DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Slieten
 
slijten

Harry Brouwer.

Verhoal.

| | | |


Beertsterstroate

In de zummer van 1950 ben ik geboren in de veurkoamer van mien opa en oma, dij op nummer 19a woonden in de Beertsterstroate in Winschoot. Mien pa en moe hadden destieds gain hoes. Het plan was om te goan verhoezen noar Diever.
Pa kon doar tiedens zien leerderij 'keurmeester vee en vlees' noamelk badmeester worden.
As leutje jonkje mog ik nait geern in Diever wezen. t Ainege mooie aan Diever von ik t zwembad 'van mien pa'.
Ik ging doar altied salamanders vangen. Dat was leuk, moar veur de rest niks.
Nee, den von ik t altied schier as we weer noar opa en oma in Winschoot gingen. Dat was ja veul leuker.

Opa was timmerman en haar vlak bie hoes zien waakploatse.
Mog altied van opa de schuure aanvegen. Veur de rest mog ik naargs aankommen.
Opa had al laank in de goaten dat ik gain handige Henkie worden zol.
En doar had hij wel geliek aan. Ken nou nog gain spieker in n plankje haauwen.
t Ainege wat ik noa verloop van tied wel doun mocht was de 'swienepieze' over de zoage hoalen. Veur alle duudlekhaid, n swienepieze is een swienepiemel!
Hij had doar altied een stuk of vief van aan n plankje hangen.
Dij dingen bennen noamelk slim vet. Ast zo aine den over n zoage huilst konst der beter met zoagen. Ja, t is een vrumd idee.

Tussen t hoes van mien grootolders en de waarkploatse van mien opa woonde familie van der Pruik. Van der Pruik was kezemokker.
In de schuure achter zien hoes was van der Pruik altied bezeg met zien grode gele kezen. Ik roek nog de haite paraffine. Met n grode kwaaste smeerde hij doar de kezen met in. Zo konden ze nait oetdreugen.

Bie oma kreeg ik altied lekkere waarme sukkeloademelk en n krendebolle.
Zotterdags mog ik den altied met oma mit noar de maarkt. Het Maarktplain was vlakbie.
Rond de kerke stond het altied vol met kroampies. Hail gezelleg.
Oaf en tou kwam ik der ook wel ais op moandag.
Den ston alles vol met boderieders.

Moar het allermooiste was toch de kermis.
In de houke bie de brandweerkazerne stond altied de steilewand.
Roazend spannend was dat. Kerels dij op de motor stonden met lösse handen.
Hou hoger dat ze kwamen hou meer klaingeld t publiek noar beneden smeet.
Tegenover de steilewand aan aander kaant van de kerke stond de rupsboane. Ook ain van mien favorieten.
En bie de flipperkasten perbaaierde ik altied n stuk sukkeloa te winnen. Dij nam ik den weer mit veur oma. Oma was altied ja zo laif.

Tegenover het hoes van opa en oma zat Doantje Doddema. Doddema was een groothandel in gruinte en fruit.
Hij haar ook n dochter. Zai was doofstom. Ik herinner mie dat ze t altied had over de biozzekop. Dat vond ze prachteg. De biozzekop. De bioscoop...
Een poar hoezen verder as Doddema zat schoumokker de Ruiter. As t der langs luipst heurdest altied dat geklop met de hoamer op de leest.
Noast t hoes van opa en oma zat kapper Glazenborg. Op het roam van de kapper ston: 'Fijn geschoren en gekapt, dat heeft Glazenborg gelapt'.
Ik ging doar ook wel ains noar tou.
As kapper den kloar was vruig hij altied ofst ook n spuitje wolst.
Hij beduilde den of hij odeklonje over dien kop spuiten mog. Ja netuurlek mog dat. Rook ja altied lekker.

Ain moal in de weke ree altied de strontkare deur de Blijhamstertroate. Elk en aine haar ja een poepdeuze in de toene. Riolering was der nog nait.
De stank was aldernoarst!! As de strontkare de stroate weer oet was konst altied precies zain woar hij langskomen was.
De oale kare lekte van alle kanten.
Om de weke op zotterdag heurdest 'Gernoooaaaatt, gernoooaaaatt!!' deur de stroate.
Den kwam altied dat lèlk wief met twij tanden in de mond gernoat verkopen.
Mien oma kocht dij voak. As ze tenminste nait te duur waren.
Mainstied waren ze twij stuver per kop.
Moar oma vruig altied eerst wat ze kosten. Dat verschilde nogal ains.
As oma ze den te duur vond en zee dat ze dizze weke niks neudeg had zee dat mens 'stik den wief'. Hail biezunder.
As ze gain gernoat kocht den kwam der even zo goud een oal kraantje op t swilk, moar den om pinda's te doppen...

Beertsterstroate in Winschoot. Een aibels mooie stroate!!| | | |

De Schriever
Noam: Harry Brouwer
Geboren:
Woont in: Hoogezand
Schrift al:


Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegers en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 08-05-2017Bezuikers: Grunnegers veur elk.