DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Da's ja mooi ja
 
dat is ook wat moois

Jan Prijt.

Verhoal.


Wild in t laand.

Woar boederijen waren, doar waren vanzulf ook baisten. Veural koien en peerden. Wie konden mit baide soorten goud over weg.
Noa schoultied zöchten wie aaltied vertier en dat was mainstied in of rond de boerderijen.
Van speulen wuirden wie waarm en kregen dörst.
Doar wozzen wie wel wat op.
Ons voader ging ook aaldoage koumelken en ik haar wel leerd hou dat mos. Ik huilp hom doar ook voak mit.

Als wie den weer dörst kregen van t speulen, den gingen wie in de zummer even stiekom noar t laand woar de koien luipen of in de winter noar de stale woar de koien stonden.
Ik pakte de koutitte in de haand, richtte op mien kammeroaden dij noast mekoar stoan gingen en begon te melken.
Om beurten kregen ze genog.
Nou en doar kwam hail wat lekkere melk oet. Het bleef vanzulf nait allain bie melk drinken, ik richtte soms ook even hoger zodat ze t ook over de kop kregen.
Dat vedde melk plakte nogal en as wie den weer aan t speulen gingen in t stro den bleef dat stro vastplakken aan t hoar. Dat was n hail mooi gezicht.

Ainmoal wér der n spannend oavontuur beleefd.
Ain van mien kammeroaden luip op n gegeven moment in t laand veur n kou langs en wol hom even bie de kop vastholden.
Mor hai haar zok op de kracht van zon dikke kou verkeken. De kou schudde wat hin en weer en de hoorns bleven bie hom achter de heupzelen hangen.
De kou von dat mor n roar gevuil aan de kop en ging mit mien kammeroad aan de hoorn op loop deur t gruinlaand.
Mien kammeroad reerde t oet en wie dochten aalmoal: dat gaait nait goud.
Noa n zetje vol mien kammeroad op de grond. t Eerste wat hai zee was: 'dij verrekte kou het mie de knope van mien heupzelen vernaild. Hou mout ik dat nou aan mien moeke oetleggen?'.

Ploatst 26 feberwoarie 2018| Witte panheerns | Braand op t kerkhof | Zundagschoule | Wild in t laand |

De Schriever
Noam: Jan Prijt
Geboren: 2 juli 1946 in Nijbeerte
Woont in: Heiligerlee
Schrift al:

Ik heb ongeveer vatteg joar als ambtenoar waarkt bie de gemainte Beerte en Scheemde. De leste 25 joar als direkteur van socioale zoaken.
Zo'n 35 joar leden bin ik begonnen mit t schrieven van kórte verhoaltjes in het verainsbladje van de voetbalclub en van een aantal gymnastiekverainens. Doarnoast heb ik regelmoateg verhoalen schreven veur de gemaintelijk informoatie kraante (het 7-blad) dij moandelijks verscheen. Dij verhoalen schreef ik destieds in het Nederlands onder een speudoniem (Drs. Zesje).
Ik schrief ook al hail wat joaren in het Grunnegs. Het is begonnen mit gedichtjes veur verjoardoagen in het Nederlands, mor ik vond dat t aigenlieks in het Grunnegs mos. Doar bin ik den ook zo'n 25 joar leden mor mit begonnen. Het binnen mainst gedichies over de persoon en over dingen dij wie doagelijks beleven, woar ik een aigen draai aan geven heb. Doarnoast heb ik körtleden ook hail wat verhoaltjes in het Grunnegs schreven over mien jeugdtied in Nijbeerte. Als lu dat interesseerd den wil ik dij verhoalen ook wel insturen.
Mien Grunneger schrieftoal komt nait hailemoal overain mit het Grunnegers zoals wie dat lezen van bekende Grunneger schrievers. Ik schrief het Grunnegers hoofdzoakelijk in de toal dij wie hier in het Oldambt broeken.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegers en willen joen verhoalen hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 03-06-2019Grunnegers veur elk.