DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Der oet rieten
 
er vandoor gaan

Jan Prak (Sense de Jong).

Gedicht.


t Spaigeltje

(vrije vertoaling van n Achterhoeks riempke)

Doar was n haail zet leden
n keuterboertje mit oareg goie zeden.
Hai was nait meer zo jong van joaren
en wuir aal dunner in d'hoaren.
Aan weelde was e nait wend
en n spaigeltje had e nooit kend.
Ains toun hai aan t spitten was
Von e zo'n mooi stukkie glas.
t Zat onder t smeer en onder t zaand
hai nam et in zien grode waarkmanshaand.
Hai veegde t zaand of aan zien stuutsiekoorn brouk
en keek n haile zet nait zo klouk.
"Da's mien Pa," fluusterde hai devoot,
:mor dij is toch al joaren dood!"
Hai stak t twievelnd in zien buus
en op zien gemak bekeek hai t nog ains thuus.
"Mien Pa... mien Pa, dij goie man,
hai is t vast woar, want hai kiekt mie an!"
En altied bleef e d'r noar kieken,
want hai von hom toch zo sprekend lieken.
Mor dou begon e te overleggen
wat zien vraauw d'r wel van zol zeggen.
Zai was n boas, n helleg wief
en voak nait n klain beetje agressief.
En om reden dat e baange veur heur was
verstopde hai t biezundere glas.
Mor aale oavends keek e nog gauw even:
"Mien Pa.... da'k dit nog mag beleven!"
Totdat zien vraauw aargwoan kreeg
en maarkde dat e wat verzweeg.
En dou hai n moal deure oet was
zöchde z'alles of en von t stukkie glas.
Zai draaide t omme, en keek... en keek
en roakde toun haildal van streek!
Verdubbeltje mie, ik docht t wel
d'r is n aandere vraauw in t spel.
Mien man, dij het ja gain haart in t lief
MOR... HOU KOMT E NOU AAN ZO'N LELEK WIEF!

Ploatst: Moandag 25 augustus 2008De Schriever
Noam: Jan Prak
Geboren: 18 juli, 1934
Woont in: Ontario, Canada
Schrift al: nog mor net begonn'n, man!

Geboren in Vlagtwedde en zien vrouw, Geertje, zag 't daglicht in Surhuusterveen.
Hebben mekoar in Canada ontdekt.
In 1953 noar Canada vertrokken.
Hef overal woont, zulfs in Edmonton, Alberta.
Waarkte veul mit christelijke organisoaties, mor is nou op pensioun.
Ie zain
Dideldom hef zien lezers over haile wereld, en schrievers ook.
Ie nait?
Ie wonen nait in Canada mor schrieven wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 10-08-2020Grunnegers veur elk.