DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Misken
 
met het vervoeren van mest bezig zijn

Gerry Boetenwaarf.

Verhoal.

| | Onveurstelboar | Shoppen | Claim |


Shoppen

Mien laive tied, wat binnen der heden ten doage n winkels, wat is der n goud te koop en wat binnen der veul minsen dij noar winkels tougoan. "Shoppen" hait dat ien t ingels en dus zeggen wie dat hier ook netjes.

t Minsdom shopt wat oaf. Binnen wie lamlendeg en verveelnd ien hoed din goan wie shoppen. Binnen wie maalkopt of zwoarmoudeg din goan wie shoppen. Binnen wie blied din goan wie winkeln en binnen wie ainzoam din goan wie ook shoppen.

Shoppen is n medizien worden tegen hoast ale kwoalen, zo liekt t. t Is allain schaande dat t zoveul geld kost, want wees eerlek: t is din wel gezelleg, moar min mout vanzulf wel mit wat thoeskommen, dat geft pas echt n 'kick'( alwéér ingels, ik ken t ook nait helpen). Nou is n kick altied van korte duur en dus mout ons leegte weer opvuld worden mit wat nijs. En zo begunt t haile circus weer van veuren oaf aan.

Lest heurde ik ain zeggen: "Vrouger gingen minsen noar kerk as ze problemen haren. Nou goan ze winkeln". Dizze opmaarkn rouk mie as n kanonskogel. Ik docht: "Man het geliek. Deur te shoppen worden ons gedachten ja oflaaid van ales wat zeer dut: gemis, pien, zörgn, ainzoamhaid en vul mor ien. As wie tougeven aan ons verdrait, as wie onszulf tegenkommen, worden wie ja roadeloos en vlaigen wie bie muren omhoog. Gain mins kin ons toch helpen?

Dat klopt, moar as ervoaren 'shopster' wil ik toch even wiezen op dij aine Winkel dij mainstied veurbie lopen wordt. Dij Winkel dij bie kerk heurt. Ik kom der voak. Boas wacht mie aal op ien deur en zegt: "Bist der weer, kiend? Doar bin Ik blied om. Wat wilst hebben? Zeg t moar, Ik heb ales wastoe neudeg hest. Bistoe ainzoam, mien kiend? Ik heb n emmer Laifde veur die. Hestoe verdrait? Hier is n bakvol Troost. Bistoe zwoarmoudeg? Wat dinkstoe van dizze puutvol Bliedschop? Bistoe baang? Kiek ais, hier is n blikvol Moud. Muid? Ik heb n aarmvol Kracht veur die. Zigstoe t duuster ien? Hier is n Bundel Licht veur de doame. Neem asjeblieft wast neudeg bist. Ik heb der al veur betoald omdat Ik wies mit die bin en waist wat zo mooi is? Astoe Mien goaven aanveerdst, is vulling dijstoe krigst veur altied. Een kick mit aiweghaidsweerde, wat wilst nog meer?".

Geern beveel ik dizze Winkel bie joe aan. Hai is nait stoer te vienen, ligt ien Hemelstad en ie kommen der deur de Knielweg, langs Golgothoa, Graftoen en Opstandensloan. Deur staait aaltied (ook midden ien naacht) open en Boas staait altied veur joe kloar.| | Onveurstelboar | Shoppen | Claim |

De Schriefster
Noam: Gerry Boetenwaarf
Geboren: 1953 ien Zoltkaamp
Woont in: Zoltkaamp
Schrift al: vanoaf mien elfde
Schrief zowel ient grunnegers as ient Hollands en ook heb ik wel ais wat ient Ingels, mien laivelingstoal, produceerd.
Ient grieze verleden heb ik wel ais wat publiceerd ien Krödde en ik heb drij boukjes schreven. Twij binnen oetgeven bie Profiel. Eerste hait 'Ien t Licht' en der stoan grunneger en Hollandse gedichten ien. Twijde bouk bie Profiel hait "Kunt U even bijlichten"en bevat Nederlandse columns. Daarde bouk is hailndaal ient Hollands, hait "Slechts met U" en stait ook vol mit gedichten. Dij drij boukjes goan over t geleuf en binnen schreven noa de onverwachte dood van mien pa en mien schoonmoeke, negen doagen achter elkoar, ien 1986. Hiervan ston ons weerld goud op zien kop en gingen wie n joar laank deur n dal van veul verdrait, moar t geleuf het ons deroet hoald. God Zulf troostte ons en sunt dij tied schrief ik over t geleuf, omreden ik elk gun wat ik kregen heb: Zien rust, vrede en bliedschop.
Zoas zoveul schrievers heb ik ook veur de klas stoan, zowel bie t gewoon onderwies as bie n asielzuikersschoul en bie n schoul veur Zeer Moeilijk Lerende Kiener, ien Fraislaand. Ook heb ik n zetje bie een streekblad, de Hogelandster, waarkt as journalist/redacteur.
Ik waark al sunds 2011 nait meer ien t onderwies, moar ik verveel mie nait: ik schrief veur n tekstbureau, heb n poar bouken vertoald, vanuit t Duuts en vanoet t Ingels, geef Nederlandse les aan n boetenlandse vraauw, schrief ien ons kerkblad en heb t doarnoast drok mit mien man, ons vaaier kiener, schoonkiener en zeuven klainkiener. Ik maag haile geern lezen, braaien en fietsen en ik proat geern mit minsen en hol van gezelleghaid.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 10-04-2017Bezuikers: Grunnegers veur elk.