DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Dodderg
 
traag, suf

Gerry Boetenwaarf.

Verhoal.

| | Onveurstelboar | Shoppen | Claim |


Onveurstelboar

"Waarstoe der nou al zat van, bist der ja nog mor net?", zee er dou er noast heur kwam. "t Wuir mie doar binnen veuls te benaauwd mit aal dat volk", moemelde ze. "Mie ook", zee er "je kinnen joen kont der ja zuver nait keren". "Joa en t stonk der ook aldernoarst". "Minsenlucht", wis hai,"minsen kinnen sums nog aarger stinken as n hail koppel zwienen bie n kanner". "k Wait der ales van", zuchtte ze, "ien wachtkoamer bie dokter hong lest zo'n benaauwde lucht dat ik hoast flaauwviel".

"Bist toch nait slim zaik?", schrok er. Hai perbaaierde heur gezicht wat beter te bekieken, moar dat vol tegen want t waas al duuster. "Nee hör, hailndaal nait. "k Haar wat last van eczeem op handen, moar doar heb ik zaalf veur kregen en nou is t sikkom over, kiek". Ze stook hom baaide handen tou. Hai pakte ze ien zien grode knoest en haar laank waark om ze te onnerzuiken.

"Der is niks meer van over", zee er n haile zet loater, "hailndaal niks". Veur ale wisseghaid huil er handjes toch nog mor n zetje beet. Zai haar der zo t schient niks op tegen. "En dien gezicht, zit doar niks op?", mos er waiten. "Hailndaal schoon, kiek mor", zee ze en keek blied bie hom omhoog. "Gelukkeg", waas t antwoord, "k wait wel dat eczeem nait gevoarlek is, moar je kinnen der wel n bult last van hebben en dat wins ik die nait tou". Aner haand kwam omhoog om heur kin zaacht op te tillen en beet te hollen.

"Doe bist laif", fluusterde ze zomor hail bekweemkes. Hai kreeg n kloet ien keel. Dat waas nog nooit op zo'n menaaier tegen hom zegd. "Doe ook", zee er dou er weer op zien stem aankon. Dou dij t weer dee waas er ook nait meer te hollen. "Woarom het t zo laank duurd, woar bleefstoe toch", stinde er. Heur antwoord kwam votdoalek: "Ik docht dastoé noeit kommen zolst". "Moar nou bin ik der. Veur altied veur die. k Heb die stief beet en k loat die nooit meer lös. Waist wat, wie trekken jazzen aan en goan op dat bankje doar bie t woater zitten. Gain mins dij ons mist".

Ze pruiten deur linnen en wol hén en t waas net of ze kanner al joaren kend haren. Ze konden overaal over proaten en waren t over ales mit mekoar ains: over poletiek, over t geleuf, over wonen, joa, woar wel nait over. Ze snapten ales van mekoar, konden om t zulfde lagen en om t zulfde janken. 'Dit is van Hogerhand zo regeld', docht er dankboar, 'dat kin nait aans. Der is gain mins dij beter bie mie paast as zai. Ik heb hier veul veur bidden doan en mien gebeden binnen verheurd. Dank joe, God', bad er ien stilte.

Tegen mörgen, dou ale feestgangers al laank noar hoes waren, brocht er heur noar heur auto. Ze waren nog laank nait oetproat, moar der mos ook nog sloapen worden. Volgende oafsproak waas al over twij doagen, eerder kon nait, moar laanger konnen ze ook echt nait meer zunner mekoar. Nog n leste smok en dou dee ze autodeur open en ging zitten. Hai keek noar heur en haar n n gevuil of t haart oet zien ribbenkaast borst en of ales ien hom gelok haitte. t Waas gewoon onveurstelboar, zo blied of er waas. Over onveurstelboar sproken; opains schoot hom wat ien t zin. Hai wuir der glad kél van: tuzzen t proaten en t snoetjeknovveln deur haar hai heur 'schat' en 'laifste' en 'mien wichtje' nuimd en zai zee 'laiverd' en 'mien prins' tegen hom, moar dat waas t din ook. "Ik hait Ruud. Hou haistoe aiglieks?", vruig er.| | Onveurstelboar | Shoppen | Claim |

De Schriefster
Noam: Gerry Boetenwaarf
Geboren: 1953 ien Zoltkaamp
Woont in: Zoltkaamp
Schrift al: vanoaf mien elfde
Schrief zowel ient grunnegers as ient Hollands en ook heb ik wel ais wat ient Ingels, mien laivelingstoal, produceerd.
Ient grieze verleden heb ik wel ais wat publiceerd ien Krödde en ik heb drij boukjes schreven. Twij binnen oetgeven bie Profiel. Eerste hait 'Ien t Licht' en der stoan grunneger en Hollandse gedichten ien. Twijde bouk bie Profiel hait "Kunt U even bijlichten"en bevat Nederlandse columns. Daarde bouk is hailndaal ient Hollands, hait "Slechts met U" en stait ook vol mit gedichten. Dij drij boukjes goan over t geleuf en binnen schreven noa de onverwachte dood van mien pa en mien schoonmoeke, negen doagen achter elkoar, ien 1986. Hiervan ston ons weerld goud op zien kop en gingen wie n joar laank deur n dal van veul verdrait, moar t geleuf het ons deroet hoald. God Zulf troostte ons en sunt dij tied schrief ik over t geleuf, omreden ik elk gun wat ik kregen heb: Zien rust, vrede en bliedschop.
Zoas zoveul schrievers heb ik ook veur de klas stoan, zowel bie t gewoon onderwies as bie n asielzuikersschoul en bie n schoul veur Zeer Moeilijk Lerende Kiener, ien Fraislaand. Ook heb ik n zetje bie een streekblad, de Hogelandster, waarkt as journalist/redacteur.
Ik waark al sunds 2011 nait meer ien t onderwies, moar ik verveel mie nait: ik schrief veur n tekstbureau, heb n poar bouken vertoald, vanuit t Duuts en vanoet t Ingels, geef Nederlandse les aan n boetenlandse vraauw, schrief ien ons kerkblad en heb t doarnoast drok mit mien man, ons vaaier kiener, schoonkiener en zeuven klainkiener. Ik maag haile geern lezen, braaien en fietsen en ik proat geern mit minsen en hol van gezelleghaid.

Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnings en willen joen verhoaltjes hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 29-05-2017Bezuikers: Grunnegers veur elk.