DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Floater
 
flater

Eltje Doddema.

Column.

n Woord woar je wat mit kennen.
Aal vattiendoage n nije.


Week 0223
Kaande.

Der is veul in t leven dat je van te veuren inkalkuleren en inplannen kinnen. Mor der gebeuren ook veul onverwachte dingen dij je gewoon over joe hin kriegen. En elk wait dat, as n dubbeltje op zien kaande staait, dij asmis roar valen kin. Doarom dit moal t woord 'kaande'.

t Moakt nait uut of je nou n uur aan dis kaande, aan dij kaande of aan d'aander kaande Stad wonen, t kin zowel dis kaande uut, dij kaande op of zulfs alle kaanten uut. t Hangt ter ook voak van of aan welke kaande of je stoan. Ie kinnen begriepen dat, as ie aan de rechterkaande stoan de linkerkaande aan d'aandere kaande is as dat ie aan de linkerkaande stoan. Mor ie kinnen netuurlek ook zo stoan goan dat je noar ale kaanten kieken kinnen, zodat je ale kaanten goud zain kinnen. En joen standpunt bepoalt ook nog weer wat de veurkaande, d'achterkaande, de bovenkaande of d'onderkaande is. Snappen ie t nog?

Din is t voak ook nog belangriek van welke kaande of je binnen of hou je binnen. As je wat aan de klaaine kaande binnen bievubbeld hejje aandere perblemen as dat je aan de grode kaande binnen. En t is weer aans as je aan de swoare kaande of zulfs aan de dove kaande binnen. Mor in ale gevallen kin je zowel aan de zunege kaande as aan de rejoale kaande wezen.

Mor van welke kaande of je ook binnen, zörg derveur dat je aaltied de vaailege kaande kaizen. En t is beter dat je nait te veul over joen kaande goan loaten. t Kin din mor zo wezen dat t asmis op t kaantje of is of dat t zulfs kaantje boord oflopt Ie waiten joe din ook voak kaant gain road meer. Ie kinnen din wel perbaaiern de kaantjes der of te lopen, mor beter is t om de zörgen zo gaauw meugelk aan kaande te zetten, veurdat t van ale kaanten tegen lopt en t zulfs raand over kaant lopt. Mor hol in de goaten dat t nait aaltied van ain kaande kommen huft.

Ach, ain troost is der. As je older worden goan de schaarbe kaantjes der of en komt ter n tied dat ales aan kaande komt. Mor veur dat t zo wied is kin je hopelk nog hail laank kaant wezen.

Eltjes handtaiken

Tot aankommen moal. Moi hor.Al eerder:
| 0427 | 0425 | 0423 | 0421 | 0419 | 0417 | 0415 | 0413 | 0411 | 0409 | 0407 | 0405 | 0403 | 0401 | 0351 | 0349 | 0347 | 0345 | 0343 | 0341 | 0339 | 0337 | 0335 | 0333 | 0326 | 0324 | 0322 | 0320 | 0318 | 0316 | 0314 | 0312 | 0310 | 0308 | 0306 | 0304 | 0302 | 0252 | 0250 | 0248 | 0246 | 0243 | 0241 | 0239 | 0237 | 0235 | 0225 | 0223 | 0221 | 0219 | 0217 | 0215 | 0213 | 0211 | 0209 | 0207 | 0205 | 0203 | 0201 | 0151 | 0149 | 0147 | 0145 | 0143 | 0141 | 0139 |

De Schriever
Noam: Eltje Doddema
Geboren: 1952
Woont in: Stadsknoal
Schrift al: joaren

Eltje is schoolmeester, zanger, schriever, componist en watnaitaal.
Bie Radio Simone dut hai n program in t Grunnegs.

Ie zain
Hieronder n petret van Eltje as je der op klikken kom je op zien webstee.

Eltje Doddema

Ie nait?
Ie willen joen petret nait op t Internet mor joen verhoaltjes hier wel zain loaten?
Kiek den even op de openingsbladziede en vul t formeliertje in.
Dideldom.comBiewaarkt: 10-05-2007Bezuikers: Grunnegers veur elk.