DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Slicht
 
vlak, effen

Harry Hoeksema Dzn.

Verhoalen.

| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |


Hoogmoud (?)

In 1960 kwam ik as jongste bedainde an t waark bie n Herenmodesengros in Stad.
Touval was dat doar mien moekes volle neef Chef magazien was, wat ik veur die tied nait wos. Ik zee dus hail enthousiast "moi Fré" tegen hom, moar òh jé, dat was nait de bedoulens.
"Hier op t waark bin ik veur elkain "meneer B..." zee hai en of ik mie doar ook moar an hollen zol.
Oké, dat was gain punt veur mie en wieder konnen wie aal goud mit ainaander omgoan.

Op zekere dag mos ik ain partij van 6 herenvesten met spoud noar de winkel van Galesloot in Heerestroat bringen. Winkel en aigenoar binnen der baide nait meer en doarom ken ik nou de noamen wel nuimen.
Winkel was wat je nuimen meer veur de wat 'betere' klandizie in dij tied. En dat maarkte ik vot direkt!

"Wel het dit veur die inpakt?", vroug ol Heer Gaslesloot.
"Gainain", zee ik, "dat heb ik zulfs doan".
"Ja, ja" was het antwoord, "dat is wel te zain ook. Neem moar gaauw weer met en bring mie omgoand wat beter spul dan dizze goudkope rommel, want dat ken ik mien klandizie nait verkopen."

Ik dus weerom noar t bedrief en meldde mie bie "neef meneer B...".
"Ach ja", zee hai, "dat is woar ook, haar ik die veuroet zeggen mouten: Galesloot het et wat hoog ien kop en doarom doun wie in vesten dij hai van ons krigt aaltied dat dure maark "C" in ploats van de maist gebrukeleke. Goa moar gaauw dizze etiketjes der oet hoalen en naai der dij van dat aandere maark in en bring hom et dan zo snel meugliek weerom."

Zo zegd, zo doan en noa n haalf uurtje ik weer op de fietse noar Heerestroat tou.
En kiek: Galesloot moakte t pakje open, keek der in, noar de etiketten en zee: "zugts wel mien jong, dit is toch hail wat beter dan dij veurige spultjederij, dat kenst toch ook wel zain he?"
Ik speulde t -in mien ogen- teneelstukje moar mit en gaf hom geliek en vanòf dij tied heb ik nooit weer problemen met hom had.

Wel heb ik der an overhollen dat ik vanof dij tied niks meer van maarken in klaaier en zukswat hebben mout, want schien bedrugt en wat is echt en wat is nep?
Noa nog gain joar kreeg ik n heul aandere job en was mien eerste boan al weer veurbie. Doarover zal ik loater nog ains wat schrieven. Want ook doar binnen wel leuke dingen van te vertellen.| Hoogmoud (?) | Schounen |
| Touval, bestaait nait ... | U.K. | Roddels ... | Ome Jaap | Kopzeerte |
| Het Achterhoes | Wiet van hoes! | Haart | Perfessie | Zuneg |
| Sunnerkloas aans | Opa | Stopt | Zaikenhoes | Seballeburen |
| Pa | Roeien | Sunnerkloasverhoal | Brandweer | Nijmoods verdrait... |
| Belasten | Schoul... | Scheuveln | Vekaanzie | Nijziel | Peerdespul |
| Neijoar, ofwel n goud begun is t haalve waark... | Boer |
| Biezunder | Wereldrais 2 | Haarm op stoul | Kaarstverhoal |
| Woatersnood | Kwoad | Boetenlander... | Vakaansie in Amsterdam |
| Het ken Verkeern | Sauerland 1985 | Wereldrais | Voadertje Tied |

De Schriever
Noam: Harry Hoeksema Dzn.
Geboren: 17-1-1944
Woont in: Stad
Schrift al: vanof 1994/1995 in t Grunnegs

Harry Hoeksema Dzn.
Harry zulf.

Ie zain
Ook körte verhoaltjes kennen de muite weerd weden.
Ie ook?
Schrieven ie ook wel ais zukse verhoaltjes?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 01-04-2019 - Grunnegers veur elk.