DideldomDe Grunneger vlaageGrunnen's Laidtop t Is mor n noam
Menu

BienoamenStip

Foto'sStip

GastenboukStip

GedichtenStip

LaidjesStip

LegendenStip

MopkesStip

NijsStip

ReactieStip

ReseptenStip

SchrieversStip

VerbindensStip

VerhoalenStip

ThoesbladStip


Wat is.
Klaaien
 
morsen

Abel Tjalling Huizinga.

Gedichten.


Hogelandster Poller

Pollerland, mit dien grauwe kloeten,
En sloten woar dode raait ien zit.
Gaait, as veujoar op komt doagen,
verannern tot ain prachtig vergezicht.

Veujoar is dij mooie tied,
As alles weer greun gaait gloren.
Ien pollerland wied en zied,
t is net of wereld op nij is geboren.

Baisten bennen weer ien t greunlaand,
Zai springen en hubbeltjen zo blied
Dat veujoar weer ien t laand is
Vermoaken zich om dizze tied.

Bouwland word weer kloar moakt,
Zaaizoad dat gaait grond weer ien.
En boer dij denkt, op hoop van zegen,
Zunneg weer en sums en den wat regen.

Zo komt veujoar ale joaren weerom,
En bringt noa duuster winterdoagen,
Weer licht, veroademing en moud
veur al wat leeft en oadem hoalen.

Poller mit dien lange dieken,
Dij ale veujoars zo verannern gaait
Goud is t om noar die te kieken,
En zain doar ien God's groothaid.

Joargetieden

Over diek en grauwe kloeten
waait wild de wiend deur t poller laand.
Haarfst dij is weer aankommen kroepen
Zummertied is weer van kaand.

Kleuren verannern bie de dag
t Greun word geel en gries en grauw.
t Is net of t laand n deken en sloapmuts
krigt, veur zien aanstoande winter rust.

Mor veur dat t laand ter ruste komt
het t nog hail wat te verduren.
van haarfst, dij winter vot wil joagen.
mit haarde wiend en dichte regenvloagen.

Mor winter dij wacht kalm op tied
dat haarfst ophold mit zien roazen.
Doarnoa krigt laand zien wel verdainde rust
tot veujoarszun de winter gaait verjoagen.

Zo het alles zien beloop, de aiwen deur.
Veujoar, zummer, haarfst en winter
Zai komen aale joaren op tied weer veur.
Pries joen Schepper veur dij riekdom.

'Daar komt Jaap de groenboer aan', ien t Grunnings

Doar komt Knelis de gruinteman
Mit zien ponniewoagen.
Bie de veurdeur klopt hai an
En ik heur hom vroagen.
Vrouw Diek, nog wat hemmen vandoag?
t Is elke keer dezulfde vroag
Boeskool, baiten of aandievie
Spruutjes, mous of sellerie.

Vrouw Diek kiek ains noar mien woar.
Zeg mor, wat mout t wezen?
Worreltjes, blomkool, sibels, sloa.
Alles ken ik joe levern.
Twij bos worreltjes; dat is goud
Kiener bieten der ien as kouk
Vris oet toen en zuit van smoak
Koop mien worreltjes dus mor voak.

Ken ik nog meer aan joe kwiet.
Mout joe nait wat peultjes?
Eerbaaien heb ik bie de vliet.
k Geef joe n extroa skeutje.
Knelis nee vandoag nait meer
Mörgen den koms doe ja wel weer.
Doar ken'j vast op reken.
Vrouw Diek smoakelk eten.

Noatuur zien beloop

Donker is lucht en kold het weer,
daglicht gaait vot en wiend gaait tekeer.
En goeit mit geweld en stieve vloagen,
glinstrende regen tegen deuren en gloazen.
t Liekt of wiend en regen ain wedschop hemmen,
wel van heur baide t starkste bennen.

t Gaait sums aan tot soavens loat,
eer dat t luude keboal wat bedoard.
Den poezen ze oet tot daglicht begunt te gloaren,
en begunnen den op nij kanner oet te doagen.
Tot wiend mit ain poar woeste vloagen,
regenwolken oet n kanner gaait joagen.

Sun krigt nou kaans om mit waarme stroalen,
mens en daaier blied noar boeten te hoalen.
De liester fluit weer zien laid hoog ien de lucht,
en swaalfkes vlaigen weer ien muidloze vlugt.
Goldjeblommen en tuurletains,
loaten weer heur bonde kleuren zain.

Alles is nou weer fris en blied,
noatuur dij geft ons alles op zien tied.
Wiend en regen en warme zunnestroalen,
het bennen en blieven onmisboare goaven.
Dij God ons hier ien t leven geft,
gelukkig de mens dij dat beseft.

Joapke jong is nait bedould as n vertoalen van "Oh Danny Boy" mor dij is meer nomen as n veurbeeld en om dat ik de meziek en de woorden van Danny Boy zo mooi en over gevuileg vien.
Heb pebaaierd om t zo veul meugliks het n Grunningse kiek te geven mor dat t wel oetdrukt wat ien Danny boy bedould word.
Grunningers bennen alleneg mor over gevuileg as gain mens ze ien de goaten het en ons toalje is oast te bot om over gevuileg te schrieven, het is beder geschikt veur humor.

Wiese "Oh Danny boy", n Iers verske.

Oh Joapke jong

vraauw

Oh Joapke jong, de tied word kört veur allen,
Tied gaait zo vlug en stoft veurbie ien n zucht.
Zummer is vot, en aale bloaren vallen,
En doe, veur die komt t end, mor ik berust.
Want doe koms weer as summer op komt doagen,
Of as de Poller is bedekt mit snij.
k Ben hier mit zunschien en mit donkre doagen.
Oh Joapke jong, mien vent, ik hol zo veul van die.

man

En as ien haarfs as aale blomkes vot ben,
En k ben oet tied en doe koms den veur mie.
Den zuiks mie op en viens woar ik begroaven ben.
En kniels en zegs ain stil gebed veur mie.
En den heur ik die zachtjes lopen boven mie,
En heur dien stem as doe den proats mit mie.
En fluusters zacht, ik hol zo veul van die,
Den goa ik sloapen ien vree tot das doe koms bie mie.

Silver draden tussen goud vrij vertoalt ien t Grunnings

Sulver droaden maank het gold.

Laive jong wie worden old heur, kiek moar noar mien grieze hoar.
Nee schud doar nou nait dien kop veur, k zai om t aaner dag n poar.
Stoadeg aan gaait t lampke oet, stoadeg aan komt d oale daag.
Sulver droadjes maank het gold, woar mien jong wie worden old.

refraain

Laive wicht wie baid word'n old heur, moar ons laifde dat word nait.
Laifde geft bie schik en pien, 't leven fleur en zunneschien.

Laive wicht nou mos ains luustern, t leven was nait altied goud.
Moar ons laifde werd der stark deur, en dij staarkte gaf ons moud.
Want aal komt ter sulver maank het gold, doarom bis doe nog nait old.
k Blief die as mien mooie wicht zain, knap as doe waas doar mor ain.

Altied zels doe veur mie blieven, t wichtje mit dien golden hoar.
Dat kiekje blift mie altied bie heur, ook aal wors doe honnert joar.
Soamen hemmen zai dou noar kiekjes keken, oet t albun van hun leven.
Woare laifde word nait old, aal komt sulver maank het gold.

Taande Grait

Taande Grait is ain oet doezen.
Doar valt nait om hen te zoezen.
Ben altied welkom door ien hoes.
En vuilen joe bie her doalijk thoes.

Eerst krieg joe den kovie mit kouk
Of thee as joe dat beder tou louk.
En zit joe den op joen gemak
Den zegt ze tou vertel ains swat.

Voak gaait het over ole tieden
Want dat is wat dat gaait verzwienen.
Ole stukjes komen den weer veur dag.
Hou mooi of roar t ook wezen mag.

En as gesprek den wat gaait stoaken
Den zegt ze, k zel die ain borrel moaken.
Dat kloart geheugen wel wat op
Ze hed geliek gewoonlijk is dat gain flop.

Heur borrels dij bennen altied groot
Wat dat betreft der is niks wat heur begroot.
En als joen proaten den wat drokker word
Den hed ze grootste lol en bult genot.

Den lacht ze her de buzen oet
Dat troanen vallen op her schone schoet.
Want mit al heur zaiktes en gebreken
Zit ze nog vol mit humor en mit knepen.

Ole stukjes worden den weer verhoald
Van boer dij t Grunnings haar vertoald.
Van elk de helft mouk dij de halve scheit
Van eremiet de eere meid.

Heur auto rid ze nog mit spoed
Ien bochten den kruint dij het oet
Mor op t lange end op s heren wegen
Den knalt het mor vot langs hoezen en stegen

Drij kussens hed ze onner gat
Joe denken van zulf woar veur is dat
Woar zol ze dat veur doun, dat zel joe blieken
Den ken ze onder t rieden ook noar boeten kieken.

Ze is mor vaaier fout en ain doem groot
En mit drij kussens onner gat kiekt ze net over stuurrat
As joe ain volkswoagentje rieden zain zonner chaufeur
Den is het honnert op ain taande Grait.


De Schriever
Noam: Abel Tjalling Huizinga
Geboren: 1923 ien Houwerziel
Woont in: Sarnia, Canada
Schrift al:


Tapke Buitjes oet Zoltkamp was mien boakster. Alle 4 boaksters ien Houwerziel konnen der nait aan warken zoveul podjes werden geboren, vandoar dat mien voader ain boakster oet Zoltkamp hoalen mos.
Ben ien 1943 oet Grunnen votgoan en woon nou al dik 60 joar ien Canada.
Ie ook?
Schrieven ie ook gedichten in t Grunnegs, en willen ie ze hier ook wel publiceren?
Kiek den aains op de Openings bladziede en vul t formeliertje (onderaan bladziede) in.

© 2000 - 2022 Dideldom.comBiewaarkt: 28-06-2018 - Grunnegers veur elk.