DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Onder konduksie
 
onder de plak

Jan Prijt.

Verhoal.


Braand op t kerkhof

Vandoag de dag is Halloween hail populair onder de jeugd. De gekste maskers worden moakt, bloud lopt heur bie de kop langs en pompoenen veraandern in de mainst verschrikkelijke monsters. Aine de stoepen op t lief joagen is nait nij, wie deden dat vrouger ook.

In Hörn rond d'olle kerke ligt n begroafploatse mit groaven van 100 joar en older. Dij werden noatuurlieks nait meer ze goud onderholden en bie sommigen zat der wat ruumte onder de ploaten.
Dat kwam ons soms hail goud oet als wie ons verstoppen mozzen, omreden wie weer wat oetvreten haren en ze achter ons tou zaten.

Op een gegeven dag was het al duuster dou wie aan t verstoppertjen wazzen. De mainsten duzzen soavends nait t kerkhof op (dat kwam ons wel goud oet). Ze vonden ons sikkom noeit.
Op n gegeven moment kwam der n ol vraauwchie aan mit n schienvat in de haand om wat bie te lochten. Lanteernpoalen stonden toun allain mor op kruuspunten en de rest was routduuster.
t Was Geessie, zij was al hail old.

Dou ze vlak in de buurt van ons kwam begonnen wie wat te grommen en wie zagen Geessie al wel kieken. Zain kon ze ons nait zain want wie lagen mit twij man onder zo'n ofdekploate.
Ze bleef even stoan en keek wat in t ronde.
Inains kropen wie der onder vot en begonnen haard te roupen.
Geessie kreeg n doodschrik en lait hail verbouwereerd heur schienvat valen.
t Brandende paitereulie luip over de grond richten n ol stroeke bie t kerkhofhek en dij vloog in de braand.

De brandende gloud scheen op ons dou wie onder de grafploate wegkropen.
Geessie begon om hulp te roupen en luip mit n gang vot.
Wie hebben nog noeit zo'n olle vraauw zo haard lopen zain.

Aanderdoags kwammen wie heur man Edo tegen en vrougen woarom Geessie gusteroavend zo haard noar hoes tou luip.
"Och", zee Edo, "ze zee dat ze spoken zain haar. t Wordt minder mit heur."

Ploatst 12 april 2020| Witte panheerns | Braand op t kerkhof | Zundagschoule | Wild in t laand |

De Schriever
Noam: Jan Prijt
Geboren: 2 juli 1946 in Nijbeerte
Woont in: Heiligerlee
Schrift al:

Ik heb ongeveer vatteg joar als ambtenoar waarkt bie de gemainte Beerte en Scheemde. De leste 25 joar als direkteur van socioale zoaken.
Zo'n 35 joar leden bin ik begonnen mit t schrieven van kórte verhoaltjes in het verainsbladje van de voetbalclub en van een aantal gymnastiekverainens. Doarnoast heb ik regelmoateg verhoalen schreven veur de gemaintelijk informoatie kraante (het 7-blad) dij moandelijks verscheen. Dij verhoalen schreef ik destieds in het Nederlands onder een speudoniem (Drs. Zesje).
Ik schrief ook al hail wat joaren in het Grunnegs. Het is begonnen mit gedichtjes veur verjoardoagen in het Nederlands, mor ik vond dat t aigenlieks in het Grunnegs mos. Doar bin ik den ook zo'n 25 joar leden mor mit begonnen. Het binnen mainst gedichies over de persoon en over dingen dij wie doagelijks beleven, woar ik een aigen draai aan geven heb. Doarnoast heb ik körtleden ook hail wat verhoaltjes in het Grunnegs schreven over mien jeugdtied in Nijbeerte. Als lu dat interesseerd den wil ik dij verhoalen ook wel insturen.
Mien Grunneger schrieftoal komt nait hailemoal overain mit het Grunnegers zoals wie dat lezen van bekende Grunneger schrievers. Ik schrief het Grunnegers hoofdzoakelijk in de toal dij wie hier in het Oldambt broeken.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegers en willen joen verhoalen hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 12-04-2020Grunnegers veur elk.