DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Woaraargens
 
ergens

Etsko Nap

Verhoal.

| | Lutje Tippe en t broene kedootje | Lutje Tippe en zien Henkel scooter | Lutje Tippe en t hounderhok van Opoe | Lutje Tippe op stap mit de zeege |


Lutje Tippe op stap mit de zeege

Vrouger haren de kinder voak n karre mit n geit derveur.
Ook lutje Tippe en Pukkie haren n karre mit n saane geit derveur.

Zai gongen doar mit racen tegen mekoar deur de stroaten.
De zeege van Pukkie gong as n speer as e veur de karre spannen wuir.
De zeege van lutje Tippe mos der nog aan wennen, ook lutje Tippe zulf mos er aan wennen.

Zai gongen op de hoofdtroate stoan en Pukkie trok mit kriet n strepe.
Ze gongen noast elkoar op karre en Pukkie zee, eine tweie, dreie en gong er as n speer vandeur.
Lutje Tippe kon doun wat hai wol mor de zeege keek scheel achterom en mekkerde allain moar.

Lutje Tippe gong van de karre en kriebelde de zeege onder de steert. Dat haar hai heurd van zien Opa.
De zeege mekkerde en scheet hom over de haand en ging er as n speer vandeur zunder lutje Tippe.
Op zien klompen ging hai der achteraan mor kon de zeege nait bieholden.
Stop ruip lutje Tippe, mor de zeege zag zien kaans schoon en vloog mit n rötgang Veenweg op.
Deur t rappeln van de lege karre luip hai nog haarder.

Hai runde vlak laangs de Kerkhofgraagte aan de verkeerde kaante van de weg.
Bakker Hesseling kwam der net aan mit zien gemotoriseerde bakfietse.
Dij man kon gain kaante op en zag de zeege mit karre recht op zog aankommen.
Op leste moment gooide hai t stuur om en ree pardoes in de graagte.
Kleppe vloog open en de stoetjes lagen aan kaante van de weg en dreven midden in de graagte.

De karre was zonken en bakker Hesseling zat der nog op, kopke nog net boven woater.
En de zeege dij stond stil en vrat van de broden dij deroet valen wazzen aan de kaante.

Lutje Tippe kon zien zeege pakken en was hailemoal boeten oadem.
Hai docht wegwezen nou veur dat bakker Hesselling mie te pakken krigt.

Hierblieven raip hai noar lutje Tippe.
Dij luip veur de zeege aan mit n stoetje zodat dizze mitging, Pukkie was naargens te bekennen.

Thoes kommen de zeege op staal en veural niks zeggen tegen zien voader.
Fietse pakken en Pukkie opzuiken.

Tegen etenstied moar weer noar hoes om te eten.
Oh jé, zien voader stond mit de bekende blik boeten en mit handen over mekoar.
Doe lamlendeling zee hai, besefst doe wel wat mie dit gaait kosten?
En weer kreeg lutje Tippe een schop in de moase.

Thoes binnen aankommen lag t haile aanrecht vol mit stoete en kadetjes.
Pa zee lutje Tippe, nou hest mie ain schop in de moase geven, moar daank zei mie en mien zeege hebben wie veur n hail weeshoes brood, en hai laagde.
Weer kreeg hai n schop in de moase, en zien voader zee, ik heb ze wel allemoal betoald klojo.

Lutje Tippe knikte en pakte n puut en stopte doar brood in.
Wat bist toe van plan hiermit? Lutje Tippe zee, veur Pukkie zien zeege, hai het van mie wonnen.

En lutje Tippe kreeg de zoveulste schop in zien moase. Zien voader luip schudkoppend vot.
En geleuf t of nait, moar weer heurde hai de lach van zien voader, moar dat kon immers nait, want dij was kwoad.| | Lutje Tippe en t broene kedootje | Lutje Tippe en zien Henkel scooter | Lutje Tippe en t hounderhok van Opoe | Lutje Tippe op stap mit de zeege |

De Schriever
Noam: Etsko Nap.
Geboren: 1953 in Beerte
Woont in: Harlingen
Schrift al: sunds 2016, verhoalen, gedichtn en laidteksten in t Grunnegs


Vind dat ik mien gevuil hier goud in kin verwoorden. In joen haart blift dat ook altied. Ik perbaaier mien verhoalen ook altied mit n lach te schrieven.
Ie ook?
Ie schrieven ook wel (ais) in t Grunnegs en willen joen verhoal hier ook wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 17-01-2017Bezuikers: Grunnegers veur elk.