.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 20-03-2022Grunnegers veur elk.